Kurs podstaw rachunkowości – dla kandydatek/kandydatów na księgową/księgowego

Rodzaj szkolenia: kurs

– kurs księgowości –

Weź udział w kursach dla Księgowych z dofinansowaniem

nawet do 100% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wyślij zgłoszenie >>

Dla kogo jest ten kurs?

Na Kurs zapraszamy osoby, które są co najmniej absolwentami szkół średnich, chcące zdobyć podstawową wiedzę z obszaru rachunkowości celem wykonywania zawodu księgowego.

Kurs podstaw rachunkowości porusza wszystkie ważne tematy z zakresu księgowości. Wiedza przekazywana jest w przystępny sposób z użyciem praktycznych przykładów.

Kończąc nasz Kurs Księgowości otrzymujesz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

• uczestnictwo w minimum 60% zajęć dydaktycznych
• zaliczenie egzaminu końcowego

Kurs może zakończyć się egzaminem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od preferencji uczestnika). Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę, natomiast zewnętrzny kosztuje dodatkowo 250 zł od osoby i przeprowadzony jest przez Centrum Walidacji i Certyfikacji.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Mają interaktywny charakter – uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę.

 

Program i  wiedza, która zdobędziesz na kursie:

Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne

 • Wybrane formy prowadzenia działalności gospodarczej: indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.
 • Możliwe formy opodatkowania: zasady ogólne, podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawy rachunkowości

 • Funkcje, cele, zasady i cechy rachunkowości
 • Podstawy prawne rachunkowości (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 • Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości
 • Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa i źródeł ich finansowania
 • Istota i klasyfikacja zasobów majątkowych (aktywów)
 • Istota i klasyfikacja źródeł finansowania zasobów majątkowych (pasywów):

 – kapitał własny

 – kapitał obcy (zobowiązania, rezerwy na zobowiązania).

Zasady prowadzenia Ksiąg Rachunkowych (język, waluta, części składowe, zapisy, dowody księgowe, opis przyjętych zasad rachunkowości)

 • Klasyfikacja dowodów księgowych
 • Opracowywanie i przechowywanie dowodów księgowych
 • Faktura VAT:

 – zasady obliczania podatku

 – stawki podatku VAT

 – sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe

 – regulacje prawne – faktura VAT

 – rodzaje faktur (VAT, zaliczkowa, marża, MP, korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty zrównane z fakturami)

 – struktura prawidłowej faktury (faktury krajowe, zaliczkowe, wystawiane przez małych podatników, dotyczące transakcji międzynarodowych i czynności niepodlegających opodatkowaniu)

 – zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej, noty korygujące)

 – terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji

Zasady prowadzenia ewidencji na kontach (działanie kont, ewidencja na kontach bilansowych i wynikowych)

 • Pojęcie, budowa i rodzaje kont
 • Funkcjonowanie kont bilansowych aktywnych i pasywnych
 • Zasada podwójnego zapisu
 • Zestawienie obrotów i sald oraz zamykanie kont księgowych
 • Zasada funkcjonowania kont analitycznych
 • Zasada zapisu powtarzanego
 • Zasada funkcjonowania kont głównych i korygujących (pionowy podział kont), wynikowych oraz aktywno-pasywnych

Ewidencja poszczególnych grup aktywów i pasywów

 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 – pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych

 – wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 – amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stawki, metody, ustalanie wartości końcowej, weryfikacja stosowanych szacunków amortyzacyjnych)

 – leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny)

 – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do sprzedaży

 • Ewidencja środków pieniężnych:

 – pojęcie i klasyfikacja aktywów pieniężnych

 – pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych

 – zasady obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja

 • Ewidencja rozrachunków:

 – klasyfikacja, wycena, ewidencja rozrachunków

 – rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi

 – rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi

 – ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu, wynagrodzeń i podróży służbowych

 – ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika

 – rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 – rozrachunki publiczno-prawne (płatnik-podatnik)

 • Ewidencja kapitałów własnych:

 – klasyfikacja, pojęcie i ewidencja kapitałów własnych

 – fundusze własne w różnych jednostkach gospodarczych

 – kapitał zapasowy

 – pozostałe kapitały rezerwowe

 – kapitał z aktualizacji wyceny

 – zysk (strata z lat ubiegłych)

 • Ewidencja materiałów i towarów:

 – ewidencja i wycena materiałów i towarów

 – ewidencja zakupu materiałów i towarów (WNT, WDT, export, import)

 – rozchód materiałów – ewidencja i rozliczenie

 – obrót towarowy

 • Ewidencja kosztów:

 – ewidencja kosztów w układzie rodzajowym

 – ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym

 – równoległe księgowanie kosztów w układzie rodzajowych i kalkulacyjnych

 – koszty i przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe.

 • Inwentaryzacja:

 – cele i terminy inwentaryzacji

 – metody inwentaryzacji (spis z natury, uwzględnienie sald z kontrahentami, weryfikacje dokumentów)

 – proces przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce

Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg

 • Ustalanie wyniku bilansowego i podatkowego
 • Wynik finansowy brutto i jego obciążenia
 • Wynik finansowy netto i jego rozliczenia

Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy)

Certyfikacja zawodu: Kurs można zakończyć egzaminem zewnętrznym lub wewnętrznym (w zależności od preferencji uczestnika). Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę. Egzamin zewnętrzny potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zawodzie księgowego (kod zawodu 331301) nie jest obowiązkowy i kosztuje 250 zł od osoby. Przeprowadzony jest przez Centrum Walidacji i Certyfikacji.

Cena kursu: 1200 zł

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Warunkiem skorzystania z oferty jest wpłata przedpłaty oraz pierwszej raty tydzień przed terminem rozpoczęcia kursu.

______

Możesz uzyskać 100 % dofinansowania:

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

______

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem rezerwacji uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia oraz przedpłaty w terminie 3 dni od daty zgłoszenia

 • przedpłata 200 zł

Istnieje możliwość zapłaty pozostałej kwoty za kurs w 2 ratach:

 • I rata (400 zł, po rabacie 340 zł) płatna tydzień przed terminem kursu,
 • II rata (600 zł, po rabacie 540 zł) płatna w połowie czasu trwania kursu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, wewnętrzny certyfikat uczestnictwa.

______

Terminy:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym piątek i sobota.

Piątek w godzinach 17.00 – 20.00

Sobota w godzinach 8.00 – 15.00/16.00

Kalendarz spotkań edycji wiosennej:

Kurs trwa od 05.03.2021r. do 29.05.2021r.

05-marpiątekKurs podstaw księgowości – 1
06-marsobotaKurs podstaw księgowości – 1
19-marpiątekKurs podstaw księgowości – 2
20-marsobotaKurs podstaw księgowości – 2
09-kwipiątekKurs podstaw księgowości – 3
10-kwisobotaKurs podstaw księgowości – 3
14-majpiątekKurs podstaw księgowości – 4
15-majsobotaKurs podstaw księgowości – 4
28-majpiątekKurs podstaw księgowości – 5
29-majsobotaKurs podstaw księgowości – 5

 

Termin rozpoczęcia kolejnej edycji 01.10.2021

 

Doskonałym uzupełnieniem zdobytej wiedzy jest uczestnictwo w praktycznym kursie:

Księgowość w Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – stopień I >>

Księgowość w Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – stopień II >>

Zapraszamy do kontaktu:

+ 48 789 409 253

szkolenia@dwaplusjeden.com

Uzupełnij swoją wiedzę na praktycznych warsztatach:

księgowość optima szkolenie

szkolenia podatki

 

 

 

Szkolenie poprowadzi:
Paweł Łojek
Główny Księgowy/Właściciel Biura Rachunkowego

Właściciel własnego biura rachunkowego oraz główny księgowy z kilkuletnim doświadczeniem.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - kierunek rachunkowość i controlling – specjalność Rachunkowość wg MSR/MSSF, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie - kierunek finanse i rachunkowość– specjalność rachunkowość i podatki.
Uczestniczy w postępowaniu kwalifikacyjnym dla biegłych rewidentów oraz studiuje kierunek Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w ramach studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Główny Księgowy z certyfikatem (wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).
Współpracuje z wieloma firmami w zakresie doradztwa oraz optymalizacji procesów zachodzących w księgowości. Prowadzi szkolenia dla działów księgowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Kraków.

Termin
01.10.2021
Zapisz się już dziś!
100% dofinansowania albo Dwie osoby w cenie Jednej !!
Godzina:
Miejsce:
kurs online
Czas trwania
Cena brutto
1200 PLN