4 października 2022

Działalność gospodarcza w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości według stawki najwyższej należy naliczyć w sytuacji, kiedy pomieszczenie mieszkalne jest przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej i nie pełni funkcji mieszkalnych. Jednak, gdy ten sam pokój przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej równocześnie nadal spełnia funkcje mieszkalne. W tej sytuacji nadal podlega on opodatkowaniu stawką niższą, jak dla budynków mieszkalnych.

Jeżeli pokój w mieszkaniu nie utraci charakteru mieszkalnego, to nie zajdzie konieczność zmiany jego przeznaczenia skutkującej opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości wg stawki najwyższej.

Jeżeli pokój w mieszkaniu zostanie przeznaczony tylko i wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, trzeba będzie zapłacić podatek z zastosowaniem stawki dla nieruchomości firmowych. W takiej sytuacji konieczne będzie również złożenie organowi podatkowemu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Należy tego dokonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Jeżeli tylko część mieszkania czy domu zostanie zajęta na prowadzenie firmy, tylko od tej części wnosi się podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej, a od pozostałej – jak dla powierzchni mieszkalnych.

 

Gdańsk, 2022-10-04

 

Przewodnik zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej – bezpłatny e-book