Akademia podatku CIT z uwzględnieniem zmian w przepisach – kurs online 2 dni

Rodzaj szkolenia:

Wyślij zgłoszenie >>

Dla kogo kurs “Akademia podatku CIT”?

Kurs jest skierowany do księgowych, osób rozpoczynających pracę w zawodzie księgowego, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatku CIT.

Opis

Celem tego krótkiego kursu jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku CIT w Polsce.
Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące podatku CIT, takie jak źródła przychodów, koszty uzyskania przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki na podatek, ulgi i zwolnienia z podatku. Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach.

Program kursu i zdobyta wiedza

Zagadnienia ogólne:

 • zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT
 • zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • rok podatkowy
 • przedmiot i podstawa opodatkowania
 • strata podatkowa
 • stawki podatkowe
 • odpowiedzialność podatników i płatników

Przychody:

 • zasada memoriałowa
 • zasada kasowa
 • przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług
 • przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
 • przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych
 • inne zasady rozpoznawania przychodów

Koszty uzyskania przychodów:

 • definicja kosztów uzyskania przychodów
 • koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie
 • rozliczanie kosztów w czasie
 • dokumentowanie poniesionych wydatków

Zasady szczególne rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:

 • świadczenia na rzecz pracowników
 • koszty eksploatacji samochodów osobowych
 • koszty podróży służbowych
 • koszty wsparcia sprzedaży
 • reprezentacja i reklama
 • kary umowne odszkodowania
 • leasing

Wierzytelności:

 • kiedy wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu
 • wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty i odpisy aktualizacyjne
 • moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu
 • wierzytelności przedawnione a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych
 • rozliczenie straty z tytułu umorzenia lub odpłatnego zbycia wierzytelności
 • możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego
 • koszty związane z zastępstwem procesowym

Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:

 • obowiązki płatnika
 • sposoby płacenia zaliczek na podatek dochodowy
 • zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych
 • pozostałe obowiązki informacyjne

Definicja podmiotów powiązanych:

 • definicja podmiotów powiązanych
 • dokumentacja transakcji
 • zasady ustalania warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi
 • metody szacowania dochodów

Reklama i reprezentacja:

 • zasady rozliczeń podatkowych oraz rodzaje wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych
 • sponsoring w działalności przedsiębiorstwa
 • rozliczania reprezentacji, spółka celowa a fundacja prywatna
 • sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, premie pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Czas trwania kursu – 8 godzin (2 dni po 4 godziny)

Cena kursu 520 zł

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, wewnętrzny certyfikat uczestnictwa.

______

Możesz uzyskać 100 % dofinansowania:

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak otrzymać dofinansowanie do 100%

______

Terminy:

Zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym w godzinach 17.00 – 21.00 (2 dni po 4 godziny).

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy uczestników.

Polecamy również:

szkolenie pit

Polecamy również:

akademia vat

Szkolenie poprowadzi:
Piotr Perkowski
Specjalista ds. podatków

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, interpretacje indywidualne i pisma procesowe a także przygotowywał i wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych. W trakcie certyfikacji na Doradcę Podatkowego.

Termin

DWIE OSOBY W CENIE JEDNEJ !!
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
kurs online "na żywo"
Czas trwania
Cena brutto
PLN