O firmie

[:pl]

 

Jakość to nasz priorytet

W naszej działalności 2+1 absolutnym priorytetem jest najwyższa jakość obsługi klientów. Jest to możliwe dzięki doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowniczej. Dodatkową pomocą są dla nas ciągle rozwijane narzędzia informatyczne, które ułatwiają naszym klientom współpracę z naszym biurem. Jednak kluczem do sukcesu jest doskonały zespół ludzi.

Dla kogo jesteśmy

2+1 dla Przedsiębiorców

W świadczeniu usług księgowych i kadrowo-płacowych jesteśmy ukierunkowani na pełną obsługę spółek z kapitałem polskim oraz z kapitałem zagranicznym, spółek z o.o., spółek akcyjnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jawnych, cywilnych, a także stowarzyszeń,   fundacjistart-up, osób prowadzących działalność gospodarczą. 2+1 świadczy również usługi dla klientów indywidualnych w zakresie sporządzania rocznych zeznań podatkowych. Swoje usługi oferujemy Przedsiębiorcom na terenie całej Polski.

Podmiotom zagranicznym zainteresowanym uruchomieniem działalności w Polsce oferujemy usługi w zakresie założenia spółki, doradztwa księgowego i gospodarczego.

Oferujemy także usługi z zakresu rachunkowości zarządczej, w ramach których przygotowujemy dla Klientów raporty o różnych stopniach złożoności, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Z dużymi sukcesami organizujemy coroczną konferencję w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, w której uczestniczą przedsiębiorcy z Trójmiasta i okolic. Obejrzyj relacje z III edycji Akademii Przedsiębiorczości:

2+1 na wyciągnięcie ręki

2+1 oferuje nowoczesne produkty i usługi. Stale doskonalimy stosowane przez nas technologie usług elektronicznych  i dlatego jesteśmy na wyciągnięcie ręki przez 24 godziny na dobę. Bez względu na to, z których usług korzystasz, zawsze możesz liczyć na dostępność, łatwość obsługi i bezpieczeństwo. To nasze priorytety, bez przestrzegania których nie wdrażamy żadnej nowej usługi.

Opiekunowie Klientów to dedykowani księgowi do Twojej firmy na terenie całej Polski, którzy koncentrują się na zapewnianiu wysokiej jakości i efektywnej obsługi przy zastosowaniu najlepszych praktyk i zintegrowanych narzędzi do prowadzenia księgowości.

2+1 jest firmą o ustabilizowanej pozycji w Polsce.  Oferta 2+1 skierowana jest do Klientów, którzy oczekują indywidualnego podejścia do Klienta, wysokiego poziomu usług, doradztwa oraz przejrzystej i łatwo dostępnej informacji o wynikach finansowych oraz podatkowych swojej firmy.

Wysoką jakość naszych usług uzyskujemy dzięki:

 • Kadrze 2+1 – współpracujemy z osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i doświadczenie potrzebne na dane stanowisko pracy,
 • Doskonaleniu procesów biznesowych,
 • Systemowi szkoleń specjalistycznych twardych oraz szkoleń miękkich,
 • Standardom Jakości Obsługi Klienta,
 • Wykorzystywaniu narzędzi online i mobile.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą Biznesowym 

tel:+48784955666, kontakt@dwaplusjeden.com,                 

Formularz kontaktowy

2+1 dla Księgowych

 • Konferencje, szkolenia, warsztaty dla Księgowych. Nasz ogólnopolski projekt to Akademia Księgowości, dzięki któremu budujemy społeczność Księgowych i wspieramy branżę outsourcingu usług księgowych, więcej informacji…

 • Rekrutacje i selekcję kadry do działów księgowych i biur rachunkowych

 

 • Dzięki Ogólnopolskiemu Programowi Partnerskiemu 2+1 współpracujemy z księgowymi w całej Polsce. Jeżeli jesteś księgową lub księgowym i myślisz o własnym biurze rachunkowych lub masz już biuro a chcesz zwiększyć portfel Klientów to zapraszamy po więcej informacji…
[:en]

Quality is our priority

Highest quality of Client services is an absolute priority for us. We strive to make high service quality a standard as natural and as obvious as the high competence and experience levels of our employees.
What makes us stand out is the constant care for Client satisfaction. For this purpose we create procedures and standards of Client services and develop computer-aided tools which simplify cooperation with our agency. However, the key to success is always an expertly selected team of employees.

For whom are we

2+1 is a modern Polish company offering services related to accounting as well as personnel and pay management, aimed at providing complete services with both Polish and foreign capital, general partnerships (spółka jawna), civil partnerships (associations, spółka cywilna), societies, foundations, persons conducting economic activity. 2+1 also provides services for private Clients related to drawing up of yearly tax reports. To foreign entities interested in beginning operation in Poland we offer services comprising the foundation of a company, economic as well as accounting advice. We offer services covering management accounting, preparing for our Clients reports of varying levels of complexity both in Polish and in English. 2+1 is an accounting agency which is friendly to you and your company.

2+1 within reach

2+1 offers modern products and accounting services. We constantly improve the technologies of electronic services offered by us, and that’s why we are within reach around the clock. It doesn’t matter which services you make use of, you may always rest assured of their availability, ease of use and security. These are our priorities, without the adherence to which we never implement a new feature. Our Client advisors concentrate on the provision of highest quality and effective services while following the best practices and integrated tools to take care of the accounting affairs.
2+1 is a steadily developing company operating within the accounting agency market in Poland. Friendliness, comfort and swift services, as well as the fusion of conveniences of traditional and on-line accounting agencies – these are the properties that allow us to shine.
The offer of 2+1 is aimed at Clients who expect an individual approach, the highest standard of services, advice as well as transparent and easily accessible information concerning the financial results and tax affairs of their company.

We ensure the highest quality of our services through:

 • the employees of 2+1 – we employ highly educated specialists with much experience
 • a system of specialised hard and soft training seminars for people with experience as well as for trainees
 • management of competences of our employees
 • high quality standards of Client services
 • best and most complete possible use of electronic tools and on-line solutions
 • caretakers assigned to every Client – experienced independent accountants

 

 

DwaPlusJeden Sp. z o. o.
Matejki 6
80-232 Gdańsk
Poland

REGON (statistical) number: 220878293
KRS (National Court Register) number: 0000337896
NIP (tax identification) number: 957-102-71-61

[:]