Kurs Kadry i Płace – prowadzenie dokumentacji i obsługa programów Comarch ERP Optima, Płatnik

Rodzaj szkolenia: kurs

 – kurs kadry i płace –

Weź udział w kursach dla Księgowych z dofinansowaniem

nawet do 100% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wyślij zgłoszenie >>

Na kurs zapraszamy:

 • pracowników działów kadr
 • pracowników biur rachunkowych, którzy zajmują się kadrami
 • księgowych, do których obowiązków należy prowadzenie kadr
 • innych pracowników, którzy zajmują się kadrami,
 • właścicieli małych firm, którzy prowadzą kadry samodzielnie.

Kurs ma celu zdobycie wiedzy i umiejętności z obsługi programów Comarch ERP Optima Kadry i Płace oraz Płatnik. Umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu prowadzeni kadr, naliczania wynagrodzeń pracowników, ustania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej oraz sporządzania i rozliczania list płac.
W Module I zostaną przedstawione przepisy oraz praktyczne zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji kadrowej. Uczestnicy przygotują się do samodzielnego prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi. Warsztaty uwzględniają zmiany, które weszły w życie w 2019 roku – tj. elektroniczna forma dokumentacji osobowej; 10-letni okres archiwizacji dokumentacji kadrowej; część D teczki osobowej.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę.

Program, wiedza i umiejętności, które zdobędziesz na kursie:

MODUŁ I – ABC i D DOKUMENTACJI KADROWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH – TEORIA

Stosunek pracy, a stosunek cywilnoprawny:
 • definicja stosunku pracy
 • elementy stosunku pracy
 • umowy cywilnoprawne stosowane w zatrudnieniu
 • najczęściej popełniane błędy przy umowach cywilnoprawnych
Ubieganie się o zatrudnienie:
 • dane, jakich możemy wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • klauzula na CV w świetle RODO
 • ochrona Danych Osobowych, a rekrutacja i przyjmowanie pracownika do pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • część A teczki osobowej
Stosunek pracy:
 • treść i forma umowy o pracę
 • elementy umowy o pracę
 • umowa o pracę na okres próbny
 • limity zawierania umów na okres próbny – zasada i wyjątki
 • umowa o pracę na czas nieokreślony
 • umowa o pracę na czas określony i limity z tym związane
 • limity umów na czas określony – wyjątki
 • przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony
 • załączniki do umowy o pracę
 • część B teczki osobowej
 • wystawianie umowy o pracę i załączników – ćwiczenia
Rozwiązanie umowy o pracę:
 • sposoby rozwiązania umów o pracę
 • elementy składowe skutecznego wypowiedzenia
 • elementy świadectwa pracy
 • część C teczki osobowej
 • wystawianie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ćwiczenia
Kary porządkowe:
 • rodzaje kar porządkowych
 • dokumenty związane z karami porządkowymi
 • wymazanie kary porządkowych
 • wystawianie dokumentów związanych z karami porządkowymi – ćwiczenia
 • część D teczki osobowej
Archiwizacja dokumentacji kadrowej:
 • 10 i 50 letni okres archiwizacji dokumentacji
 • obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany okresu archiwizacji dokumentów
Zmiany w teczkach osobowych od 1 stycznia 2019:
 • część D teczki osobowej
 • zmiany w części A i B teczki osobowej
 • poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem
Przechowywanie pozostałych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:
 • ewidencja czasu pracy
 • wnioski urlopowe
 • inne dokumenty
Jak stosować nowe przepisy w stosunku do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019.
Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej:
 • wersja elektroniczna i papierowa dokumentacji pracowniczej
 • jak zmienić sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierową na elektroniczną
 • obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji
Bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia.
Zmiany w przepisach:
 • urlop szkoleniowy
 • katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację
 • ochrona pracowników-innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego
 • mobbing
 • świadectwa pracy
 • zmiany w ustaleniu minimalnego wynagrodzenia

MODUŁ II – PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 • Ustawienia programu Płatnik
 • Obsługa rejestru płatników i kartoteki płatnika
 • Obsługa rejestru ubezpieczonych i kartoteki ubezpieczonego
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych – zestawów miesięcznych /DRA_RCA_RSA_RZA/
 • Zasady wysyłania dokumentów
 • Płatnik – Przekaz Elektroniczny
 • Konfiguracja przekazu elektronicznego
 • Pobieranie i rejestracja certyfikatów

MODUŁ III i IV – COMARCH ERP OPTIMA – WARSZTATY KOMPUTEROWE

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – I stopień
Praca z programem Comarch Optima:
 • konfiguracja programu Comarch
 • tworzenie bazy danych
 • słowniki
Moduł Płace i Kadry:
 • konfiguracja modułu Płace i Kadry
 • lista pracowników
 • wprowadzanie danych personalnych
 • umowy cywilnoprawne
 • lista właścicieli
 • listy płac
 • naliczanie wypłat
 • zamykanie i otwieranie wypłat i list płac
 • elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • księgowanie list płac
 • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
 • praca z kalendarzem
 • ustalanie czasu pracy pracownika
 • warsztaty praktyczne
 • premia procentowa
 • definiowanie potrącenia netto
 • zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
 • schemat płatności gotówka/ROR
 • zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
 • nieobecności i nadgodziny w kalendarzu
 • umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym
 • definiowanie list płac
 • wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
 • dodawanie dodatkowych elementów na liście płac
 • wypłata umów zlecenie
 • udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki
 • podstawa naliczania urlopu i zasiłku
 • zamykanie list płac
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT
Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – II stopień
Zagadnienia kadrowo – płacowe:
 • naliczanie listy płac właścicieli
 • naliczanie listy płac pracowników etatowych przy uwzględnieniu różnych składników wynagrodzeń
 • tworzenie listy płac korygującej pracowników etatowych
 • rozliczanie zasiłków, generowanie kart zasiłkowych oraz zaświadczenia pracodawcy Z-3
 • naliczanie listy płac dla obcokrajowców
 • naliczenie wynagrodzeń z uwzględnieniem praw autorskich
 • naliczanie listy płac dla pracowników oddelegowanych
 • elektroniczna wymiana danych z bankiem, tworzenie pliku z danymi w celu zaciągnięcia do banku
 • rozliczenia zajęcia komorniczego na liście płac
 • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
 • praca z kalendarzem, rozliczanie czasu pracy przy podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • ustawienia schemat płatności gotówka/ROR
 • umowa zlecenie rozliczana kwotowo i godzinowo – tworzenie listy płac

Terminy

 • zajęcia odbywają się w tygodniu, w godzinach 17:00 – 21:00

Edycja maj/ czerwiec 2021r. :

Moduł I – ABC i D dokumentacji kadrowej wkrótce wyznaczymy dokładny termin (2 popołudnia po 4 godziny 17.00-21:00) – zapisy trwają

Moduł II – KADRY I PŁACE W OPTIMA I st. wkrótce wyznaczymy dokładny termin ( 2 popołudnia po 4 godziny 17.00-21:00) – zapisy trwają

Moduł IV – PŁATNIK – PRAKTYCZNA OBSŁUGA PROGRAMU wkrótce wyznaczymy dokładny termin (2 popołudnia po 4 godziny 17.00-21:00) – zapisy trwają

Moduł III – KADRY I PŁACE W OPTIMA II st. wkrótce wyznaczymy dokładny termin (2 popołudnia po 4 godziny 17.00-21:00) – zapisy trwają

 Możesz wybrać cały kurs lub wybrane moduły.

Czas trwania całego kursu:

32 godzin dydaktycznych

Cena kursu: 1750 zł

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Warunkiem skorzystania z oferty jest wpłata przedpłaty 200 zł w terminie 3ch dni od zgłoszenia.

Kurs można opłaci w ratach:

Przedpłata 200 zł

I rata płatna prze terminem kursu 900 zł

II rata w trakcie trwania kursu 650 zł

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

__________

Do tego kursu możesz uzyskać nawet 100 % dofinansowania:

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak otrzymać dofinansowanie do 100%

Sprawdź również szkolenia:

 

szkolenia podatki

Szkolenie poprowadzi:
Anna Pługowska
Specjalista ds. HR

Specjalista ds. HR. Ukończyła wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Uczestniczyła w wielu projektach HR m.in. we wprowadzaniu mentoringu oraz motywowaniu pracowników. Prowadzi szkolenia z kadr, prawa pracy oraz HR. Jest praktykiem. Na co dzień uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, prowadzi dokumentacje kadrową i jest konsultantem ds. prawa pracy.

Małgorzata Narożnik
Specjalista ds. Kadr i Płac

Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia Magister Zarządzania (UG w roku 2005). Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac. Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Termin
Edycja maj/ czerwiec 2021r. Zapisz sie już dziś !
100% dofinansowania albo Dwie osoby w cenie Jednej !!
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
kurs online
Czas trwania
32 godziny
Cena brutto
1750 PLN