Zatrudnienie i legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce w 2022r.

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami zatrudniania osób zagranicznych w Polsce osób zagranicznych oraz z aktualnymi przepisami. Na szkoleniu będą poruszone  tematy dotyczące najnowszych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 r. – zmiana ustaw oraz najnowszych rozwiązań w zakresie zatrudniania uchodźców z Ukrainy.

Szkolenie jest  praktycznym poradnikiem jak zatrudniać osoby zagraniczne. Na szkoleniu są przedstawimy praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk. Część szkolenia jest poświęcona zajęciom praktycznym – uzupełnianie wniosków do Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Pracy.

Udział w szkoleniu pozwoli na  poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Szkolenie jest prowadzone w trybie online “na żywo”

 

ZAPISZ SIĘ >>

szkolenia@dwaplusjeden.com

Program szkolenia:

 1. Podstawy zatrudnienia cudzoziemców

 • Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce.

 2. Trzy warunki legalnej pracy cudzoziemca w Polsce

 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • Pobyt czasowy, a pobyt stały

 3. Prawa pobytowe uprawniające do wykonywania pracy (wraz z zezwoleniem na pracę)

 • Oświadczenie o powierzeniu pracy
 • Zezwolenie na pracę
 • Wizy wydawane w związku z wykonywaniem pracy
 • Praca w ramach ruchu bezwizowego

 4. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii

 • Kto może wjechać do Polski?
 • Kto jest kierowany na kwarantannę?
 • Kto jest zwolniony z kwarantanny?
 • Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii
 • Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce
 • Przedłużenie terminów opuszczenia Polski
 • Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały
 • Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców(wizy, karty pobytu)
 • Obowiązki informacyjne organów administracji

 5. Praca cudzoziemców na terenie Polski

 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
 • Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r.
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Zezwolenie na pracę
 • Inne zmiany od 2022 roku – preferencje dla niektórych branż
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym  wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii

 • Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy
 • Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń
 • Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii

 7. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 8. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

 9. Zajęcia praktyczne – uzupełnianie wniosków do Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Pracy

 10. Wjazd, pobyt i zatrudnianie obywateli Ukrainy w czasie wojny – omówienie Specustawy z 12 marca 2022 r. oraz zmiany

 11. Sesja Q&A –  pytań i odpowiedzi

 

 

Pobierz program w formacie PDF:

Zatrudnianie cudzoziemców_program szkolenia

Termin szkolenia:

Termin zostanie wyznaczony po zebraniu grupy uczestników.

 

 

Oferta cenowa kursu grupowego:

Cena kursu: 550 zł brutto

Warunkiem rezerwacji uczestnictwa jest wpłata przedpłaty 200 zł w terminie 3ch dni od zgłoszenia.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie w trybie indywidualnym:

Szkolenie można również zakupić w trybie indywidualnym. Cena szkolenia indywidualnego wynosi 500 zł za godzinę (do 5 uczestników). Termin oraz ilość godzin jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestnika/ firmy.

Oferta specjalna:

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Warunkiem skorzystania z oferty jest wpłata przedpłaty 200 zł w terminie 3ch dni od zgłoszenia.

 

Szkolenie poprowadzi:
Małgorzata Narożnik
Specjalista ds. Kadr i Płac

Z wykształcenia magister zarządzania, ukończyła także prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Z doświadczenia starszy specjalista ds. kadr i płac z ponad 22-letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudniania cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac; obsługi programów kadrowo-płacowych, m.in.: Sage Symfonia; Płatnik oraz Certyfikowany trener Comarch ERP Optima.

Termin
Termin ustalany indywidualnie z zamawiającym, Wycena wg stawki za godzinę 300 zł/godz. >
Godzina:
10:00 – 15:00
Miejsce:
szkolenie online "na żywo"
Czas trwania
5 godz.
Cena brutto
550 PLN