Księgowość w Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – I stopień

Rodzaj szkolenia: warsztaty komputerowe

– praktyczne warsztaty Optima –

Dla kogo?

Na praktyczne warsztaty online zapraszamy osoby, które są co najmniej absolwentami szkół średnich, chcące zdobyć praktyczną, podstawową wiedzę z obszaru rachunkowości celem wykonywania zawodu księgowego.

Warsztaty online kierujemy do osób szczególnie zainteresowanych rozpoczęciem pracy na programie księgowym Comarch ERP Optima.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online.

Zajęcia mają formę interaktywną – Uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę.

Osoby z Trójmiasta mają możliwość wypożyczenia komputera z oprogramowaniem.

Opis:

Warsztaty umożliwiają poznanie od podstaw zasad obsługi systemu finansowo – księgowego w programie Comarch ERP Optima.

Kończąc warsztaty otrzymujesz dokument potwierdzający zdobyte umiejętności.

Warunkiem zaliczenia warsztatów jest:

• uczestnictwo w minimum 60% zajęć dydaktycznych
• zaliczenie wewnętrznego egzaminu końcowego (praca na programie)

Warsztaty są doskonałym uzupełnieniem części teoretycznej – Kurs podstaw księgowości

Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne dają Uczestnikowi możliwość pełnego zgłębienia tematu rachunkowości od podstaw.

Istnieje możliwość zapłaty za całe warsztaty w 2 ratach:

 • I rata (500 zł) płatna dwa tygodnie przed terminem warsztatów
 • II rata (500 zł) płatna w połowie trwania warsztatów

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca października 2020.

 

Program:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – PRAKTYCZNE WARSZTATY

Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Optima
 • Podstawowe funkcje obsługi programu.
 • Przygotowanie systemu – budowanie firmy:
  • struktura kont, wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów w systemie Optima
  • zapisywanie kopii bezpieczeństwa
  • import/eksport bazy danych firmy
  • zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów utworzonej firmy
 • Dokumenty sprzedaży – wystawianie i wprowadzanie do systemu:
  • wystawianie faktur sprzedaży
  • wystawianie korekt faktur sprzedaży
  • księgowanie dokumentów sprzedaży oraz dokumentów korygujących w systemie Optima
  • ewidencja VAT należnego
 • Rozrachunki z kontrahentami w PLN:
  • rozliczanie kontrahentów w systemie
  • naliczanie odsetek za zwłokę
 • Wprowadzanie dokumentów zakupu do systemu Optima:
  • kontrola faktur zakupu
  • księgowanie faktur zakupu, wyciągów bankowych, operacji kasowych
  • ewidencja VAT naliczonego
  • zapisywanie kopii bezpieczeństwa
  • import/eksport bazy danych firmy
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących obrotu i ewidencji środków pieniężnych:
  • sporządzanie KP, KW, raportu kasowego
  • wprowadzanie dokumentów kasowych oraz bankowych do systemu
 • Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi:
  • rozliczanie kontrahentów w systemie
  • ustalanie i księgowanie różnic kursowych
 • Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, przychodów, darowizn):
  • wprowadzanie dokumentów płacowych do systemu
  • księgowanie obciążeń dotyczących pracownika (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz pracodawcy
 • Przygotowanie i wprowadzenie do systemu dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
  • przygotowywanie dokumentów
  • wprowadzenie dokumentów dotyczących środków trwałych do systemu
  • ustalanie miesięcznych odpisów, tworzenie tabeli amortyzacyjnej
  • księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • Przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozrachunkami z pracownikami:
  • polecenie wyjazdu służbowego
  • rozliczenie zaliczki, księgowanie rozliczeni podróży służbowej.
 • Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów:
  • sporządzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego i towarowego
  • wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego do systemu
  • ustalanie i księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów i materiałów
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna:
  • ustalanie różnic inwentaryzacyjnych
  • księgowanie różnic inwentaryzacyjnych w systemie
 • Ewidencja kosztów – układ rodzajowy:
  • wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu
 • Ewidencja kosztów – układ kalkulacyjny:
  • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych
 • Ewidencja kosztów – pełen układ kosztowy:
  • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych przy pełnym układzie ewidencyjnym kosztów

Terminy:

Dwa dni szkoleniowe – 8 godzin – 02 i 04.11.2020, 17:30-20:30 (4 godziny na jedno popołudnie)

Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Optima. Podstawowe funkcje obsługi programu. Przygotowanie systemu – budowanie. Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów utworzonej firmy. Dokumenty sprzedaży – wystawianie i wprowadzanie do systemu. Rozrachunki z kontrahentami w PLN.

Dwa dni szkoleniowe – 8 godzin – 06 i 09.11.2020, 17:30-20:30 (4 godziny na jedno popołudnie)

Wprowadzanie dokumentów zakupu do systemu Optima. Przygotowanie dokumentów dotyczących obrotu i ewidencji środków pieniężnych. Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi.

Dwa dni szkoleniowe – 8 godzin – 16 i 18.11.2020, 17:30-20:30 (4 godziny na jedno popołudnie)

Sporządzenie listy płac. Przygotowanie i wprowadzenie do systemu dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Dwa dni szkoleniowe – 8 godzin – 20 i 23.11.2020, 17:30-20:30 (4 godziny na jedno popołudnie)

Przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozrachunkami z pracownikami. Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów. Przeprowadzenie inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna. Ewidencja kosztów.

5 godzin – 25.11.2020, 17:30-21:15

Podsumowanie, powtórzenie i uzupełnienie wiedzy zgodnie z potrzebami grupy.

4 godziny – 27.11.2020, 17:30-20:30

Egzamin praktyczny w programie.

Rozszerz wiedzę korzystając z warsztatów II stopnia:

kurs optima

Zdobądź wiedzę teoretyczną na Kursie podstaw księgowości:

Kurs księgowości

Szkolenie poprowadzi:
Paweł Łojek
Główny Księgowy/Właściciel Biura Rachunkowego

Właściciel własnego biura rachunkowego oraz główny księgowy z kilkuletnim doświadczeniem.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - kierunek rachunkowość i controlling – specjalność Rachunkowość wg MSR/MSSF, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie - kierunek finanse i rachunkowość– specjalność rachunkowość i podatki.
Uczestniczy w postępowaniu kwalifikacyjnym dla biegłych rewidentów oraz studiuje kierunek Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w ramach studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Główny Księgowy z certyfikatem (wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).
Współpracuje z wieloma firmami w zakresie doradztwa oraz optymalizacji procesów zachodzących w księgowości. Prowadzi szkolenia dla działów księgowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Kraków.

Termin
02-27/11/2020
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
17:30 – 20:30
Miejsce:
kurs online
Czas trwania
40 godzin dydaktycznych
Cena brutto
1000 PLN