Nowe zasady delegowania pracowników po nowelizacji przepisów dyrektywy w lipcu 2020

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do księgowych, specjalistów kadr i płac, właścicieli firm oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Opis

W dyrektywie 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. UE. L. z 1997 r. Nr 18, str. 1 z późn. zm.) zmienionej dyrektywą 2018/957/UE, która ma zastosowanie od dnia 30 lipca 2020 wymieniono nowe zasady i warunki zatrudnienia obowiązujące w przyjmującym państwie członkowskim.

Szkolenie ma na celu omówienie zakresu nowelizacji oraz wątpliwości często występujących w praktyce delegowania.

 

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca października 2020.

Program

  • Nowelizacja przepisów dotyczących delegowania od dnia 30 lipca 2020
  • Delegowanie pracowników na krótki okres czasu, a delegowanie długoterminowe
  • Warunki prawa pracy po okresie 12/18 miesięcy delegowania
  • „Wynagrodzenie” w przepisach ustawowych i innych wykonawczych w układach zbiorowych na poziomie krajowym, sektorowym, lokalnym i na poziomie przedsiębiorstwa – co to oznacza i gdzie ich szukać?
  • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – według jakiego prawa?
  • Zasady związane z warunkami zakwaterowania pracowników
  • Wydatki na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych
  • Informacje dla pracownika przed delegowaniem według dyrektywy (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy
  • Transgraniczna działalność związana z pracą (delegowanie a podróż służbowa) – czy zawsze potrzebne jest zaświadczenie A1?
  • Informacje o aktualnych warunkach zatrudnienia – gdzie ich szukać?

 

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.
Istnieje możliwość dostosowania godzin odbywających się zajęć do grupy.

Sprawdź również:

VAT w transakcjach międzynarodowych

 

Rozliczanie wynagrodzeń cudzoziemców

Szkolenie poprowadzi:
Ewa Podgórska-Rakiel
Prawnik - Doktor Nauk Prawnych

Posiada ponad 18 lat doświadczenia w pracy w dziale prawnym. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Odpowiada za praktykę prawa pracy w znanej kancelarii trójmiejskiej. Prowadzi własną działalność doradczą w obszarze prawa pracy. Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Wykłada Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne. W poprzednich latach wykładowca studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony trener. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek dotyczących prawa pracy, delegowania pracowników, zatrudniania cudzoziemców i prawa związkowego. Liderka Polskiego Stowarzyszenia HR na Pomorzu.

Termin
27/10/2020
26/11/2020
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
szkolenie online
Czas trwania
5 godz. dyd.
Cena brutto
400 PLN