ABC i D dokumentacji kadrowej z uwzględnieniem zmian w przepisach

Rodzaj szkolenia: szkolenie

 – akta osobowe –

Dla kogo?

 • pracowników działów kadr
 • pracowników biur rachunkowych, którzy zajmują się kadrami
 • księgowych, do których obowiązków należy prowadzenie kadr
 • innych pracowników, którzy zajmują się kadrami
 • właścicieli małych firm, którzy prowadzą kadry samodzielnie

Opis:

Na warsztatach zostaną przedstawione przepisy i zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji kadrowej. Uczestnicy przygotują się do samodzielnego prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi. Warsztaty uwzględniają rewolucyjne zmiany, które weszły w życie w 2019 roku oraz zmiany zapowiedziane na 2020.

Program:

 • Stosunek pracy, a stosunek cywilnoprawny:

  • definicja stosunku pracy
  • elementy stosunku pracy
  • umowy cywilnoprawne stosowane w zatrudnieniu
  • najczęściej popełniane błędy przy umowach cywilnoprawnych
 • Ubieganie się o zatrudnienie:

  • dane, jakich możemy wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • klauzula na CV w świetle RODO
  • ochrona Danych Osobowych, a rekrutacja i przyjmowanie pracownika do pracy
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • część A teczki osobowej
 • Stosunek pracy:

  • treść i forma umowy o pracę
  • elementy umowy o pracę
  • umowa o pracę na okres próbny
  • limity zawierania umów na okres próbny – zasada i wyjątki
  • umowa o pracę na czas nieokreślony
  • umowa o pracę na czas określony i limity z tym związane
  • limity umów na czas określony – wyjątki
  • przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony
  • załączniki do umowy o pracę
  • część B teczki osobowej
  • wystawianie umowy o pracę i załączników – ćwiczenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę:

  • sposoby rozwiązania umów o pracę
  • elementy składowe skutecznego wypowiedzenia
  • elementy świadectwa pracy
  • część C teczki osobowej
  • wystawianie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ćwiczenia
 • Kary porządkowe:

  • rodzaje kar porządkowych
  • dokumenty związane z karami porządkowymi
  • wymazanie kary porządkowych
  • wystawianie dokumentów związanych z karami porządkowymi – ćwiczenia
  • część D teczki osobowej
 • Archiwizacja dokumentacji kadrowej:

  • 10 i 50 letni okres archiwizacji dokumentacji
  • obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany okresu archiwizacji dokumentów
 • Zmiany w teczkach osobowych od 1 stycznia 2019:

  • część D teczki osobowej
  • zmiany w części A i B teczki osobowej
  • poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem
 • Przechowywanie pozostałych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:

  • ewidencja czasu pracy
  • wnioski urlopowe
  • inne dokumenty
 • Jak stosować nowe przepisy w stosunku do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019.

 • Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019:

  • wersja elektroniczna i papierowa dokumentacji pracowniczej
  • jak zmienić sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierową na elektroniczną
  • obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji
 • Bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia.

 • Zmiany – 2019/2020:

  • urlop szkoleniowy
  • katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację
  • ochrona pracowników-innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego
  • mobbing
  • świadectwa pracy
  • zmiany w ustaleniu minimalnego wynagrodzenia

 

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie. W kameralnych grupach, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Jeśli inny uczestnik naszych szkoleń polecił Tobie naszą ofertę zarówno Ty jak i osoba polecająca otrzymacie 10% rabatu na szkolenie!

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na następne szkolenie!

– akta osobowe –

Polecamy również szkolenie:płace optima

 

szkolenia dla księgowych

Szkolenie poprowadzi:
Anna Pługowska
Specjalista ds. HR

Specjalista ds. HR. Ukończyła wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Uczestniczyła w wielu projektach HR m.in. we wprowadzaniu mentoringu oraz motywowaniu pracowników. Prowadzi szkolenia z kadr, prawa pracy oraz HR. Jest praktykiem. Na co dzień uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, prowadzi dokumentacje kadrową i jest konsultantem ds. prawa pracy.

Termin
28/07/2020
szkolenie stacjonarne
Godzina:
09:00 – 17:00
Miejsce:
2+1 eksperci księgowości ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania
10 godzin dyd.
Cena brutto
550 PLN