Automatyzacja w księgowości z wykorzystaniem Ms Excel w codziennej pracy – poziom zaawansowany

Rodzaj szkolenia: warsztaty komputerowe

Dla kogo?

Zajęcia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo – księgowych korzystających w codziennej pracy z programu MS Excel i chcących poznać jego zaawansowane funkcje i możliwości.

Opis:

Podczas zajęć każdy z uczestników pracuje przy samodzielnym, komfortowym stanowisku komputerowym.

Szkolenie ma na celu podniesienie umiejętności związanych z obsługą programu MS Excel na poziom umożliwiający wprowadzanie własnych kompletnych rozwiązań do pracy księgowych i kadrowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak dostosowywać dane do wymogów importu do innych programów. Poznają techniki tworzenia plików ze słownikami, które mogą posłużyć do tworzenia złożonych raportów i poleceń księgowania oraz wielu innych rozwiązań.

Program:

 • Wprowadzanie i formaty danych (2 godziny zegarowe):
  • jakie są skróty klawiszowe przydatne przy wprowadzaniu i formatowaniu danych
  • jak formatować komórki w zależności od ich wartości
 • Ustawienia widoku (2 godziny zegarowe):
  • jak zoptymalizować widok arkusza dla celów pracy i drukowania
 • Adresowanie i funkcje (11 godzin zegarowych):
  • adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  • zastosowanie funkcji tekstowych
  • zastosowanie funkcji logicznych
  • zastosowanie funkcji dat i godzin
  • zastosowanie funkcji wyszukiwania
  • możliwość rozdzielenia tekstu na kolumny
 • Agregowanie danych (5 godzin zegarowych):
  • jak poprawnie stosować tabele przestawne i jakie są z tym związane zagrożenia
  • jak odwoływać się do danych z tabeli przestawnych
  • rozwiązania alternatywne do tabel przestawnych
 • Sortowanie i filtrowanie (2 godziny zegarowe):
  • jak szybko i poprawnie ustawić filtr
  • jak usuwać zduplikowane wartości.
 • Ochrona przed zmianami (2 godziny zegarowe)
  • jak ograniczać możliwość wprowadzania danych
  • jak uniemożliwić zmiany w arkuszu i skoroszycie

Terminy:

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinach pracy (16:45-21:00)

03.03.2020 (wtorek)

05.03.2020 (czwartek)

10.03.2020 (wtorek)

12.03.2020 (czwartek)

17.03.2020 (wtorek)

19.03.2020 (czwartek)

Jeśli inny uczestnik naszych szkoleń polecił Tobie naszą ofertę zarówno Ty jak i osoba polecająca otrzymacie 10% rabatu na szkolenie!

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na następne szkolenie!

Szkolenie poprowadzi:
Jakub Piotrowski

Z wykształcenia magister Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył z wyróżnieniem kurs Rachunkowości Korporacyjnej. Od sześciu lat współpracuje z biurami rachunkowymi w zakresie wdrażania rozwiązań dla księgowych i kadrowych, wymiany danych między programami, raportowania oraz prowadzenia dedykowanych szkoleń dla pracowników z programu MS Excel.

Termin
03/03/2020 - 19/03/2020
Godzina:
16:45 – 21:00
Miejsce:
2+1 eksperci księgowości ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk - Wrzeszcz
Czas trwania
24 godziny zegarowe
Cena brutto
1300 PLN