Polski Ład 2022 – zmiany zasad w naliczaniu wynagrodzeń – szkolenie nagrane: retransmisja

Rodzaj szkolenia: szkolenie online
Oferta jest nagraniem: rektransmisją wraz z materiałami ze szkolenia online, które odbyło się “na żywo”. Szkolenie poświęcone jest zmianom w zasadach naliczania wynagrodzeń, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

W ofercie

 • Link do nagrania ze spotkania do odtworzenia w dowolnym momencie. Nagranie można odtwarzać wielokrotnie
 • Prezentacja – szczegółowe informacje, przykłady oraz wyliczenia.
 • Komplet wzorów dokumentów i wniosków pracowniczych.

Wszystkie informacje zostały podane w przystępny sposób i zobrazowane na przykładach.

Cena 280 zł

Program szkolenia:

Czas trwania: 3 godziny

I. Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

Podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”.
Nowa ulga dla klasy średniej:
– Roczne przychody a prawo do ulgi.
– Miesięczne przychody a prawo do ulgi.
Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi.
Tzw. „ulga na powrót”.

II. Działalność wykonywania osobiście (umowa zlecenia, dzieło).

Zmiana wysokości kosztów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
Warunki zaprzestania poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika.

III. Podstawa obliczenia podatku od 1 stycznia 2022 r.

Nowa skala podatkowa od 2022 r.
Zasady odliczania nowych ulg pracowniczych od dochodu.
Rezygnacja ze stosowania pracowniczych KUP na wniosek.

IV. Pobór zaliczek na podatek przez pracodawców w 2022 r.

Warunki stosowania „kwoty wolnej” – oświadczenie PIT-2.
Brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej „7,75%”.
Rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego.
Ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

V. Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych na „Listach Płac”
z zastosowaniem nowych ulg.

Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.
Wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika.
Kto skorzysta a kto straci ?

VI. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Rozszerzenie kręgu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Składka zdrowotna od przychodów pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia.
Przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych):
– dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej,
– ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek,
– minimalna podstawa wymiaru,
– miesięczne lub roczne rozliczenie składki,
– przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania,
– zasady zwrotu przez ZUS kwoty składki,
– prowadzenie więcej niż jednej działalności.
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu z powołania:
– okres podlegania ubezpieczeniu,
– podmiot zgłaszający.

VII. Zmiany regulacji wspólnego opodatkowania małżonków
i osób samotnie wychowujących dzieci.

Preferencyjne opodatkowanie małżonków.
Poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów.

  Formularz zamówienia szkolenia i materiałów  Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest DwaPlusJeden sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 6/3 80-252 Gdańsk. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyraźna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza oraz w celach marketingowych. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnej chwili, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in.: nasi pracownicy, osoby współpracujące z nami na podstawie umowy o współpracy, nasi usługodawcy.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DwaPlusJeden sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej.

  Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
  Wymiana informacji może angażować dane osobowe – więcej o ochronie prywatności w Polityce Prywatności.

  Szkolenie poprowadzi:
  Małgorzata Narożnik
  Specjalista ds. Kadr i Płac

  Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac. Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.
  Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia Magister Zarządzania (UG w roku 2005). Ponadto, w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim.

  Termin
  KUP DOSTĘP
  Godzina:
  Miejsce:
  LINK DO NAGRANIA PLUS MATERIAŁY
  Czas trwania
  Cena brutto
  280 PLN