Rozliczenia PIT

 – PIT –

➡ Świadczymy usługi rozliczenia zeznań podatkowych rocznych z dochodów
osiąganych w kraju i za granicą.

➡ Rozliczamy PIT-y bieżące oraz korekty PIT-ów za lata poprzednie.

➡ Rozlicz swój PIT bez wychodzenia z domu. Dostarcz dokumenty online.

 

 

CENNIK

 • rozliczenie przychodów osiągniętych w Polsce – od 200 zł netto za godzinę
 • rozliczenie przychodów osiągniętych w innych krajach – od 300 zł netto za godzinę

Każda usługę wyceniamy indywidualnie.

Cena jest uzależniona od poświęconego czasu niezbędnego do przygotowania zeznania.

 

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z doradcą:

bok@dwaplusjeden.com
tel.:+48 797480922

 

 

Formularz zlecenia usługi sporządzenia rocznego zeznania podatkowego PIT

  Potrzebujesz szybkiego kontaktu w sprawie rocznego zeznania podatkowego. Wpisz tylko swoje dane kontaktowe.

  Imię i nazwisko

  Telefon
  Email

  Poniższa cześć formularza nie jest obowiązkowa. Jednak wypełnienie jej pomoże nam w szybszej realizacji zlecenia.

  NIP/PESEL

  Adres

  Przychody z działalności gospodarczej taknie

  Nazwa firmy

  NIP firmy

  Adres

  Telefon
  Email

  rodzaj zeznania pit-36pit-36lpit-28pit-37pit-38pit-39inne

  informacje do sporządzenia PIT dochody z najmudochody z działalności gospodarczejrozliczenie indywidualnerozliczenie ze współmałżonkiemrozliczenie jako wdowa/wdowiecrozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecidochody z zagranicyulga na dzieci

  gdzie przekazać 1% podatku (podać numer KRS)

  inne informacje

  Do sporządzenia zeznania rocznego posiadam dokumenty: PIT-11 i innepotwierdzenia zapłaty składek ZUS (opłat wykonanych w 2022r.) i zaliczek na podatek dochodowy (1-12/2022) w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczejinne, podaj jakie:

  Wszystkie dokumenty potrzebne do sporządzenia zeznania rocznego zobowiązuje się dostarczyć: osobiście do biuraw załącznikach na adres email bok@dwaplusjeden.com
  w temacie wiadomości prosimy wpisać: "Imię i nazwisko" podatnika oraz "NIP/lub PESEL" podatnika

  Sposób odebrania i wysłania PIT do urzędu skarbowego: Zlecam 2+1 wysłanie PITu do US w formie elektronicznej (podać przychód za 2021 rok*)

  Proszę, o przesłanie PITu na adres e-mail:

  PIT odbiorę osobiście
  *Należy wpisać kwotę przychodu z dowolnego zeznania złożonego w US za rok 2021 lub „0” jeżeli zeznanie nie było składane: PIT-28 – poz. 50; PIT-36 – poz. 125 lub poz. 187 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2021 występuje jako małżonek; PIT-36L – poz. 21 lub poz. 26; PIT-37 – poz. 72 lub poz. 106 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2021 występuje jako małżonek; PIT-38 – poz. 24; PIT-39 – poz. 20; PIT-40A – poz. 36 lub poz. 38

  Uwagi i dodatkowe informacje:

  Zgoda na przetwarzanie danych