Masz pytania? Zadzwoń! 784 955 666 58 746 34 13
Język

Cennik dodatkowy

Cennik usług dodatkowych

Rodzaj usługi, kosztów
Cena netto
1
Rozliczenie roczne właściciela
od 100 zł / szt.
2
Rozliczenie ZUS właściciela (ubezpieczenie zdrowotne)
5 zł
3
Rozliczenie ZUS właściciela
(ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne)
8 zł
4
Rejestracja i aktualizacja danych (VAT, ZUS, CEIDG-1)
Od 10 zł + opłata pocztowa
5
Zaświadczenia płatnika składek do ZUS: ZUS Z-3, ZUS-3b, ZAP-3
od 10 zł
6
Korekta podatków, deklaracji, sprawozdań, ewidencji na zlecenie Zleceniodawcy
od 50zł/mc. korekty + 3 zł za dokument w wyniku, którego sporządzono korektę
7
Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia
(US, ZUS i inne)
10 zł plus opłata pocztowa
8
Konsultacje i porady księgowe z księgową
120 zł/ godz.*
9
Informacje o dochodach (Pit-11, itp.)
10zł + opłata pocztowa
10
Sporządzenie rocznego sprawozdanie finansowego
(Bilans, RZiS, Cash flow, zestawienie zmian w kapitale, informacja dodatkowa)
opłata za grudzień
11
Sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki lub Zarząd, GUS
od 120 zł/ godz.*
12
Delegacja krajowa i zagraniczna
(wyliczenie i przygotowanie dokumentów delegacji)
30 zł
13
Rozliczenie roczne pracownika
od 50 zł/szt.
14
Rozliczanie projektów (inwestycyjnych, unijnych i innych)
+20% ceny podstawowej
15
Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu, importu
+20% ceny podstawowej
16
Rozliczanie dokumentacji magazynowej
+20% ceny podstawowej
17
Rozliczanie VAT marża
+20% ceny podstawowej
18
Obsługa w jęz. angielskim lub innym
+20% ceny podstawowej
19
Dodatkowy wpis w Księdze Handlowej/KPiR (każde zdarzenia gospodarcze, m.in. faktura sprzedaży i zakupu,  rozliczenie pozycji wyciągu bankowego i kasy, pozycja poleceń księgowania)
5zł/wpis
20
Sporządzanie raportów kasowych
od 100 zł za raport
21
Asystowanie  przy badaniu sprawozdania finansowego i kontroli US, ZUS, PIP
od 120 zł/ godz.*
22
Przygotowanie wniosku o wypłatę zasiłku ZUS
120 zł/ godz.*
23
Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania
oraz kwoty podatku należnego – VAT ZD
Od 120 zł/ godz.*
24
Opracowanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
Od 500 zł
25
Aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
120 zł/ godz.
26
Wystawienie rachunku, faktury VAT, faktury VAT korygującej, upomnienia, wezwania do zapłaty
10 zł/ szt.
27
Wystawienie i wysłanie noty korygującej, potwierdzenie sald
5 zł/ szt.                                  plus opłata pocztowa
28
Skanowanie  i wysłanie dokumentów pocztą elektroniczną
2 zł/ szt.
29
Pomoc w wypełnieniu wniosku kredytowego
od 120zł/ godz.*
30
Przygotowanie wniosku o interpretację, innego pisma do US
180 zł/ godz.*
31
Inne deklaracje i podatki
 (np. od czynności cywilnoprawnych, nieruchomości)
od 20 zł
32
Dokonywanie przelewów i płatności
+20% ceny podstawowej
33
Usługa w trybie priorytetowym ( wykonana na zlecenie Klienta w terminie krótszym niż określony w umowie)
+ 50% ceny podstawowej
 (nie mniej niż 50zł)
34
Obsługa spółki notowanej na giełdzie
+20% ceny podstawowej
35
Dostęp do modułu „Komunikacja Saldeo” (m.in. wystawianie faktur)
10 zł/miesiąc