Wykorzystanie wskaźników analizy finansowej do oceny kondycji Spółki

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

– analiza finansowa –

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób zainteresowanych tematem.

Opis:

Płynność finansowa jest jednym z najbardziej interesujących aspektów życia jednostki gospodarczej.
Firma może nawet kilka lat osiągać stratę, ale kiedy nie ma płynności nie można wróżyć jej długiej przyszłości.  Z punktu widzenia inwestorów również jest to bardzo istotny element funkcjonowania firmy. Szkolenie ma za zadanie przedstawić wskaźniki analizy finansowej na podstawie elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych.

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!
Podczas rejestracji osoba, której polecono kurs/szkolenie powinna wpisać imię i nazwisko osoby polecającej w odpowiednim polu w formularzu.
Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca września 2020.

 

Program:

 • Grupy wskaźników – omówienie, wstępna interpretacja, pożądane tempa zmian.
 • Płynność finansowa, a wynik finansowy oraz jego rentowność (obliczanie wskaźników na przykładzie):
  • trójstopniowa analiza płynności Jednostki
  • ROS
  • ROE
  • ROA
 • Zaawansowana analiza wskaźnikowa bilansu oraz rachunku wyników oraz interpretacja otrzymanych wyników:
  • rotacja zapasów
  • rotacja należności i zobowiązań
  • złota i srebrna reguła bilansowa
  • struktura aktywów i pasywów w różnych typach branż
  • poziomu kosztów
  • ogólnego zadłużenia oraz zadłużenia kapitału własnego
  • kapitału stałego i obrotowego
  • produktywności płac
  • ryzyka kredytowego
 • Wstępna interpretacja oraz wskaźniki analizy rachunku przepływów pieniężnych:
  • wydajność gotówkowa na zakup środków trwałych
  • wypłaty dywidend
  • zakupów inwestycyjnych
  • reinwestycji gotówki operacyjnej
  • wystarczalności gotówkowej
  • wydajności gotówkowej aktywów, zysku, sprzedaży
  • finansowania

Terminy:

Dwa popołudnia szkoleniowe (po 4 godziny dyd.).

06 i 08.10.2020

oraz

17 i 19.11.2020

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Zajęcia mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.

Istnieje możliwość dostosowania godzin odbywających się zajęć do grupy.

zestawienie obrotów i sald

Kurs księgowości

kurs z excela

Szkolenie poprowadzi:
Paweł Łojek
Główny Księgowy/Właściciel Biura Rachunkowego

Właściciel własnego biura rachunkowego oraz główny księgowy z kilkuletnim doświadczeniem.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - kierunek rachunkowość i controlling – specjalność Rachunkowość wg MSR/MSSF, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie - kierunek finanse i rachunkowość– specjalność rachunkowość i podatki.
Uczestniczy w postępowaniu kwalifikacyjnym dla biegłych rewidentów oraz studiuje kierunek Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w ramach studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Główny Księgowy z certyfikatem (wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).
Współpracuje z wieloma firmami w zakresie doradztwa oraz optymalizacji procesów zachodzących w księgowości. Prowadzi szkolenia dla działów księgowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Kraków.

Termin
06 i 08/10/2020
17 i 19/11/2020
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
18:00 – 21:00
Miejsce:
szkolenie online
Czas trwania
8 godzin dyd.
Cena brutto
450 PLN