Kurs naliczania Płac, ZUS oraz prowadzenia Kadr – warsztaty z wykorzystaniem programów Comarch ERP Optima, Płatnik

Rodzaj szkolenia: kurs

 – kurs kadry i płace –

Wyślij zgłoszenie >>

Na kurs zapraszamy:

 • pracowników działów kadr
 • pracowników biur rachunkowych, którzy zajmują się naliczaniem płac i prowadzeniem kadr
 • księgowych, do których obowiązków należy naliczanie płac oraz prowadzenie płac
 • innych pracowników, którzy zajmują się płacami i kadrami
 • właścicieli małych firm, którzy prowadzą kadry samodzielnie.

Kurs ma celu zdobycie wiedzy i umiejętności z obsługi programów Comarch ERP Optima Kadry i Płace oraz Płatnik. Umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu naliczania płac, składek ZUS oraz prowadzenia kadr przy użyciu programów.
Uczestnicy przygotują się do samodzielnego naliczania płac i ZUS zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę. Najefektywniejszym udziałem na kursie (na warsztatach komputerowych) jest posiadanie przez uczestnika podczas spotkań dwóch urządzeń/ ekranów, np. dwa komputery lub dwa monitory albo smartfon i komputer.

Program, wiedza i umiejętności, które zdobędziesz na kursie:

MODUŁ I – SPORZĄDZANIE LISTY PŁAC I ROZLICZENIA ZUS I PIT ZATRUDNIANYCH PRACOWNIKÓW – zagadnienia ogólne, omówienie przepisów – 8 godzin
 • Lista płac jako podstawa ewidencji w KPiR
 • Indywidualne karty przychodów pracownika
 • Obowiązki pracodawcy wobec ZUS
 • Pracodawca jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy
 • Umowy cywilno- prawne
 • Świadczenia na rzecz pracowników
 • Ekwiwalenty, odszkodowania, inne składniki list płac
 • Naliczanie wynagrodzenia – ćwiczenia
MODUŁ II – NALICZANIE PŁAC, ZUS ORAZ PROWADZENIE KADR PRZY UŻYCIU PROGRAMU COMARCH ERP OPTIMA – WARSZTATY KOMPUTEROWE – stopień I
Praca z programem Comarch Optima:
 • konfiguracja programu Comarch
 • tworzenie bazy danych
 • słowniki
Moduł Płace i Kadry:
 • konfiguracja modułu Płace i Kadry
 • lista pracowników
 • wprowadzanie danych personalnych
 • umowy cywilnoprawne
 • lista właścicieli
 • listy płac
 • naliczanie wypłat
 • zamykanie i otwieranie wypłat i list płac
 • elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • księgowanie list płac
 • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
 • praca z kalendarzem
 • ustalanie czasu pracy pracownika
 • warsztaty praktyczne
 • premia procentowa
 • definiowanie potrącenia netto
 • zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
 • schemat płatności gotówka/ROR
 • zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
 • nieobecności i nadgodziny w kalendarzu
 • umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym
 • definiowanie list płac
 • wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
 • dodawanie dodatkowych elementów na liście płac
 • wypłata umów zlecenie
 • udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki
 • podstawa naliczania urlopu i zasiłku
 • zamykanie list płac
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT
MODUŁ III – ROZLICZANIE SKŁADEK ZUS – PROGRAM PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE
 • Ustawienia programu Płatnik
 • Obsługa rejestru płatników i kartoteki płatnika
 • Obsługa rejestru ubezpieczonych i kartoteki ubezpieczonego
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych – zestawów miesięcznych /DRA_RCA_RSA_RZA/
 • Zasady wysyłania dokumentów
 • Płatnik – Przekaz Elektroniczny
 • Konfiguracja przekazu elektronicznego
 • Pobieranie i rejestracja certyfikatów
MODUŁ IV – NALICZANIE PŁAC, ZUS ORAZ PROWADZENIE KADR PRZY UŻYCIU PROGRAMU COMARCH ERP OPTIMA – WARSZTATY KOMPUTEROWE – stopień II
Zagadnienia kadrowo – płacowe:
 • naliczanie listy płac właścicieli
 • naliczanie listy płac pracowników etatowych przy uwzględnieniu różnych składników wynagrodzeń
 • tworzenie listy płac korygującej pracowników etatowych
 • rozliczanie zasiłków, generowanie kart zasiłkowych oraz zaświadczenia pracodawcy Z-3
 • naliczanie listy płac dla obcokrajowców
 • naliczenie wynagrodzeń z uwzględnieniem praw autorskich
 • naliczanie listy płac dla pracowników oddelegowanych
 • elektroniczna wymiana danych z bankiem, tworzenie pliku z danymi w celu zaciągnięcia do banku
 • rozliczenia zajęcia komorniczego na liście płac
 • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
 • praca z kalendarzem, rozliczanie czasu pracy przy podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • ustawienia schemat płatności gotówka/ROR
 • umowa zlecenie rozliczana kwotowo i godzinowo – tworzenie listy płac

Terminy:

Termin i harmonogram kursu zostanie podany po zebraniu grupy uczestników.

Ramowy harmonogram kursu;

Moduł ISPORZĄDZANIE LISTY PŁAC I ROZLICZENIA ZUS I PIT ZATRUDNIANYCH PRACOWNIKÓW – 2 popołudnia  17.00-21.00 – 04 – 05.10.2021 (poniedziałek – wtorek)

Moduł IIPłace i Kadry na programie Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – I stopień – 2 popołudnia 17.00-21.00 –  (poniedziałek – wtorek)

Moduł IIIRozliczanie składek ZUS – program Płatnik – warsztaty komputerowe – 2 popołudnia 17.00-21.00 – (poniedziałek – wtorek)

Moduł IVPłace i Kadry na programie Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – II stopień – 2 popołudnia 17.00-21.00 – (poniedziałek – wtorek)

Oferta cenowa szkolenia grupowego:

Cena kursu: 1750 zł

Warunkiem rezerwacji uczestnictwa jest wpłata przedpłaty 200 zł w terminie 3ch dni od zgłoszenia.

Kurs można opłaci w ratach:

Przedpłata 200 zł

I rata płatna przed terminem kursu 900 zł

II rata w trakcie trwania kursu 650 zł

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie w trybie indywidualnym:

Szkolenie można również zakupić w trybie indywidualnym. Cena szkolenia indywidualnego wynosi 300 zł za godzinę (do 5 uczestników).

Termin oraz ilość godzin jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestnika/ firmy.

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Dofinansowanie do kursu:

Możesz uzyskać 100 % dofinansowania nasz kolenia grupowe lub indywidualne. Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowanie możesz otrzymać na kurs grupowy lub kurs indywidualny zaprojektowany dla jednej osoby czy grupy osób.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Dowiedz się więcej:

Jeśli potrzebujesz więcej informacji to zadzwoń lub napisz

T: + 48 789 409 253

szkolenia@dwaplusjeden.com