Zmiany w podatku CIT

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

 – podatek CIT –

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatków.

Opis

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian, które weszły w życie od stycznia 2020 oraz przypomnienie najważniejszych zmian z 2019 roku.

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!
Podczas rejestracji osoba, której polecono kurs/szkolenie powinna wpisać imię i nazwisko osoby polecającej w odpowiednim polu w formularzu.
Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca września 2020.

 

Program

Przypomnienie zmian w CIT z 2019 roku

 • Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln
 • Stawka podatku 9% dla małych podatników
 • Zmiany dotyczące samochodów w firmie
 • Odsetki od kapitału własnego jako koszt podatkowy
 • Nowe zasady poboru podatku u źródła
 • Certyfikaty rezydencji podatkowej
 • Exit tax
 • Ulga na innowacje (Innovation Box)
 • Zmiany w terminach zgłaszania formy opodatkowania

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2020 roku

 • Wyłączenie z kosztów podatkowych ze względu na sposób zapłaty
 • Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności poza split payment
 • Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności na rachunek z poza wykazu
 • Nowa ulga na złe długi
 • Podwyższenie limitu dotyczącego małych podatników
 • Nowe przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej
 • Nowe wyłączenia kwot uznawanych za koszty podatkowe
 • Inne planowane zmiany

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.
Istnieje możliwość dostosowania godzin odbywających się zajęć do grupy.

 – podatek CIT –

Zapraszamy również na szkolenie:

zmiany w vat

Szkolenie poprowadzi:
Piotr Perkowski
Specjalista ds. podatków

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, interpretacje indywidualne i pisma procesowe a także przygotowywał i wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych. W trakcie certyfikacji na Doradcę Podatkowego.

Termin
25/08/2020
25/09/2020
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
16:30 – 20:30
Miejsce:
szkolenie online
Czas trwania
4 godziny zeg.
Cena brutto
450 PLN