Ulga Badawczo Rozwojowa oraz IP Box w świetle obowiazujących przepisów

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

 – ulga badania i rozwój –

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatków.

Opis

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad stosowania Ulgi B+R oraz Ulgi IP Box na gruncie przepisów podatkowych. Zostaną omówione najnowsze interpretacje indywidualne oraz treść wydanych w tym zakresie objaśnień podatkowych.
Szkolenie wyjaśnia m. in. jakie podmioty są uprawnione do korzystania z ulg oraz jaki rodzaj działalności może korzystać z zasad preferencyjnego opodatkowania. Omówione zostaną także praktyczne aspekty wdrożenia ulg w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rachunkowych.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Mają formę interaktywną – Uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Czas trwania szkolenia– 4 godziny

Program szkolenia

1. Definicja działalności badawczo-rozwojowej

 • cechy działalności badawczo-rozwojowej
 • podmioty uprawnione

2. Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi B+R

3. Koszty kwalifikowane

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty odpisów amortyzacyjnych
 • koszty nabycia materiałów i surowców
 • koszty tytułów ochronnych na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe
 • koszty korzystania z aparatury naukowo – badawczej
 • koszty współpracy z jednostkami naukowymi

4.  Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi B+R

 • dokumentacja organizacyjna
 • ujęcie księgowe
 • wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych

5. Ulga B+R w zeznaniu rocznym

 • załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
 • odliczenie ulgi w przypadku uzyskania dochodu
 • odliczenie ulgi w przypadku poniesienia straty

6. Podmioty uprawnione do stosowania IP Box

7. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

 • katalog praw własności intelektualnej
 • autorskie prawo do programu komputerowego

8. Dochód z kwalifikowanego IP

 • dochód z opłat lub należności licencyjnych
 • dochód ze sprzedaży
 • dochód wkalkulowany w cenę produktu lub usługi
 • transakcje z podmiotami powiązanymi

9. Ewidencja przychodów i kosztów kwalifikowanego IP

 • dostosowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • przypisanie przychodów i kosztów do danego kwalifikowanego IP
 • ewidencja kosztów pracowniczych

10. Ustalenie podstawy opodatkowania z kwalifikowanego IP

 • wyodrębnienie dochodu z kwalifikowanego IP w roku podatkowym
 • obliczenie wskaźnika nexus
 • podstawa opodatkowania

11. Zeznanie roczne dla celów IP Box

12. Rozliczenie straty z kwalifikowanego IP

13. Stosowanie IP Box i ulgi B+R w tym samym roku podatkowym

Terminy:

Termin szkolenia zostanie wyznaczony po zebraniu grupy uczestników

godz. 10.00 – 12.00

Link do szkolenia uczestnicy otrzymują odpowiednio wcześniej aby był czas  na spokojne podłączenie się.

Zakres godzinowy pomiędzy wykładem, pytaniami a przerwą wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

Oferta cenowa szkolenia grupowego:

Cena szkolenia 650zł zł

Warunkiem rezerwacji uczestnictwa jest zapłata kwoty 100 zł w terminie 3ch dni od zgłoszenia.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie w trybie indywidualnym:

Szkolenie można również zakupić w trybie indywidualnym. Termin oraz ilość godzin jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestnika/ firmy.

Dofinansowanie do kursu:

Możesz uzyskać 100 % dofinansowania nasz kolenia grupowe lub indywidualne. Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowanie możesz otrzymać na kurs grupowy lub kurs indywidualny zaprojektowany dla jednej osoby czy grupy osób.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Dowiedz się więcej:

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji to zadzwoń lub napisz:

T: + 48 789 409 253

szkolenia@dwaplusjeden.com

Szkolenie poprowadzi:
Dr Jan Pietrzak
trener, wykładowca

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 12744) i radca prawny (nr wpisu WR-3806) z bogatym doświadczeniem w obsłudze podatkowej przedsiębiorców. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową i dydaktyczną w szkole wyższej.

Termin
Termin ustalany indywidualnie z zamawiającym, Wycena wg stawki za godzinę 350 zł/godz.
Godzina:
10:00 – 12:00
Miejsce:
szkolenie online "na żywo"
Czas trwania
2 godziny zeg.
Cena brutto
650 PLN