Kwoty minimalnego wynagrodzenie w roku 2023 – dwukrotny wzrost.