Kurs Księga Przychodów i Rozchodów z elementami rozliczania płac – warsztaty komputerowe Comarch ERP Optima, Płatnik

Rodzaj szkolenia: kurs

– kurs KPiR –

Dla kogo?

Na nasz autorski kurs KPiR z elementami rozliczania płac zapraszamy osoby, które są co najmniej absolwentami szkół średnich i chciałyby zdobyć wiedzę z zakresu księgowości małych przedsiębiorstw wraz z praktycznymi umiejętnościami pracy na programach księgowych i kadrowo-płacowych.

Opis:

Celem kształcenia jest przede wszystkim praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego w zakresie prowadzeni podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Elementami kursu są wykłady skupiające się na omówieniu przepisów, zasad rozliczeń podatkowych działalności gospodarczej oraz praktyczne ćwiczenia procesu obsługi klienta, naliczania podatków, płac i warsztaty komputerowe. Kurs KPiR składa się z VI uzupełniających się modułów.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Mają formę interaktywną – Uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną. Uczestnikom udostępniamy programy finansowo – księgowe.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę.

Program:

MODUŁ I – PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – ZAGADNIENIA OGÓLNE, OMÓWIENIE PRZEPISÓW – 8 godzin

 • Księga podatkowa – zasady ogólne:
  • podstawy prawne prowadzenia PKPiR
  • obowiązki podatkowe małych firm
  • księga przychodów a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o rachunkowości
  • zasada kasowa i memoriałowa
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów:
  • procedury obowiązujące przy zakładaniu księgi
  • zasady prowadzenia ewidencji KPiR
  • ewidencje i uzupełniające KPiR
 • Przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
  • przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów , materiałów i usług oraz zasady ich ewidencjonowania
  • pozostałe przychody i zasady ich ewidencjonowania
 • Księgowanie kosztów uzyskanych przychodów:
  • podatkowa definicja kosztów uzyskania przychodów
  • ewidencjonowanie kosztów zakupu towarów handlowych i materiałów
  • koszty użytkowania majątku prywatnego w działalności gospodarczej
  • ewidencjonowanie kosztów ubocznych zakupu
  • ewidencjonowanie kosztów reprezentacji i reklamy
  • ewidencjonowanie wynagrodzeń
  • ewidencjonowanie pozostałych wydatków
 • Rodzaje dowodów księgowych:
  • rodzaje faktur
  • dokumenty traktowane jak faktura VAT
  • faktury wewnętrzne
  • nota korygująca
  • dowód wewnętrzny
  • paragony
  • KP i KW
  • lista płac
  • dowody przesunięć
  • dzienne zestawienie sprzedaży
  • miesięczne zestawienia raportów dobowych
  • nota księgowa
  • rozliczenie kosztów podróży służbowej i wartości diet
  • ewidencja zwrotów
  • pozostałe dowody księgowe
 • Inwentaryzacja:
  • zakres przedmiotowy
  • terminarz
  • dokumentacja, wycena zapasów
  • wpis do księgi.
 • Zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej
 • Środki trwałe w firmie:
  • pojęcie i definicja środków trwałych
  • amortyzacja środków trwałych, metody wyliczania zużycia
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • ćwiczenia w klasyfikacji środków trwałych i wyliczaniu amortyzacji
 • Samochód w firmie wykorzystywany w działalności gospodarczej:
  • samochód jako środek trwały
  • samochód w leasingu
  • używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
  • koszt użytkowania pojazdu jako koszt uzyskania przychodu

MODUŁ II – SPORZĄDZANIE LISTY PŁAC I ROZLICZENIA ZUS I PIT ZATRUDNIANYCH PRACOWNIKÓW – 8 godzin

 • Lista płac jako podstawa ewidencji w KPiR
 • Indywidualne karty przychodów pracownika
 • Obowiązki pracodawcy wobec ZUS
 • Pracodawca jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy
 • Umowy cywilno- prawne
 • Świadczenia na rzecz pracowników
 • Ekwiwalenty, odszkodowania, inne składniki list płac
 • Naliczanie wynagrodzenia – ćwiczenia w programie

MODUŁ III – PRAKTYCZNE ROZLICZENIE PODATKOWE I ZUS JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPÓŁKI CYWILNEJ, SPÓŁKI JAWNEJ – 8 godzin

 • Zakładanie firmy krok po kroku
 • Rodzaje form opodatkowania
 • Różnice w rozliczaniu handlu, produkcji a usług
 • Rodzaje sposobów płacenia podatku dochodowego
 • Zasady wyliczania podatku dochodowego
 • Zamknięcia i rozliczenie miesiąca w jednoosobowej działalności gospodarczej w spółce cywilnej
 • Zamknięcia i rozliczenie roku w jednoosobowej działalności gospodarczej w spółce cywilnej
 • Zasady rozliczania i opłacania składek ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Preferencje i zwolnienia w opłacaniu składek przy jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Zasady rozliczania podatku VAT, co oznacza termin optymalizacja podatkowa

MODUŁ IV – OBSŁUGA PROGRAMU COMARCH ERP OPTIMA “KSIĘGA PODATKOWA” – WARSZTATY KOMPUTEROWE – 10 godzin

 • Zakładanie firmy:
  • konfiguracja programu
  • założenie nowej bazy danych
  • tworzenie bazy firmowej
  • import danych pomiędzy bazami
 • Kontrahenci:
  • formularz kontrahenta
  • sprawdzanie poprawności kontrahenta GUS
  • funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta
  • wprowadzenie kontrahentów
 • Księga Podatkowa:
  • omówienie budowy modułu Księga Podatkowa
  • konfiguracja modułu Księga Podatkowa
  • księga przychodów i rozchodów
  • ewidencja ryczałtowa
  • rejestry VAT
  • deklaracja VAT-7
  • ewidencje dodatkowe
  • księga inwentarzowa
  • ewidencja środków trwałych
  • ewidencja wyposażenia
  • ewidencja wynagrodzeń
  • spis z natury
  • różnice kursowe
  • rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym i/lub dla celów podatku VAT
  • ewidencja przebiegu pojazdów
  • rozliczenia PIT
  • warsztaty praktyczne.
 • Rozliczenie składek ZUS właściciela

MODUŁ V – PŁACE I KADRY W COMARCH ERP OPTIMA – I STOPIEŃ – WARSZTATY KOMPUTEROWE – 10 godzin

 • Praca z programem Comarch Optima:
  • konfiguracja programu Comarch
  • tworzenie bazy danych
  • słowniki
 • Moduł Płace i Kadry:
  • konfiguracja modułu Płace i Kadry
  • lista pracowników
  • wprowadzanie danych personalnych
  • umowy cywilnoprawne
  • lista właścicieli
  • listy płac
  • naliczanie wypłat
  • zamykanie i otwieranie wypłat i list płac
  • elektroniczna wymiana danych z bankiem
  • księgowanie list płac
  • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
  • praca z kalendarzem
  • ustalanie czasu pracy pracownika
  • warsztaty praktyczne
  • premia procentowa
  • definiowanie potrącenia netto
  • zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
  • schemat płatności gotówka/ROR
  • zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
  • nieobecności i nadgodziny w kalendarzu
  • umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym
  • definiowanie list płac
  • wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
  • dodawanie dodatkowych elementów na liście płac
  • wypłata umów zlecenie
  • udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki
  • podstawa naliczania urlopu i zasiłku
  • zamykanie lic płac
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • sporządzanie deklaracji PIT

MODUŁ VI – PŁATNIK  – WARSZTATY KOMPUTEROWE – 10 godzin

 • Ustawienia programu Płatnik
 • Obsługa rejestru płatników i kartoteki płatnika
 • Obsługa rejestru ubezpieczonych i kartoteki ubezpieczonego
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych – zestawów miesięcznych /DRA_RCA_RSA_RZA/
 • Zasady wysyłania dokumentów
 • Płatnik – Przekaz Elektroniczny
 • Konfiguracja przekazu elektronicznego
 • Pobieranie i rejestracja certyfikatów

Terminy:

Edycja: styczeń 2021r.

Możesz zapisać się na wybrane moduły

Terminy:

Edycja styczeń 2021r.: (już trwa)

Moduł I – KPiR – zagadnienia ogólne, omówienie przepisów – 8 godzin – 05.01.2021r., 07.01.2021r. – godz. 17.00 – 21.00

Moduł II – Płace, ZUS, PIT – omówienie przepisów i zasad – 8 godzin – 11.01.2021r., 13.01.2021r. – godz. 17.00 – 21.00

Moduł III – Rozliczanie podatkowe, ZUS w ramach JDG i sp. cywilnej, sp. Jawnej – praktyczne warsztaty – 8 godzin – 14.01.2021r., 15.01.2021r. – godz. 17.00 – 21.00 (na ten moduł są jeszcze wolne miejsca)

Moduł IV – Księga Przychodów i Rozchodów na programie Comarch ERP Optima – 8 godzin – 18.01.2021r., 19.01.2021r. – godz. 17.00 – 21.00 (na ten moduł zostały jeszcze tylko 2 wolne miejsca)

Moduł V – Płace i Kadry na Programie Comarch ERP Optima – I stopień – 8 godzin – 21.01.2021r., 22.01.2021r. – godz. 17.00 – 21.00 (na ten moduł zostały jeszcze tylko 3 wolne miejsca)

Moduł VI – PŁATNIK – praktyczne warsztaty – 8 godzin – 28.01.2021r., 29.01.2021r. – godz. 17.00 – 21.00 (na ten moduł zostały jeszcze tylko 3 wolne miejsca)

Edycja luty/ marzec 2021r. (trwają zapisy)

Moduł I – KPiR – zagadnienia ogólne, omówienie przepisów – 8 godzin, dwa popołudnia – godz. 17.00 – 21.00 – 16.02.2021r., 18.02.2021r.

Moduł II – Płace, ZUS, PIT – omówienie przepisów i zasad – 8 godzin, dwa popołudnia – godz. 17.00 – 21.00 – 22.02.2021r., 23.02.2021r.

Moduł III – Rozliczanie podatkowe, ZUS w ramach JDG i sp. cywilnej, sp. Jawnej – praktyczne warsztaty – 8 godzin, dwa popołudnia – godz. 17.00 – 21.00 – 01.03.2021r., 02.03.2021r.

Moduł IV – Księga Przychodów i Rozchodów na programie Comarch ERP Optima – 8 godzin,  dwa popołudnia – godz. 17.00 – 21.00 – 08.03.2021r., 09.03.2021r.

Moduł V – Płace i Kadry na Programie Comarch ERP Optima – I stopień – 8 godzin, dwa popołudnia – godz. 17.00 – 21.00 – 15.03.2021r., 16.03.2021r.

Moduł VI – PŁATNIK – praktyczne warsztaty – 8 godzin,  dwa popołudnia – godz. 17.00 – 21.00 – 22.03.2021r., 23.03.2021r.

Czas trwania kursu:

64 godzin dydaktycznych – w tym 24 godziny pracy na programach finansowo – księgowych

Kurs możesz opłacić w dwóch ratach. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest opłacenie pierwszej raty przed rozpoczęciem kursu.

W kursie może wziąć udział ograniczona ilość osób. Maksymalnie 14 uczestników.

Możesz zapisać się również na wybrany moduł kursu.

Cena kursu: 1800 zł

______

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Warunkiem skorzystania z oferty jest wpłata przedpłaty 200 zł w terminie 3ch dni od zgłoszenia.

Kurs można opłaci w ratach:

Przedpłata 200 zł

I rata płatna prze terminem kursu 900 zł

II rata w trakcie trwania kursu 700 zł

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

______

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapraszamy do kontaktu: szkolenia@dwaplusjeden.com

Zapraszamy również na kurs:

kadry i płace

Szkolenie poprowadzi:
Małgorzata Narożnik
Specjalista ds. Kadr i Płac

Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia Magister Zarządzania (UG w roku 2005). Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac. Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażem w zakresie zrządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.
Jako właściciel firmy prowadzi szkolenia w zakresie kadr i płac od ponad 2 lat na podstawie współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, miedzy innymi w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Paweł Łojek
Główny Księgowy/Właściciel Biura Rachunkowego

Właściciel własnego biura rachunkowego oraz główny księgowy z kilkuletnim doświadczeniem.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - kierunek rachunkowość i controlling – specjalność Rachunkowość wg MSR/MSSF, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie - kierunek finanse i rachunkowość– specjalność rachunkowość i podatki.
Uczestniczy w postępowaniu kwalifikacyjnym dla biegłych rewidentów oraz studiuje kierunek Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w ramach studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Główny Księgowy z certyfikatem (wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).
Współpracuje z wieloma firmami w zakresie doradztwa oraz optymalizacji procesów zachodzących w księgowości. Prowadzi szkolenia dla działów księgowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Kraków.

Joanna Polito
Księgowa/Koordynator Zespołu

Główna księgowa oraz koordynator zespołu księgowych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie księgowości, podatków oraz w zarządzaniu pracą specjalistów ds. księgowości odpowiedzialnych za kompleksową obsługę księgową, kadrowo - płacową przedsiębiorców. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, wydziału Zarządzania i Marketingu, Specjalność: Ekonomia i Finanse. Na Politechnice Gdańskiej ukończyła również studia podyplomowe: Rachunkowość i Finanse. Obecnie wprowadza do zawodu księgowych oraz prowadzi mentoring właścicieli biur rachunkowych. Szkoleniowiec w dziedzinie księgowości, podatków, zarządzania i organizacji pracy w obszarze outsourcingu księgowości oraz kadr i płac.

Termin
Edycja styczniowa trwa, kolejna edycja lutym/ marzec 2021r., start 16.02.2021r.
Zapisz się już dziś!
DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
kurs online
Czas trwania
64 godzin
Cena brutto
1800 PLN