ABC i D dokumentacji kadrowej z uwzględnieniem zmian w przepisach

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

 – akta osobowe –

Wyślij zgłoszenie >>

Dla kogo jest to szkolenia?

 • pracowników działów kadr
 • pracowników biur rachunkowych, którzy zajmują się kadrami
 • księgowych, do których obowiązków należy prowadzenie kadr
 • innych pracowników, którzy zajmują się kadrami
 • właścicieli małych firm, którzy prowadzą kadry samodzielnie

Opis:

Na warsztatach zostaną przedstawione przepisy i zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji kadrowej. Uczestnicy przygotują się do samodzielnego prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi. Warsztaty uwzględniają zmiany w przepisach.

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Program, wiedza i umiejętności, które zdobędziesz podczas warsztatów:

 • Stosunek pracy, a stosunek cywilnoprawny:

  • definicja stosunku pracy
  • elementy stosunku pracy
  • umowy cywilnoprawne stosowane w zatrudnieniu
  • najczęściej popełniane błędy przy umowach cywilnoprawnych
 • Ubieganie się o zatrudnienie:

  • dane, jakich możemy wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • klauzula na CV w świetle RODO
  • ochrona Danych Osobowych, a rekrutacja i przyjmowanie pracownika do pracy
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • część A teczki osobowej
 • Stosunek pracy:

  • treść i forma umowy o pracę
  • elementy umowy o pracę
  • umowa o pracę na okres próbny
  • limity zawierania umów na okres próbny – zasada i wyjątki
  • umowa o pracę na czas nieokreślony
  • umowa o pracę na czas określony i limity z tym związane
  • limity umów na czas określony – wyjątki
  • przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony
  • załączniki do umowy o pracę
  • część B teczki osobowej
  • wystawianie umowy o pracę i załączników – ćwiczenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę:

  • sposoby rozwiązania umów o pracę
  • elementy składowe skutecznego wypowiedzenia
  • elementy świadectwa pracy
  • część C teczki osobowej
  • wystawianie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ćwiczenia
 • Kary porządkowe:

  • rodzaje kar porządkowych
  • dokumenty związane z karami porządkowymi
  • wymazanie kary porządkowych
  • wystawianie dokumentów związanych z karami porządkowymi – ćwiczenia
  • część D teczki osobowej
 • Archiwizacja dokumentacji kadrowej:

  • 10 i 50 letni okres archiwizacji dokumentacji
  • obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany okresu archiwizacji dokumentów
 • Zmiany w teczkach osobowych od 1 stycznia 2019:

  • część D teczki osobowej
  • zmiany w części A i B teczki osobowej
  • poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem
 • Przechowywanie pozostałych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:

  • ewidencja czasu pracy
  • wnioski urlopowe
  • inne dokumenty
 • Jak stosować nowe przepisy w stosunku do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019.

 • Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019:

  • wersja elektroniczna i papierowa dokumentacji pracowniczej
  • jak zmienić sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierową na elektroniczną
  • obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji
 • Bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia.

 • Dodatkowo zostaną przypomniane zmiany w przepisach – 2019/2020:

  • urlop szkoleniowy
  • katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację
  • ochrona pracowników-innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego
  • mobbing
  • świadectwa pracy
  • zmiany w ustaleniu minimalnego wynagrodzenia

Terminy:

Edycja wrzesień 2021

Dwa popołudnia szkoleniowe, godz. 17:00 – 21:00

Oferta cenowa:

Cena kursu: 650 zł

Promocje i rabaty ❤️

Oferta specjalna

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Kupując to szkolenie razem z całym kursem Kadry i Płace zapłacisz za nie jeszcze mniej.  Dodatkowo skorzystasz z oferty specjalnej Dwie osoby w cenie Jednej.

Sprawdź ofertę całego kursu  ➡ Kurs Kadry i Płace – prowadzenie dokumentacji i obsługa programów Optima/Płatnik

Warunkiem rezerwacji uczestnictwa jest wpłata przedpłaty 200 zł w terminie 3ch dni od zgłoszenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie w trybie indywidualnym:

Szkolenie można również zakupić w trybie indywidualnym. Cena szkolenia indywidualnego wynosi 200 zł za godzinę (do 5 uczestników). Termin oraz ilość godzin jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestnika/ firmy.

______

Możesz uzyskać 100 % dofinansowania:

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

Jeśli potrzebujesz więcej informacji to zadzwoń lub napisz

T: + 48 789 409 253

szkolenia@dwaplusjeden.com

– akta osobowe –

Szkolenie poprowadzi:
Anna Pługowska
Specjalista ds. HR

Specjalista ds. HR. Ukończyła wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Uczestniczyła w wielu projektach HR m.in. we wprowadzaniu mentoringu oraz motywowaniu pracowników. Prowadzi szkolenia z kadr, prawa pracy oraz HR. Jest praktykiem. Na co dzień uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, prowadzi dokumentacje kadrową i jest konsultantem ds. prawa pracy.

Termin

maj 2022
Zapisz się już dziś. Dwie osoby w cenie Jednej !!
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
szkolenie online "na żywo"
Czas trwania
8 godzin dyd.
Cena brutto
650 PLN