Księgowość w Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – II stopień

Rodzaj szkolenia: kurs

Dla kogo:

Na warsztaty komputerowe w programie Comarch ERP Optima zapraszamy osoby, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie. Kurs jest doskonałym uzupełnieniem umiejętności zawodowych dla osób, które posiadają już wiedzę teoretyczną z zakresu księgowości (potwierdzoną dyplomem technika rachunkowości, zaświadczeniem kwalifikacyjnym lub ukończonym kursem dla kandydata na Księgowego).

Kurs kierujemy do wszystkich osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe w zakresie pracy na programie Comarch ERP Optima.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online. Mają formę interaktywną – Uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę.

Osoby z Trójmiasta mają możliwość wypożyczenia komputera z oprogramowaniem.

Opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie Kandydata do pracy Samodzielnego Księgowego w programie Comarch ERP Optima.
Wiedza przekazywana jest w przystępny sposób. Całość prowadzona jest w formie warsztatów komputerowych. Każdy z Uczestników pracuje przy własnym, komfortowym stanowisku.

Kończąc nasz kurs otrzymujesz dokument potwierdzający zdobyte umiejętności.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

• uczestnictwo w minimum 60% zajęć dydaktycznych
• zaliczenie egzaminu końcowego (praca na programie)

Istnieje możliwość zapłaty za kurs w 2 ratach:
• I rata (1000 zł) płatna tydzień przed terminem kursu
• II rata (1000 zł) płatna w połowie czasu trwania kursu

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca października 2020.

 

Program:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Optima
 • Podstawowe funkcje obsługi programu
 • Przygotowanie systemu – budowanie firmy
  • struktura kont, wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów w systemie Optima
  • zapisywanie kopii bezpieczeństwa
  • import/eksport bazy danych firmy
 • Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów utworzonej firmy.
 • Dokumenty sprzedaży – wystawianie i wprowadzanie do systemu:
  • wystawianie faktur sprzedaży
  • wystawianie korekt faktur sprzedaży
  • księgowanie dokumentów sprzedaży oraz dokumentów korygujących w systemie Optima
  • ewidencja VAT należnego
  • przychody ze sprzedaży w podziale na poszczególne tytuły przychodów.
 • Rozrachunki z kontrahentami w PLN:
  • rozliczanie kontrahentów w systemie
  • naliczanie odsetek za zwłokę
  • Kontrola rozrachunków
  • księgowanie odpisów aktualizujących
  • księgowanie spraw sądowych, reklasyfikacja rozrachunków
 • Wprowadzanie dokumentów zakupu do systemu Optima:
  • kontrola faktur zakupu
  • księgowanie faktur zakupu
  • księgowanie wyciągów bankowych
  • księgowanie operacji kasowych
  • ewidencja VAT naliczonego
  • rejestry VAT, kontrola pod kątem generowania deklaracji VAT i JPK
 • Wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu i ewidencji środków pieniężnych:
  • sporządzanie KP, KW, raportu kasowego
  • wprowadzanie dokumentów kasowych do systemu
  • wprowadzanie do systemu dokumentów bankowych, import wyciągów bankowych
  • ewidencja kredytów bankowych z podziałem na rodzaj kredytu
 • Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi:
  • rozliczanie kontrahentów w systemie
  • ustalanie i księgowanie różnic kursowych
  • wycena rozrachunków walutowych na dzień bilansowy – ujęcie w systemie
 • Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, przychodów, darowizn:
  • wprowadzanie dokumentów płacowych do systemu
  • księgowanie obciążeń dotyczących pracownika ( składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych)
  • księgowanie obciążeń dotyczących pracodawcy
  • rozrachunki z ZUS
  • rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Przygotowanie i wprowadzenie do systemu dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
  • przygotowywanie dokumentów
  • wprowadzenie dokumentów dotyczących środków trwałych do systemu
  • ustalanie miesięcznych odpisów, tworzenie tabeli amortyzacyjnej
  • księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
  • weryfikacja stawek amortyzacyjnych na dzień bilansowy
 • Przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozrachunkami z pracownikami:
  • polecenie wyjazdu służbowego
  • rozliczenie zaliczki, księgowanie rozliczeni podróży służbowej
 • Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów:
  • sporządzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego i towarowego
  • wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego do systemu
  • ustalanie i księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów i materiałów
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna, rozliczanie inwentaryzacji:
  • ustalanie różnic inwentaryzacyjnych
  • księgowanie różnic inwentaryzacyjnych w systemie
 • Ewidencja kosztów – układ rodzajowy (4):
  • prowadzanie dokumentów kosztowych do systemu
 • Ewidencja kosztów – układ kalkulacyjny (5):
  • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych
 • Ewidencja kosztów – pełen układ kosztowy ( zespół 4 i 5):
  • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych przy pełnym układzie ewidencyjnym kosztów
  • ustalanie i księgowanie zmiany stanu produktów
 • Ewidencja kosztów w zespole 7:
  • pozostałe koszty operacyjne
  • koszty finansowe
 • Ewidencja Pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.
 • Przygotowanie miesięcznej deklaracji VAT:
  • rejestry zakupu i sprzedaży ( ewidencja VAT naliczonego i należnego)
  • generowanie w systemie deklaracji VAT i JPK
  • elektroniczna wysyłka deklaracji VAT i JPK do Urzędu Skarbowego
 • Sprawozdawczość w systemie Optima.
 • Rachunek Zysków i Strat:
  • generowanie Rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej
  • generowanie Rachunku zysków i strat w wersji porównawczej- ustalanie zmiany stanu produktów
  • ustalanie wyniku finansowego metoda statystyczną
  • wyodrębnienie kosztów podatkowych i niepodatkowych
  • księgowanie podatku dochodowego od osób prawnych
  • ustalanie wyniku finansowego metodą księgową
  • zamknięcie kręgu kosztowego
 • Bilans:
  • generowanie zestawienia obrotów i sald
  • przypisanie kont bilansowych do poszczególnych pozycji bilansu
  • sporządzanie bilansu według wersji uproszczonej (zał. 4,5 do Ustawy)
  • sporządzanie bilansu według załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości

Wiedzę teoretyczną zdobądź na Kursie na samodzielną księgową:

 

Chciałbyś zacząć od podstaw w programie Comarch ERP Optima. Sprawdź :

Optima

 

 

Szkolenie poprowadzi:
Agata Niedźwiedzka
Główna Księgowa

Certyfikowana księgowa, właściciel biura rachunkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów zarówno na stanowisku kierowniczym jak i w pracy zespołowej. Pełni funkcję głównego księgowego w spółce o zasięgu krajowym. Od 2019 jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych oddział Okręgowy w Gdańsku. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w czynnej obsłudze m.in. programu Comarch ERP Optima.

Termin
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy
Zapisz się już dziś!
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
Miejsce:
kurs online
Czas trwania
84 godziny
Cena brutto
2000 PLN