Formularz zgłoszeniowy do Programu Partnerskiego 2+1

[:pl]

Wypełnij poniższy formularz- odpowiedz na kilka podstawowych pytań i załącz swoje CV. To przyspieszy proces rekrutacji.

Jeśli jesteś zainteresowana/y wzięciem udziału w rekrutacji, wypełnij proszę poniższe pola. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest niezbędne dla nas, tj. DwaPlusJeden Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku („2+1”), by dokonać właściwej selekcji i podjąć inne czynności prowadzące do zawarcia umowy współpracy w programie partnerskim („Umowa”), w tym przesłać Ci naszą ofertę współpracy oraz umówić spotkanie. Pozostałe pola nie są obligatoryjne – dadzą nam pełniejszy obraz Twojej kandydatury, ale nie wpłyną na naszą ocenę Twojej aplikacji – w szczególności, brak aktywnego zaznaczenia checkbox’a znajdującego się poniżej formularza nie uniemożliwi przesłania Twojej aplikacji na serwer 2+1.

W zakresie, w jakim podane informacje stanowią dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), administratorem tych danych jest 2+1, a ich przetwarzanie następować będzie – w zakresie danych umieszczonych w polach nieobligatoryjnych („Dane fakultatywne”) – na podstawie zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać, albo – w zakresie danych umieszczonych w polach obligatoryjnych („Dane obowiązkowe”) – jako niezbędne do podjęcia przez 2+1 działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem Umowy. Twoje dane będą przetwarzane przez 2+1 przez okres do zakończenia rekrutacji, a ich dalsze przetwarzanie będzie zależeć od Twojej zgody lub zawarcia Umowy. Jedyną kategorią odbiorców, którym możemy umownie udostępnić Twoje dane, są podmioty je przetwarzające na zlecenie 2+1 w zgodności z wymogami RODO i w poszanowaniu Twoich praw.

Więcej na temat Twoich praw w zakresie ochrony danych osobowych znajdziesz tu: https://bit.ly/2vjR5T8, zwłaszcza w artykułach 15-22 RODO. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2+1, prosimy o kontakt pod tym adresem: programpartnerski@dwaplusjeden.com


1. Czy posiadasz doświadczenie i kompetencje w prowadzenia księgowości – księgi handlowe?*
Jak długo pracujesz w zakresie obsługi KH? (wpisz przedział czasowy)
2. Czy posiadasz doświadczenie i kompetencje w prowadzenia księgowości – KPiR?*
Jak długo pracujesz w zakresie obsługi KPiR? (wpisz przedział czasowy)
3. Czy posiadasz doświadczenie i kompetencje w zakresie prowadzenia kadr i płac?*
Jak długo pracujesz w zakresie prowadzenia kadr i płac? (wpisz przedział czasowy)
7. Czy posiadasz znajomość jęz. angielskiego?*
Jeśli tak, na jakim poziomie?
8. Czy posiadasz znajomość jęz. niemieckiego?*
Jeśli tak, na jakim poziomie?
9. Czy posiadasz znajomość innych języków? Jesli tak, napisz jakich i na jakim poziomie:
11. Czy jesteś zatrudniona/ zatrudniony na etacie? *
Jeśli tak to w jakim wymiarze?
12. Czy prowadzisz działalność gospodarczą? *
Jeśli tak to w jakiej formie?
Nazwa firmy:
Czy zatrudniasz pracowników? W jakiej liczbie?
10.

 [:]