Polski Ład 2022 – zmiany zasad w naliczaniu wynagrodzeń – szkolenie 3 godziny – z uwzględnieniem rozporządzenia z dnia 07.01.2022

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

Kompleksowe ujęcie wszystkich zmian.

Szkolenie online “na żywo”poświęcone jest zmianom w zasadach naliczania wynagrodzeń od 2022 r.

Szkolenie skierowane jest do księgowych, specjalistów kadr i płac chcących zaktualizować wiedzę  w zakresie rozliczania rozliczania wynagrodzeń zgodnie z zasadami Polskiego Ładu 2022.

Nowa wyższa kwota wolna od podatku, podniesienie drugiego progu podatkowego czy nowe zasady obliczania składki zdrowotnej – to tylko niektóre z wszystkich omówionych zagadnień Polskiego Ładu.

Szkolenie uwzględnia zmiany z rozporządzenia z dnia 7.01.2022

Dodatkowo w ofercie:

  • Link do nagrania ze spotkania do odtworzenia w dowolnym momencie. Nagranie można odtwarzać wielokrotnie
  • Prezentacja – szczegółowe informacje, przykłady oraz wyliczenia.
  • Komplet wzorów dokumentów i wniosków pracowniczych

Wszystkie informacje zostały podane w przystępny sposób i zobrazowane na przykładach.

Program szkolenia:

Czas trwania: 3 godziny

I. Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

Podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”.
Nowa ulga dla klasy średniej:
– Roczne przychody a prawo do ulgi.
– Miesięczne przychody a prawo do ulgi.
Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi.
Tzw. „ulga na powrót”.

II. Działalność wykonywania osobiście (umowa zlecenia, dzieło).

Zmiana wysokości kosztów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
Warunki zaprzestania poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika.

III. Podstawa obliczenia podatku od 1 stycznia 2022 r.

Nowa skala podatkowa od 2022 r.
Zasady odliczania nowych ulg pracowniczych od dochodu.
Rezygnacja ze stosowania pracowniczych KUP na wniosek.

IV. Pobór zaliczek na podatek przez pracodawców w 2022 r.

Warunki stosowania „kwoty wolnej” – oświadczenie PIT-2.
Brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej „7,75%”.
Rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego.
Ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

V. Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych na „Listach Płac”
z zastosowaniem nowych ulg.

Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.
Wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika.
Kto skorzysta a kto straci ?

VI. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Rozszerzenie kręgu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Składka zdrowotna od przychodów pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia.
Przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych):
– dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej,
– ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek,
– minimalna podstawa wymiaru,
– miesięczne lub roczne rozliczenie składki,
– przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania,
– zasady zwrotu przez ZUS kwoty składki,
– prowadzenie więcej niż jednej działalności.
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu z powołania:
– okres podlegania ubezpieczeniu,
– podmiot zgłaszający.

VII. Zmiany regulacji wspólnego opodatkowania małżonków
i osób samotnie wychowujących dzieci.

Preferencyjne opodatkowanie małżonków.
Poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów.

VIII. Zmiany z rozporządzenia z dnia 7.01.2022

Terminy:

19.01.2022 – godz. 17.00 – 20.00

27.01.2022 – godz. 17.00 – 20.00

Oferta cenowa szkolenia grupowego:

Cena kursu: 480 zł

Warunkiem rezerwacji uczestnictwa jest wpłata przedpłaty 100 zł w terminie 3ch dni od zgłoszenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, link do nagrania ze spotkania.

Szkolenie w trybie indywidualnym:

Szkolenie można również zakupić w trybie indywidualnym. Cena szkolenia indywidualnego wynosi 250 zł za godzinę (do 5 uczestników).

Termin oraz ilość godzin jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestnika/ firmy.

Oferta specjalna

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Oferty specjalne nie dotyczą szkoleń w trybie indywidualnym.

Szkolenie poprowadzi:
Małgorzata Narożnik
Specjalista ds. Kadr i Płac

Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac. Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.
Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia Magister Zarządzania (UG w roku 2005). Ponadto, w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim.

Termin
19.01.2022, 24.01.2022
Godzina:
Miejsce:
Szkolenie online "na żywo"
Czas trwania
3 godz.
Cena brutto
480 PLN