VAT w transakcjach międzynarodowych

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatków.

Opis:

Celem szkolenia jest przybliżenie podstawowych transakcji występujących w obrocie zagranicznym, wskazanie na obowiązki ewidencyjne i zasady dokumentowania transakcji, w tym omówienie zmian obowiązujących od stycznia 2020. Na szkoleniu zostaną omówione przykładowe transakcje oraz bieżące orzecznictwo.

 

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do 31 grudnia 2020.

 

Program:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
• pojęcie WDT
• przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT oraz towarów własnych jako WDT
• obowiązek podatkowy
• podstawa opodatkowania w WDT
• dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 01.01.2020
• zasady odliczania VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
• informacja podsumowująca – utrata prawa do stawki 0% od 01.01.2020 w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
• pojęcie WNT
• towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT
• przemieszczenie towarów własnych jako WNT
• obowiązek podatkowy
• podstawa opodatkowania w WNT
• obowiązek zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
• instytucja płatnika VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

3. Eksport towarów
• eksport pośredni i bezpośredni – różnice
• obowiązek podatkowy w eksporcie – zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy
• warunki stosowania stawki VAT 0% (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)

4. Import towarów:
• sposoby rozliczania importu towarów
• podatnik w imporcie towarów
• procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej
• obowiązek podatkowy VAT, zasady ustalania podstawy opodatkowania

5. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:

• miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych
• skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej
• nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 01.01.2020
• obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej
• transakcja łańcuchowa, a prawo do stosowania stawki 0%
• możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji

6. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
• pojęcie importu i „eksportu” usług
• określanie miejsca świadczenia usług
• ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiązkiem świadczącego usługę
• pojęcie „siedziby działalności gospodarczej” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”
• świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika,
• opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami, opodatkowanie usług transportowych
• miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami itp.
• opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych
• miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu
• zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług
• określanie momentu wykonania usługi w przypadku importu usług
• podstawa opodatkowania
• stawki podatku
• dokumentacja konieczna do rozliczenia importu usług oraz świadczenia usług opodatkowanego poza terytorium Polski

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

 

Sprawdź również szkolenia:

podatek u żródła

 

 

 

 

Szkolenie poprowadzi:
Piotr Perkowski
Specjalista ds. podatków

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, interpretacje indywidualne i pisma procesowe a także przygotowywał i wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych. W trakcie certyfikacji na Doradcę Podatkowego.

Termin
02/12/2020
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
szkolenie online
Czas trwania
4 godziny zeg.
Cena brutto
450 PLN