[:pl]UE projekt[:]

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 „Wdrożenie innowacji technologicznych w DwaPlusJeden Sp. z o.o. poprzez pozyskanie proinnowacyjnych usług doradczych”

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa DwaPlusJeden sp. z o.o., który zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji w procesie opracowania i wdrożenia innowacji technologicznej produktowej i procesowej oraz organizacyjnej i marketingowej.

Rezultatem wdrożenia innowacji technologicznej będzie wprowadzenie do oferty firmy DwaPlusJeden sp. z o.o., innowacyjnej usługi: „2+1 Moja Księgowość”, „2+1 Planuj Podatki”, „2+1 Partner” oraz znacząco udoskonalonej metody tworzenia i świadczenia usług z wykorzystaniem dedykowanego systemu informatycznego.

Umowa o dofinansowanie nr   POIR.02.03.01-22-0001/18
Całkowita wartość projektu  wynosi  958 662,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi   470 580,00 PLN