Opodatkowanie spółek komandytowych oraz jawnych, CIT estoński – omówienie zmian w przepisach.

Rodzaj szkolenia:

 – opodatkowanie spółek komandytowych –

Wyślij zgłoszenie >>

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatku VAT.

Opis

Na szkoleniu będziemy rozmawiać o tym na jakich zasadach zmieni się opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej oraz czy na pewno opodatkowanie CIT dla spółki komandytowej będzie oznaczało zwiększenie obciążeń podatkowych. Przedstawimy również zasady opodatkowania ryczałtem od dochodów (estoński CIT).

Program i wiedza, która zdobędziesz na szkoleniu:

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych:

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

 • cel wprowadzanych zmian.
 • czy wszystkie spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego?
 • zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki komandytowej.
 • wypłaty zysków na rzecz komplementariusza.
 • wypłaty zysków na rzecz komandytariusza
 • do jakiego źródła przychodów zaliczyć przychody wspólnika?
 • zwolnienie z CIT przychodów komandytariusza do 60 tyś zł.
 • zmiany od 1 stycznia 2021 r. a rok obrotowy spółki komandytowej
 • czy istnieją legalne formy optymalizacji podatkowej dla spółek komandytowych?
 • czy powstanie obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej?

Opodatkowanie CIT spółek jawnych:

 • Jakie spółki jawne uzyskają status podatnika CIT?
 • Jakie zmiany należy zgłaszać do US i w jakim terminie?

ESTOŃSKI CIT:

Geneza i założenia ogólne estońskiego CIT.

Podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:

 • Obowiązkowa forma prawna.
 • Ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych.
 • Wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Limit przychodowy.
 • Warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów.

Kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych.

Przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania.

Ulgami i rozliczania straty podatkowej przy estońskim CIT?

Stawki podatkowe.

Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Prawo do odliczenia podatku.

______

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Nagranie ze szkolenia będzie dostępne dla uczestników przez 7 dni po szkoleniu.

Czas trwania szkolenia – 2 godziny

Cena kursu 180 zł za 2 osoby

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe.

______

Możesz uzyskać 100 % dofinansowania:

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak otrzymać dofinansowanie do 100%

______

Terminy:

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy uczestników.

Polecamy również:

Ulga badawczo rozwojowa oraz IP Box

 

 

zmiany w vat

Szkolenie poprowadzi:
Piotr Perkowski
Specjalista ds. podatków

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, interpretacje indywidualne i pisma procesowe a także przygotowywał i wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych. W trakcie certyfikacji na Doradcę Podatkowego.

Termin

DWIE OSOBY W CENIE JEDNEJ !!
Godzina:
17:00 – 19:00
Miejsce:
szkolenie online "na żywo"
Czas trwania
2 godziny
Cena brutto
180 PLN