Szkolenie z pełnej księgowości – indywidualne warsztaty komputerowe na programie Comarch ERP Optima od podstaw – st. II

Rodzaj szkolenia: kurs

Kogo zapraszamy na to szkolenie?

Na warsztaty komputerowe na programie Comarch ERP Optima zapraszamy osoby, które pragną rozwijać się zawodowo w księgowości. Kurs jest doskonałym uzupełnieniem umiejętności zawodowych dla osób, które posiadają już wiedzę teoretyczną z zakresu księgowości (potwierdzoną dyplomem technika rachunkowości, zaświadczeniem kwalifikacyjnym lub ukończonym kursem dla kandydata na Księgowego).

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe w zakresie księgowości oraz praktycznej pracy przy użyciu programu Comarch ERP Optima.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online “na żywo”. Mają formę interaktywną – Uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać sprzęt (komputer, laptop) wyposażony w mikrofon i kamerę.

Opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie Kandydata do samodzielnej pracy w programie Comarch ERP Optima.
Wiedza przekazywana jest w przystępny sposób. Całość prowadzona jest w formie warsztatów komputerowych. Każdy z Uczestników pracuje przy własnym, komfortowym stanowisku.

Kończąc nasze szkolenie otrzymujesz dokument potwierdzający zdobyte umiejętności.

Przykładowy program i wiedza, która zdobędziesz na kursie:

Dwa dni szkoleniowe – 8 godzin

Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, przychodów, darowizn):

 • wprowadzanie dokumentów płacowych do systemu
 • księgowanie obciążeń dotyczących pracownika (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz pracodawcy

Przygotowanie i wprowadzenie do systemu dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

 • przygotowywanie dokumentów
 • wprowadzenie dokumentów dotyczących środków trwałych do systemu
 • ustalanie miesięcznych odpisów, tworzenie tabeli amortyzacyjnej
 • księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych

Dwa dni szkoleniowe – 8 godzin

Przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozrachunkami z pracownikami:

 • polecenie wyjazdu służbowego
 • rozliczenie zaliczki, księgowanie rozliczeni podróży służbowej.

Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego i towarowego
 • wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego do systemu
 • ustalanie i księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów i materiałów

Przeprowadzenie inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna:

 • ustalanie różnic inwentaryzacyjnych
 • księgowanie różnic inwentaryzacyjnych w systemie

Ewidencja kosztów – układ rodzajowy:

 • wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu

Ewidencja kosztów – układ kalkulacyjny:

 • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych

Ewidencja kosztów – pełen układ kosztowy:

 • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych przy pełnym układzie ewidencyjnym kosztów

Jeden dzień szkoleniowy 2 godzin

Podsumowanie, powtórzenie i uzupełnienie wiedzy zgodnie z potrzebami grupy.

 

Zasady prowadzenia szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone przez doświadczoną księgową oraz trenerkę/ konsultantkę ds. wdrożeń Comarch ERP Optima z ponad 10-cio letnim doświadczeniem.

Ilość godzin i program dopasowujemy indywidualnie do uczestników. Przed szkoleniem szacujemy ilość potrzebnych godzin na jego przeprowadzenie.
Umawiamy pierwsze spotkanie. Na pierwszym spotkaniu oceniamy poziom znajomości programu i ostateczny program dostosowujemy do potrzeb i umiejętności uczestnika. Pozostałe terminy ustalone będą na pierwszym spotkaniu, w zależności od  potrzeb i możliwości uczestnika (uczestników). Szkolenie możemy rozłożyć na dłuższy czas, w zależności od zdobywania umiejętności pracy z programem, aby uczestnik wykorzystywał zdobyte umiejętności w praktyce etapami.

Szkolenie jest prowadzone w trybie indywidualnym:

Szkolenie można zakupić w trybie indywidualnym (dla osoby indywidualnych lub do firmy). Cena szkolenia indywidualnego wynosi 300 zł za godzinę (do 5 uczestników). Termin oraz ilość godzin jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestnika/ firmy.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji to zadzwoń lub napisz

T: + 48 789 409 253

szkolenia@dwaplusjeden.com