Automatyzacja w księgowości z wykorzystaniem Ms Excel w codziennej pracy – poziom średnio zaawansowany

Rodzaj szkolenia: warsztaty komputerowe

Dla kogo?

Zajęcia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo – księgowych korzystających z programu MS Excel w codziennej pracy w ograniczonym zakresie.

Opis:

Szkolenie ma na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności pracy w Excel. Uczestnicy poprzez naukę wielu funkcjonalności i formuł będą mieli okazję uzyskać świadomość o ogromnej przydatności programu w pracy księgowych i kadrowych. Dzięki wyspecjalizowanym zagadnieniom zaczerpniętym prosto ze świata księgowości i kadr po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie znacząco zoptymalizować swój czas pracy.

Każdy z uczestników pracuje przy samodzielnym, komfortowym stanowisku komputerowym.

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!
Podczas rejestracji osoba, której polecono kurs/szkolenie powinna wpisać imię i nazwisko osoby polecającej w odpowiednim polu w formularzu.
Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca września 2020.

 

Program:

 • Wprowadzanie i formaty danych (6 godzin zegarowych):
  • jak efektywnie wprowadzać dane
  • jakie są najbardziej przydatne skróty klawiszowe
  • jakie są możliwości przenoszenia i kopiowania danych
 • Ustawienia widoku (1 godzina zegarowa):
  • jak pracować na kilku arkuszach jednocześnie
  • jak ustawiać obszar i tytuły wydruków
 • Adresowanie i funkcje (9 godzin zegarowych):
  • adresowanie względne i bezwzględne
  • zastosowanie podstawowych funkcji tekstowych
  • zastosowanie funkcji związanych z datami i godzinami
  • zastosowanie podstawowych funkcji logicznych
  • zastosowanie podstawowych funkcji wyszukiwania
 • Agregowanie danych (6 godzin zegarowych):
  • jak poprawnie tworzyć tabele przestawne
  • jak aktualizować dane w tabelach przestawnych i jak uniknąć najczęstszych błędów
  • jak tworzyć wykresy na podstawie tabel przestawnych
  • jak używać funkcji agregujących dane SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW
 • Sortowanie i filtrowanie (2 godziny zegarowe):
  • jak sortować dane według kilku kryteriów
  • jak szybko i poprawnie ustawić filtr
  • jak usuwać zduplikowane wartości

Terminy

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinach pracy (16:45-21:00). Szkolenie odbywa się w małych grupach, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

 

Istnieje możliwość opłacenia szkolenia w dwóch ratach.

Zapraszamy do kontaktu: szkolenia@dwaplusjeden.com

Wyższy poziom tego szkolenia to:

Szkolenie poprowadzi:
Jakub Piotrowski

Z wykształcenia magister Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył z wyróżnieniem kurs Rachunkowości Korporacyjnej. Od sześciu lat współpracuje z biurami rachunkowymi w zakresie wdrażania rozwiązań dla księgowych i kadrowych, wymiany danych między programami, raportowania oraz prowadzenia dedykowanych szkoleń dla pracowników z programu MS Excel.

Termin
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy
Zapisz się już dziś!
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
16:45 – 21:00
Miejsce:
2+1 eksperci księgowości ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania
24 godziny zegarowe
Cena brutto
950 PLN