Podatek u źródła na gruncie PIT i CIT w świetle obowiązujących przepisów – kurs 2 dni

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

 – podatek u źródła –

Wyślij zgłoszenie >>

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatków międzynarodowych.

Opis

W trakcie kursu uczestnicy poznają zasady rozliczania podatku u źródła, co ma doniosłe znaczenie w zakresie stosowania międzynarodowego prawa podatkowego. Szkolenie poruszy bardzo praktyczne zagadnienia wraz ze wskazaniem najnowszych interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Uwzględnione zostaną zmiany w zakresie podatku u źródła obowiązujące od 2019.

Zostaną omówione między innymi:

 • podstawowe pojęcia t.j ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, co to jest ceryfikat rezydencji oraz w jaki sposób go ustalić i potwierdzić , co oznacza klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner)
 • regulacje prawne obowiązujące w prawie międzynarodowym (Konwencja Wiedeńska, KM OECD, pierwotne i wtórne prawo wspólnotowe, wykładnia przepisów, znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania)
 • zasady rozliczania dywidend, odsetek, należności licencyjnych i innych dochodów
 • zasady rozliczania zakładów z przedsiębiorstwem macierzystym

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Program i wiedza, która zdobędziesz na kursie:

Podatek u źródła na gruncie CIT
 • Rezydencja podatkowa – omówienie pojęcia
 • Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów CIT
 • Postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Dywidendy
 • Odsetki
 • Należności licencyjne
 • Zakup usług o charakterze niematerialnym
Podatek u źródła na gruncie PIT
 • Rezydencja podatkowa – omówienie pojęcia
 • Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów PIT
 • Zmienne miejsce pobytu, zmiana rezydencji
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Konwencja modelowa OECD – znaczenie dla celów opodatkowania PIT
 • Dywidend
 • Odsetki
 • Należności licencyjne
 • Zakup usług o charakterze niematerialnym

 

Czas trwania kursu – 8 godzin (2 dni po 4 godziny)

Cena kursu 520 zł

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe.

______

Możesz uzyskać 100 % dofinansowania:

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak otrzymać dofinansowanie do 100%

______

Terminy:

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy uczestników – 8 godzin (2 dni po 4 godziny)

Polecamy również:

akademia vat

Polecamy również:

Ulga badawczo rozwojowa oraz IP Box

 

Szkolenie poprowadzi:
Piotr Perkowski
Specjalista ds. podatków

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, interpretacje indywidualne i pisma procesowe a także przygotowywał i wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych. W trakcie certyfikacji na Doradcę Podatkowego.

Termin

DWIE OSOBY W CENIE JEDNEJ !!
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
kurs online "na żywo"
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych
Cena brutto
520 PLN