Działalność gospodarcza w mieszkaniu a podatek od nieruchomości