Rozliczenia PIT

 – PIT –

➡ Świadczymy usługi rozliczenia zeznań podatkowych rocznych z dochodów
osiąganych w kraju i za granicą.

➡ Rozliczamy PIT-y bieżące oraz korekty PIT-ów za lata poprzednie.

➡ Rozlicz swój PIT bez wychodzenia z domu. Dostarcz dokumenty online.

 

 

CENNIK

 • rozliczenie przychodów osiągniętych w Polsce – od 200 zł netto za godzinę
 • rozliczenie przychodów osiągniętych w innych krajach – od 300 zł netto za godzinę

Każda usługę wyceniamy indywidualnie.

Cena jest uzależniona od poświęconego czasu niezbędnego do przygotowania zeznania. Nasi Księgowi “z góry” oszacują dla Państwa czas wykonania usługi przy przyjmowaniu zlecenia.

 

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z doradcą:

bok@dwaplusjeden.com
tel.:+48 797480922

 

 

Formularz zlecenia usługi sporządzenia rocznego zeznania podatkowego PIT

  Potrzebujesz szybkiego kontaktu w sprawie rocznego zeznania podatkowego. Wpisz tylko swoje dane kontaktowe.

  Imię i nazwisko

  Telefon
  Email

  Poniższa cześć formularza nie jest obowiązkowa. Jednak wypełnienie jej pomoże nam w szybszej realizacji zlecenia.

  NIP/PESEL

  Adres

  Przychody z działalności gospodarczej taknie

  Nazwa firmy

  NIP firmy

  Adres

  Telefon
  Email

  rodzaj zeznania pit-36pit-36lpit-28pit-37pit-38pit-39inne

  informacje do sporządzenia PIT dochody z najmudochody z działalności gospodarczejrozliczenie indywidualnerozliczenie ze współmałżonkiemrozliczenie jako wdowa/wdowiecrozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecidochody z zagranicyulga na dzieci

  gdzie przekazać 1% podatku (podać numer KRS)

  inne informacje

  Do sporządzenia zeznania rocznego posiadam dokumenty: PIT-11 i innepotwierdzenia zapłaty składek ZUS (opłat wykonanych w 2022r.) i zaliczek na podatek dochodowy (1-12/2022) w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczejinne, podaj jakie:

  Wszystkie dokumenty potrzebne do sporządzenia zeznania rocznego zobowiązuje się dostarczyć: osobiście do biuraw załącznikach na adres email bok@dwaplusjeden.com
  w temacie wiadomości prosimy wpisać: "Imię i nazwisko" podatnika oraz "NIP/lub PESEL" podatnika

  Sposób odebrania i wysłania PIT do urzędu skarbowego: Zlecam 2+1 wysłanie PITu do US w formie elektronicznej (podać przychód za 2021 rok*)

  Proszę, o przesłanie PITu na adres e-mail:

  PIT odbiorę osobiście
  *Należy wpisać kwotę przychodu z dowolnego zeznania złożonego w US za rok 2021 lub „0” jeżeli zeznanie nie było składane: PIT-28 – poz. 50; PIT-36 – poz. 125 lub poz. 187 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2021 występuje jako małżonek; PIT-36L – poz. 21 lub poz. 26; PIT-37 – poz. 72 lub poz. 106 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2021 występuje jako małżonek; PIT-38 – poz. 24; PIT-39 – poz. 20; PIT-40A – poz. 36 lub poz. 38

  Uwagi i dodatkowe informacje:

  Zgoda na przetwarzanie danych