Pakiet szkoleniowy: Polski Ład 2022 – zmiany zasad w naliczaniu wynagrodzeń z uwzględnieniem rozporządzenia z 07.01.2022 – szkolenie nagrane: retransmisja 4 godziny

Rodzaj szkolenia: szkolenie online
Dla osób, które chciałyby kompleksowo zapoznać się ze zmianami w naliczaniu wynagrodzeń, które obowiązują od 1 stycznia 2022 oferujemy pakiet szkoleniowy :
 1. Retransmisję szkolenia: Polski Ład 2022 – zmiany zasad w naliczaniu wynagrodzeń – 3 godziny nagrania plus materiały
 2. Retransmisję webinaru: Polski Ład 2022 – podsumowanie zmian w naliczaniu wynagrodzeń z uwzględnieniem rozporządzenia z dnia 7.01.2022 – sesja pytań i odpowiedzi – 1 godzina nagranego spotkania plus materiały

W pakiecie:

 • Linki do nagrań ze spotkań do odtworzenia w dowolnym momencie. Nagrania można odtwarzać wielokrotnie.
 • Prezentacje – szczegółowe informacje, przykłady oraz wyliczenia.
 • Komplet wzorów dokumentów i wniosków pracowniczych.

Wszystkie informacje zostały podane w przystępny sposób i zobrazowane na przykładach.

Cena 280 zł

Program szkolenia:

Czas trwania: 3 godziny

I. Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

Podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”.
Nowa ulga dla klasy średniej:
– Roczne przychody a prawo do ulgi.
– Miesięczne przychody a prawo do ulgi.
Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi.
Tzw. „ulga na powrót”.

II. Działalność wykonywania osobiście (umowa zlecenia, dzieło).

Zmiana wysokości kosztów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
Warunki zaprzestania poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika.

III. Podstawa obliczenia podatku od 1 stycznia 2022 r.

Nowa skala podatkowa od 2022 r.
Zasady odliczania nowych ulg pracowniczych od dochodu.
Rezygnacja ze stosowania pracowniczych KUP na wniosek.

IV. Pobór zaliczek na podatek przez pracodawców w 2022 r.

Warunki stosowania „kwoty wolnej” – oświadczenie PIT-2.
Brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej „7,75%”.
Rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego.
Ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

V. Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych na „Listach Płac”
z zastosowaniem nowych ulg.

Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.
Wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika.
Kto skorzysta a kto straci ?

VI. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Rozszerzenie kręgu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Składka zdrowotna od przychodów pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia.
Przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych):
– dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej,
– ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek,
– minimalna podstawa wymiaru,
– miesięczne lub roczne rozliczenie składki,
– przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania,
– zasady zwrotu przez ZUS kwoty składki,
– prowadzenie więcej niż jednej działalności.
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu z powołania:
– okres podlegania ubezpieczeniu,
– podmiot zgłaszający.

VII. Zmiany regulacji wspólnego opodatkowania małżonków
i osób samotnie wychowujących dzieci.

Preferencyjne opodatkowanie małżonków.
Poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów.

Program webinaru:

Czas trwania: 1 godziny

 • Podsumowanie zmian obowiązujących od 01.01.2022
 • Omówienie i wyjaśnienie zagadnień objętych rozporządzeniem  z dnia 07.01.2022
 • Sesja pytań i odpowiedzi

KUP DOSTĘP!

 

  Formularz zamówienia szkolenia i materiałów  Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest DwaPlusJeden sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 6/3 80-252 Gdańsk. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyraźna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza oraz w celach marketingowych. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnej chwili, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in.: nasi pracownicy, osoby współpracujące z nami na podstawie umowy o współpracy, nasi usługodawcy.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DwaPlusJeden sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej.

  Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
  Wymiana informacji może angażować dane osobowe – więcej o ochronie prywatności w Polityce Prywatności.

  Szkolenie poprowadzi:
  Małgorzata Narożnik
  Specjalista ds. Kadr i Płac

  Z wykształcenia magister zarządzania, ukończyła także prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Z doświadczenia starszy specjalista ds. kadr i płac z ponad 22-letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudniania cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac; obsługi programów kadrowo-płacowych, m.in.: Sage Symfonia; Płatnik oraz Certyfikowany trener Comarch ERP Optima.

  Termin
  KUP DOSTĘP
  Godzina:
  Miejsce:
  LINK DO NAGRANIA PLUS MATERIAŁY
  Czas trwania
  Cena brutto
  280 PLN