Zmiana i rozwiązanie umowy, zwolnienia grupowe, odprawy. Jak zmienić i rozwiązać umowę, aby nie narazić się na pozew – przykłady, wzory i kazus

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

 – rozwiązanie umowy o pracę –

Dla kogo?

 • pracowników działów kadr
 • pracowników biur rachunkowych, którzy zajmują się kadrami
 • księgowych, do których obowiązków należy prowadzenie kadr
 • właścicieli firm
 • osób zainteresowanych tematem

Opis:

Podczas 5 godzin szkolenia szczegółowy omówimy jak prawo pracy reguluje ważne aspekty związane ze zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę. Jak należy poruszać się w przepisach prawa pracy aby nie popełnić błędu. Omówimy jak przebiegają procedury zwolnień grupowych oraz czym są odpraw z tytułu zwolnień grupowych i indywidualnych. Dowiesz się jak postępować i jakie są procedury kiedy dojdzie do postępowania sądowego.

Szkolenie uwzględnia rozwiązania Tarczy Antykryzysowej.

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.
Istnieje możliwość dostosowania godzin odbywających się zajęć do grupy.

 

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!

Każda z osób wypełnia formularz zgłoszeniowy oddzielnie, wpisując w polu “osoba polecająca” imię i nazwisko drugiej osoby korzystającej z promocji.

Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca października 2020.

 

Program:

 • Definicja umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i samozatrudnienia
  • Uwagi praktyczne dotyczące nawiązania stosunku pracy
 • Zmiana i rozwiązanie umowy
  • Wypowiedzenie zmieniające
  • Porozumienie zmieniające
  • Zdalne sposoby rozwiązania umowy
  • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
  • Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w orzecznictwie sądowym
  • Porozumienie rozwiązujące umowę
  • Zwolnienie dyscyplinarne w związku z ciężkim naruszeniem obowiązków przez pracownika
  • Ważne terminy
  • Świadectwo pracy
 • Zwolnienia grupowe w praktyce
  • Liczba osób zwalnianych grupowo
  • Zwolnienia indywidualne w ramach zwolnień grupowych
  • Wypowiedzenia i porozumienia a zmiana warunków pracy
  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikom chronionym
  • Pracownicy na zwolnieniach lekarskich
  • Procedura zwolnień
  • Porozumienie w sprawie grupowego zwolnienia
  • Definicja reprezentatywnej organizacji związkowej
  • Regulamin zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników
  • Zarządzenie w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników
  • Terminy
  • Powiadomienie urzędu pracy
  • Ponowne zatrudnienie
 • Odprawy z tytułu zwolnień grupowych i indywidualnych
  • Obowiązek odprawy
  • Wysokość odprawy
  • Skrócenie okresu wypowiedzenia
  • Dodatek wyrównawczy dla pracowników chronionych
 • Pozew i postępowanie sądowe
  • Skuteczne ale wadliwe rozwiązanie umowy
  • Pozew
  • Weryfikacja przyczyny wypowiedzenia na etapie postępowania sądowego
  • Istotne elementy pozwu pracodawcy
  • Istotne elementy pozwu pracownika
  • Koszty
  • Skierowanie na mediacje
  • Jak zachować się w sądzie
 • Przykłady praktyczne
 • Wzory

 

Polecamy również:

Rozliczanie wynagrodzeń cudzoziemców

 

Zatrudnianie cudzoziemców

Szkolenie poprowadzi:
Ewa Podgórska-Rakiel
Prawnik - Doktor Nauk Prawnych

Posiada ponad 18 lat doświadczenia w pracy w dziale prawnym. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Odpowiada za praktykę prawa pracy w znanej kancelarii trójmiejskiej. Prowadzi własną działalność doradczą w obszarze prawa pracy. Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Wykłada Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne. W poprzednich latach wykładowca studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony trener. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek dotyczących prawa pracy, delegowania pracowników, zatrudniania cudzoziemców i prawa związkowego. Liderka Polskiego Stowarzyszenia HR na Pomorzu.

Termin
26/10/2020
02/12/2020
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
17:00 – 21:00
Miejsce:
szkolenia online
Czas trwania
5 godzin dyd.
Cena brutto
350 PLN