Akademia Podatku VAT – dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług w świetle obowiązujących przepisów – kurs 2 dniowy

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

 – jak rozliczyć podatek VAT –

Dla kogo kurs “Akademia podatku VAT”?

Kurs jest skierowany do księgowych, osób rozpoczynających pracę w zawodzie księgowego, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatku VAT.

Opis

Celem tego krótkiego kursu jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce oraz UE.
Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące podatku VAT, takie jak podmiot i przedmiot opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego i miejsce świadczenie. Ponadto, zostaną poruszone praktyczne zagadnienia związane z prawem do odliczenia i zwrotu podatku VAT.
Prezentowane zagadnienia uwzględniają najnowsze zmiany w podatku VAT.

Program

1. Przepisy podatku VAT i zasady rozliczania:

  • znaczenie ustawy o VAT
  • najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT
  • przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006
  • podstawa prawna aktualnych i planowanych nowelizacji w przepisach
  • powszechność i konsumpcyjny charakter VAT
  • zasada unikania podwójnego opodatkowania i neutralność podatku VAT

2. Podatnik podatku VAT:

   • definicja działalności gospodarczej w podatku VAT
   • czynności nie stanowiące działalności gospodarczej
   • podatnik zagraniczny
   • naliczenie podatku a podatnik VAT
   • zasady rejestracji jako podatnik VAT
   • zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku VAT

3. Czynności opodatkowane podatkiem VAT:

  • zakres opodatkowania VAT
  • czynności opodatkowane, czynności zwolnione i wyłączone z opodatkowania (m.in. przekształcenia kapitałowe, zorganizowana część przedsiębiorstwa, aport, darowizna….)
  • czynności niepodlegające opodatkowaniu oraz które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
  • czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej

4. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:

  • pojęcie towar
  • dostawa towarów a przeniesienie własności towaru
  • moment dokonania dostawy towarów (charakter ciągły, odroczone terminu płatności…)
  • wieczyste użytkowanie gruntów oraz leasing finansowy

5. Odpłatne świadczenie usług:

  • pojęcie świadczenia usług oraz moment wykonania usługi
  • usługa kompleksowa
  • czynności nie stanowiące świadczenia usług

6. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:

  • darowizna
  • przekazania w ramach reprezentacji i reklamy
  • świadczenia na rzecz pracowników
  • nieodpłatne udostępnienie środków trwałych i wyposażenia na cele prywatne
  • prezenty o małej wartości i próbki

7. Obowiązek podatkowy VAT w czynnościach krajowych:

  • zasada ogólna
  • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
  • szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego
  • obowiązek podatkowy zaliczek.

8. Odliczenie podatku naliczonego:

  • zasady, warunki odliczenia podatku naliczonego
  • źródła i terminy odliczenia
  • odliczenie a wykonaniu usługi
  • przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego

9. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:

  • odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa z uwzględnieniem zmian podatkowych
  • kwalifikacja wydatku w na gruncie CIT i PIT a odliczenie VAT
  • usługi noclegowe oraz gastronomiczne
  • faktury od nieuczciwych kontrahentów oraz odliczanie VAT w sytuacji błędów na fakturach

10. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:

  • zasady odliczania VAT i ustalenia współczynnika w oparciu o proporcję
  • obrót wyłączony z obliczania współczynnika
  • korekta odliczenia częściowego podatku po zakończeniu roku podatkowego
  • metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika)

11. Ewidencje prowadzone dla potrzeb złożenia oraz korekty części deklaracyjnej JPK

12. Obowiązki formalne

13. Przegląd orzecznictwa

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Czas trwania kursu – 8 godzin (2 dni po 4 godziny)

Cena kursu 520 zł

Promocje i rabaty ❤️

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, wewnętrzny certyfikat uczestnictwa.

______

Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej:

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

______

Terminy:

Zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym w godzinach 17.00 – 21.00 (2 dni po 4 godziny).

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy uczestników.

 

 

 

Szkolenie poprowadzi:
Piotr Perkowski
Specjalista ds. podatków

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, interpretacje indywidualne i pisma procesowe a także przygotowywał i wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych. W trakcie certyfikacji na Doradcę Podatkowego.

Termin

DWIE OSOBY W CENIE JEDNEJ !!
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
kurs online "na żywo"
Czas trwania
8 godz.
Cena brutto
520 PLN