Kurs Płace i Kadry na programie Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – I stopień

Rodzaj szkolenia: warsztaty komputerowe

– kurs kadry i płace –

Wyślij zgłoszenie >>

Kogo zapraszamy na kurs?

Kurs dedykowany jest specjalistom kadr i płac, osobom zamierzającym pracować lub pracującym w działach kadrowo – płacowych z wykorzystaniem programu Optima Kadry i Płace, księgowym. W warsztatach mogą wziąć udział osoby początkujące w zawodzie.

Kurs ma celu zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności prowadzenia kadr i płac w programie Comarch ERP Optima Kadry i Płace.  Kurs umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie zatrudniania pracowników, ustania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej oraz sporządzania i rozliczania list płac.

Na kursie nauczysz się praktycznych aspektów pracy przy użyciu programu.

Warsztaty te są elementem całego kursu:

Specjalista KPiR >>

oraz

Kurs naliczania Płac, ZUS oraz prowadzenia Kadr – warsztaty z wykorzystaniem programów Comarch ERP Optima, Płatnik >>

Możesz zakupić udział tylko w tych warsztatach lub całym kursie.

Zajęcia prowadzone są w wygodnej formie spotkania online “na żywo”. Mają formę interaktywną – Uczestnicy mają możliwość rozmawiania z prowadzącym, zadawania pytań na czacie i udostępniania własnego pulpitu.

Wszelkie materiały potrzebne do zajęć są udostępniane drogą elektroniczną.
Aby w pełni skorzystać z zajęć online trzeba posiadać komputer wyposażony w mikrofon i kamerę. Najefektywniejszym udziałem na kursie jest posiadanie przez uczestnika podczas spotkań dwóch urządzeń/ ekranów, np. dwa komputery lub dwa monitory albo smartfon i komputer.

Program i umiejętności, które zdobędziesz podczas warsztatów:

Praca z programem Comarch Optima:

 • konfiguracja programu Comarch
 • tworzenie bazy danych
 • słowniki

Moduł Płace i Kadry:

 • konfiguracja modułu Płace i Kadry
 • lista pracowników
 • wprowadzanie danych personalnych
 • umowy cywilnoprawne
 • lista właścicieli
 • listy płac
 • naliczanie wypłat
 • zamykanie i otwieranie wypłat i list płac
 • elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • księgowanie list płac
 • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
 • praca z kalendarzem
 • ustalanie czasu pracy pracownika
 • warsztaty praktyczne
 • premia procentowa
 • definiowanie potrącenia netto
 • zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
 • schemat płatności gotówka/ROR
 • zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
 • nieobecności i nadgodziny w kalendarzu
 • umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym
 • definiowanie list płac
 • wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
 • dodawanie dodatkowych elementów na liście płac
 • wypłata umów zlecenie
 • udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki
 • podstawa naliczania urlopu i zasiłku
 • zamykanie list płac
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT

Terminy:

Edycja 28-29.03. 2022r.zapisy trwają

tryb wieczorowy, godz. 17.00 – 21.00

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona.

Oferta cenowa szkolenia grupowego:

Cena kursu: 850 zł

Przy zgłoszeniu i zapłacie do dnia 31.01.2022 niższa cena 650 zł

Warunkiem rezerwacji uczestnictwa jest wpłata przedpłaty 200 zł w terminie 3ch dni od zgłoszenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie w trybie indywidualnym:

Szkolenie można również zakupić w trybie indywidualnym. Cena szkolenia indywidualnego wynosi 250 zł za godzinę (do 5 uczestników).

Termin oraz ilość godzin jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestnika/ firmy.

Promocje i rabaty ❤️

Oferta specjalna I

Przy zakupie i zapłacie za pakiet dwóch szkoleń łącznie, płacisz mniej.

1. Kurs Płace i Kadry na programie Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – I stopień –  850 zł   płacisz 750 zł

Przy zgłoszeniu i zapłacie do dnia 31.01.2022 niższa cena 650 zł

2. Kurs Płace i Kadry na programie Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty – II stopień – 850 zł   płacisz 750 zł, sprawdź >>

Przy zgłoszeniu i zapłacie do dnia 31.01.2022 niższa cena 650 zł

Warunek skorzystania z oferty specjalnej I to wpłata za dwa szkolenia w terminie 3 dni przed jego rozpoczęciem.

Oferta specjalna II

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !

Jeżeli zapiszesz się na kurs i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Oferty specjalne I i II nie łączą się oraz nie dotyczą szkoleń w trybie indywidualnym.

Dofinansowanie do kursu:

Możesz uzyskać 100 % dofinansowania nasz kolenia grupowe lub indywidualne. Nasza Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=59311

Możesz uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w kursie z Urzędu Pracy oraz w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowanie możesz otrzymać na kurs grupowy lub kurs indywidualny zaprojektowany dla jednej osoby czy grupy osób.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Dowiedz się więcej:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak otrzymać dofinansowanie do 100%

Jeśli potrzebujesz więcej informacji to zadzwoń lub napisz

T: + 48 789 409 253

szkolenia@dwaplusjeden.com

__________________________

Szkolenie poprowadzi:
Małgorzata Narożnik
Specjalista ds. Kadr i Płac

Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac. Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.
Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia Magister Zarządzania (UG w roku 2005). Ponadto, w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim.

Termin
28/03/2022 - 29/03/2022
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
warsztaty online "na żywo"
Czas trwania
8 godz. (dwa dni szkoleniowe)
Cena brutto
850 PLN