Specjalista Księgowości KPiR – Kurs Księga Przychodów i Rozchodów z elementami rozliczania płac – warsztaty komputerowe Comarch ERP Optima, Płatnik

Rodzaj szkolenia: kurs online

– kurs KPiR –

Wyślij zgłoszenie >>

Na kurs zapraszamy:

Na nasz autorski Specjalista KPiR z elementami rozliczania płac zapraszamy osoby, które są co najmniej absolwentami szkół średnich i chciałyby zdobyć wiedzę z zakresu księgowości małych przedsiębiorstw wraz z praktycznymi umiejętnościami pracy na programach księgowych i kadrowo-płacowych.

Opis:

Celem kształcenia jest przede wszystkim praktyczne przygotowanie do wykonania zawodu księgowego w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Elementami kursu są wykłady skupiające się na omówieniu przepisów, zasad rozliczeń podatkowych działalności gospodarczej oraz praktyczne ćwiczenia procesu obsługi klienta, naliczania podatków, płac i warsztaty komputerowe. Kurs KPiR składa się z VI uzupełniających się modułów.

Kurs jest prowadzony w oparciu o aktualne i zmieniające się przepisy prawa. Trenerzy prowadzący kurs to praktycy i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Mają formę interaktywną. Uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną. Uczestnikom udostępniamy programy finansowo – księgowe.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę. Najefektywniejszym udziałem na kursie  jest posiadanie przez uczestnika podczas spotkań dwóch urządzeń/ ekranów, np. dwa komputery lub dwa monitory albo smartfon i komputer.

Program kursu:

MODUŁ I – PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – ZAGADNIENIA OGÓLNE, OMÓWIENIE PRZEPISÓW – 8 godzin

Księga podatkowa – zasady ogólne:

 • podstawy prawne prowadzenia PKPiR
 • obowiązki podatkowe małych firm
 • księga przychodów a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o rachunkowości
 • zasada kasowa i memoriałowa

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów:

 • procedury obowiązujące przy zakładaniu księgi
 • zasady prowadzenia ewidencji KPiR
 • ewidencje i uzupełniające KPiR

Przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów , materiałów i usług oraz zasady ich ewidencjonowania
 • pozostałe przychody i zasady ich ewidencjonowania

Księgowanie kosztów uzyskanych przychodów:

 • podatkowa definicja kosztów uzyskania przychodów
 • ewidencjonowanie kosztów zakupu towarów handlowych i materiałów
 • koszty użytkowania majątku prywatnego w działalności gospodarczej
 • ewidencjonowanie kosztów ubocznych zakupu
 • ewidencjonowanie kosztów reprezentacji i reklamy
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń
 • ewidencjonowanie pozostałych wydatków

Rodzaje dowodów księgowych:

 • rodzaje faktur
 • dokumenty traktowane jak faktura VAT
 • faktury wewnętrzne
 • nota korygująca
 • dowód wewnętrzny
 • paragony
 • KP i KW
 • lista płac
 • dowody przesunięć
 • dzienne zestawienie sprzedaży
 • miesięczne zestawienia raportów dobowych
 • nota księgowa
 • rozliczenie kosztów podróży służbowej i wartości diet
 • ewidencja zwrotów
 • pozostałe dowody księgowe

Inwentaryzacja:

 • zakres przedmiotowy
 • terminarz
 • dokumentacja, wycena zapasów
 • wpis do księgi.

Zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej

Środki trwałe w firmie:

 • pojęcie i definicja środków trwałych
 • amortyzacja środków trwałych, metody wyliczania zużycia
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • ćwiczenia w klasyfikacji środków trwałych i wyliczaniu amortyzacji

Samochód w firmie wykorzystywany w działalności gospodarczej:

 • samochód jako środek trwały
 • samochód w leasingu
 • używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
 • koszt użytkowania pojazdu jako koszt uzyskania przychodu

MODUŁ II – PRAKTYCZNE ROZLICZENIE PODATKOWE I ZUS JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPÓŁKI CYWILNEJ – 8 godzin

 • Zakładanie firmy krok po kroku
 • Rodzaje form opodatkowania
 • Różnice w rozliczaniu handlu, produkcji a usług
 • Rodzaje sposobów płacenia podatku dochodowego
 • Zasady wyliczania podatku dochodowego
 • Zamknięcia i rozliczenie miesiąca w jednoosobowej działalności gospodarczej w spółce cywilnej
 • Zamknięcia i rozliczenie roku w jednoosobowej działalności gospodarczej w spółce cywilnej
 • Zasady rozliczania i opłacania składek ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Preferencje i zwolnienia w opłacaniu składek przy jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Zasady rozliczania podatku VAT, co oznacza termin optymalizacja podatkowa

MODUŁ III – SPORZĄDZANIE LISTY PŁAC, ROZLICZENIA ZUS I PIT ZATRUDNIANYCH PRACOWNIKÓW – 8 godzin

 • Lista płac jako podstawa ewidencji w KPiR
 • Indywidualne karty przychodów pracownika
 • Obowiązki pracodawcy wobec ZUS
 • Pracodawca jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy
 • Umowy cywilno- prawne
 • Świadczenia na rzecz pracowników
 • Ekwiwalenty, odszkodowania, inne składniki list płac
 • Naliczanie wynagrodzenia – ćwiczenia w programie

MODUŁ IV – KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  – WARSZTATY KOMPUTEROWE NA PROGRAMIE COMARCH ERP OPTIMA – 8 godzin

Zakładanie firmy:

 • konfiguracja programu
 • założenie nowej bazy danych
 • tworzenie bazy firmowej
 • import danych pomiędzy bazami

Kontrahenci:

 • formularz kontrahenta
 • sprawdzanie poprawności kontrahenta GUS
 • funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta
 • wprowadzenie kontrahentów

Księga Podatkowa:

 • omówienie budowy modułu Księga Podatkowa
 • konfiguracja modułu Księga Podatkowa
 • księga przychodów i rozchodów
 • ewidencja ryczałtowa
 • rejestry VAT
 • deklaracja VAT-7
 • ewidencje dodatkowe
 • księga inwentarzowa
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencja wynagrodzeń
 • spis z natury
 • różnice kursowe
 • rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym i/lub dla celów podatku VAT
 • ewidencja przebiegu pojazdów
 • rozliczenia PIT
 • Rozliczanie składek ZUS właściciela

MODUŁ V – PŁACE I KADRY W COMARCH ERP OPTIMA –  WARSZTATY KOMPUTEROWE – 8 godzin

Praca z programem Comarch Optima:

 • konfiguracja programu Comarch
 • tworzenie bazy danych
 • słowniki

Moduł Płace i Kadry:

 • konfiguracja modułu Płace i Kadry
 • lista pracowników
 • wprowadzanie danych personalnych
 • umowy cywilnoprawne
 • lista właścicieli
 • listy płac
 • naliczanie wypłat
 • zamykanie i otwieranie wypłat i list płac
 • elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • księgowanie list płac
 • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
 • praca z kalendarzem
 • ustalanie czasu pracy pracownika
 • warsztaty praktyczne
 • premia procentowa
 • definiowanie potrącenia netto
 • zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
 • schemat płatności gotówka/ROR
 • zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
 • nieobecności i nadgodziny w kalendarzu
 • umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym
 • definiowanie list płac
 • wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
 • dodawanie dodatkowych elementów na liście płac
 • wypłata umów zlecenie
 • udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki
 • podstawa naliczania urlopu i zasiłku
 • zamykanie lic płac
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT

MODUŁ VI – ROZLICZANIE SKŁADEK ZUS – PROGRAM PŁATNIK  – WARSZTATY KOMPUTEROWE – 8 godzin

 • Ustawienia programu Płatnik
 • Obsługa rejestru płatników i kartoteki płatnika
 • Obsługa rejestru ubezpieczonych i kartoteki ubezpieczonego
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych – zestawów miesięcznych /DRA_RCA_RSA_RZA/
 • Zasady wysyłania dokumentów
 • Płatnik – Przekaz Elektroniczny
 • Konfiguracja przekazu elektronicznego
 • Pobieranie i rejestracja certyfikatów

Możesz zapisać się na cały kurs lub wybrane moduły.

Czas trwania kursu:

48 godzin dydaktycznych – w tym 24 godziny pracy na programach finansowo – księgowych.

Terminy i moduły do wyboru:

Terminy spotkań oraz harmonogram kursu zostanie wyznaczony p zebraniu grupy uczestników

Ramowy harmonogram kursu:

Moduł I – KPiR – zagadnienia ogólne, omówienie przepisów – 8 godzin, dwa popołudnia (poniedziałek – wtorek) – godz. 17.00 – 21.00
Moduł II – Płace, ZUS, PIT – omówienie przepisów i zasad – 8 godzin,  (poniedziałek – wtorek) – godz. 17.00 – 21.00
Moduł III – Księga Przychodów i Rozchodów – warsztaty komputerowe na programie Comarch ERP Optima – 8 godzin,  dwa popołudnia (poniedziałek – wtorek) – godz. 17.00 – 21.00 –
Moduł IV – Płace i Kadry – warsztaty komputerowe na programie Comarch ERP Optima – 8 godzin, dwa popołudnia dwa popołudnia (poniedziałek – wtorek) – godz. 17.00 – 21.00
Moduł V – Rozliczanie składek ZUS – program PŁATNIK – warsztaty komputerowe – 8 godzin,  dwa popołudnia dwa popołudnia (poniedziałek – wtorek) – godz. 17.00 – 21.00
Moduł VI – Rozliczanie podatkowe, ZUS w ramach JDG i sp. cywilnej – praktyczne warsztaty i ćwiczenia – 8 godzin, dwa popołudnia (poniedziałek – wtorek) – godz. 17.00 – 21.00 –

Oferta cenowa szkolenia grupowego:

Cena całego kursu: 1850 zł

Możesz zapisać się również na wybrany moduł kursu.

Warunkiem rezerwacji uczestnictwa jest wpłata przedpłaty 200 zł w terminie 3ch dni od zgłoszenia.

Kurs można opłaci w ratach:

Przedpłata 200 zł

I rata płatna przed terminem kursu 950 zł

II rata w trakcie trwania kursu 700 zł

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie w trybie indywidualnym:

Szkolenie można również zakupić w trybie indywidualnym. Cena szkolenia indywidualnego wynosi 300 zł za godzinę (do 5 uczestników).

Termin oraz ilość godzin jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestnika/ firmy.

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

 

Dofinansowanie do kursu:

Możesz uzyskać 100 % dofinansowania nasz kolenia grupowe lub indywidualne. Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowanie możesz otrzymać na kurs grupowy lub kurs indywidualny zaprojektowany dla jednej osoby czy grupy osób.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Dowiedz się więcej:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenie poprowadzi:
Małgorzata Narożnik
Specjalista ds. Kadr i Płac

Z wykształcenia magister zarządzania, ukończyła także prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Z doświadczenia starszy specjalista ds. kadr i płac z ponad 22-letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudniania cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac; obsługi programów kadrowo-płacowych, m.in.: Sage Symfonia; Płatnik oraz Certyfikowany trener Comarch ERP Optima.

Joanna Polito
Księgowa/Koordynator Zespołu

Główna księgowa oraz koordynator zespołu księgowych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie księgowości, podatków oraz w zarządzaniu pracą specjalistów ds. księgowości odpowiedzialnych za kompleksową obsługę księgową, kadrowo - płacową przedsiębiorców. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, wydziału Zarządzania i Marketingu, Specjalność: Ekonomia i Finanse. Na Politechnice Gdańskiej ukończyła również studia podyplomowe: Rachunkowość i Finanse. Obecnie wprowadza do zawodu księgowych oraz prowadzi mentoring właścicieli biur rachunkowych. Szkoleniowiec w dziedzinie księgowości, podatków, zarządzania i organizacji pracy w obszarze outsourcingu księgowości oraz kadr i płac.

Dorota Pawełczak
trener

Księgowa oraz właścicielka biura rachunkowego. Konsultant ds. wdrożeń Comarch ERP Optima z 10-cio letnim doświadczeniem. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Informatyka w Zarządzaniu i Zarządzanie Gospodarcze. Ukończyła również studia na Politechnice Gdańskiej na kierunku Rachunkowość, specjalizacja Rachunkowość i Finanse.

Termin
Termin: po zebraniu grupy uczestników
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
kurs online "na żywo"
Czas trwania
48 godzin
Cena brutto
1850 PLN