Ulga Badawczo Rozwojowa oraz IP Box w świetle obowiazujących przepisów

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

 – ulga badania i rozwój –

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatków.

Opis

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad stosowania Ulgi B+R oraz Ulgi IP Box na gruncie przepisów podatkowych. Zostaną omówione najnowsze interpretacje indywidualne oraz treść wydanych w tym zakresie objaśnień podatkowych.
Szkolenie wyjaśnia m. in. jakie podmioty są uprawnione do korzystania z ulg oraz jaki rodzaj działalności może korzystać z zasad preferencyjnego opodatkowania. Omówione zostaną także praktyczne aspekty wdrożenia ulg w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rachunkowych.

Program:

Ulga B+R

 • Definicja działalności badawczo-rozwojowej
  – cechy działalności badawczo-rozwojowej
  – podmioty uprawnione
 • Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi B+R
 • Koszty kwalifikowane
  – koszty wynagrodzeń
  – koszty odpisów amortyzacyjnych
  – koszty nabycia materiałów i surowców
  – koszty tytułów ochronnych na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe
  – koszty korzystania z aparatury naukowo – badawczej
  – koszty współpracy z jednostkami naukowymi
 • Centrum badawczo – rozwojowe
 • Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi B+R
  – dokumentacja organizacyjna
  – ujęcie księgowe
  – wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych
 • Ulga B+R w zeznaniu rocznym
  – załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
  – odliczenie ulgi w przypadku uzyskania dochodu
  – odliczenie ulgi w przypadku poniesienia straty
 • Praktyczne aspekty wdrożenia ulgi B+R w firmie
  – studium wykonalności
  – cashback dla start-upów
  – ulga B+R a dotacje unijne i działalność strefowa
  – ulga B+R a MDR
 • Przykłady zastosowania ulgi B+R

Innovation Box (IP Box)

 • Cel wprowadzenia IP Box
 • Podmioty uprawnione do stosowania IP Box
 • Kwalifikowane prawa własności intelektualnej
  – katalog praw własności intelektualnej
  – autorskie prawo do programu komputerowego
 • Dochód z kwalifikowanego IP
  – dochód z opłat lub należności licencyjnych
  – dochód ze sprzedaży
  – dochód wkalkulowany w cenę produktu lub usługi
  – transakcje z podmiotami powiązanymi
 • Ewidencja przychodów i kosztów kwalifikowanego IP
  – dostosowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
  – przypisanie przychodów i kosztów do danego kwalifikowanego IP
  – ewidencja kosztów pracowniczych
 • Ustalenie podstawy opodatkowania z kwalifikowanego IP
  – wyodrębnienie dochodu z kwalifikowanego IP w roku podatkowym
  – obliczenie wskaźnika nexus
  – podstawa opodatkowania
 • Zeznanie roczne dla celów IP Box
 • Rozliczenie straty z kwalifikowanego IP
 • Stosowanie IP Box i ulgi B+R w tym samym roku podatkowym
 • Praktyczne aspekty wdrożenia IP Box w firmie
  – stadium wykonalności
  – IP Box a działalność strefowa
  – IP Box w Podatkowej Grupie Kapitałowej

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Mają formę interaktywną – Uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Nagranie ze szkolenia będzie dostępne dla uczestników przez 7 dni po szkoleniu.

Czas trwania szkolenia– 4 godziny

Cena kursu 320 zł z 2 osoby

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe.

______

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

______

Terminy:

07.04.2021 – godzina 17.00 – 21.00

16.30 – 17.00 – macie Państwo pół godziny na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych pomagamy.

Zakres godzinowy pomiędzy wykładem, pytaniami a przerwą wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

 

Polecamy również:

cit estoński

 

Polecamy również:

zmiany w vat

 

 

 

 

Szkolenie poprowadzi:
Piotr Perkowski
Specjalista ds. podatków

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, interpretacje indywidualne i pisma procesowe a także przygotowywał i wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych. W trakcie certyfikacji na Doradcę Podatkowego.

Termin

07/04/2021
DWIE OSOBY W CENIE JEDNEJ !!
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
szkolenie online
Czas trwania
4 godziny zeg.
Cena brutto
320 PLN