Zmiany w podatku VAT 2020 – w tym nowy JPK_VAT od 01.10.2020 !

Rodzaj szkolenia: szkolenie online

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatku VAT.

Opis

Na szkoleniu zostaną omówione sankcje związane ze stosowaniem obowiązkowego split payment oraz białą listą podatników wraz z praktycznym omówieniem przypadków problematycznych (jak rozumieć limit 15 000 PLN, czy dozwolone jest dzielenie płatności, wpłaty masowe, płatność na rzecz podmiotów zagranicznych itp.). Ponad to zostanie omówiona zmiana struktury JPK, zmiany w używaniu kas rejestrujących i pozostałe nowości.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie sporządzania i wysłania nowej struktury JPK_VAT od 01.10.2020.

DWIE osoby w cenie JEDNEJ !
Jeżeli zapiszesz się na kurs/szkolenie i zaprosisz do udziału jeszcze jedną osobę (w tym samym terminie), jej udział będzie bezpłatny !!!
Podczas rejestracji osoba, której polecono kurs/szkolenie powinna wpisać imię i nazwisko osoby polecającej w odpowiednim polu w formularzu.
Promocja obowiązuje na zapisy dokonywane do końca września 2020.

 

Program

Split payment – obowiązkowe stosowanie

 • towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością– nowy załącznik nr 15 do ustawy
 • przypadki obowiązkowego zastosowanie split payment przez nabywcę towaru/usługi,
 • solidarna odpowiedzialność nabywcy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15
 • przesłanki zwolnienia nabywcy z obowiązkowego stosowania podzielonej płatności
 • czy dozwolone będzie stosowanie kompensat?
 • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących split payment.– od 1 stycznia 2020

Biała lista podatników

 • funkcjonowanie białej listy podatników VAT
 • obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy pod rygorem określonych sankcji w VAT i podatkach dochodowych – od 1 stycznia 2020
 • jak rozumieć limit 15 000 zł – omówienie przypadków praktycznych, jak należy rozumieć jednolitą transakcję gospodarczą, czy dozwolone będzie dzielenie płatności
 • omówienie problematycznych transakcji (wpłaty masowe, płatność na rzecz podmiotów zagranicznych, płatności z wykorzystaniem ogólnodostępnych platform płatności)

Nowe obowiązki podatników w zakresie używania kas rejestrujących od 01.01.2020

 • zasady używania „starych” kas rejestrujących
 • obowiązkowe wprowadzenie kas on-line, stopniowo od dnia 1 stycznia 2020
 • zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych od 1 stycznia 2020

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020

 • stosowanie nowych klasyfikacji: PKWiU 2015, CN
 • przesunięcia w zakresie stawek VAT
 • wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej

 • zasady występowania po WIS
 • zakres ochrony przysługujący na mocy WIS

Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK

 • deklaracje VAT elektroniczne
 • terminy wejścia w życie elektronicznej deklaracji VAT
 • ewidencja VAT
 • kary za błędy w ewidencji
 • zakres danych w jpk_vdek (od 01.10.2020):
  • szczegółowa treść ewidencji VAT
  • ewidencja sprzedaży
  • ewidencja zakupów
  • kody GTU w ewidencji sprzedaży
  • kody dotyczące okoliczności transakcji w ewidencji sprzedaży
  • kody dla transakcji sprzedaży (okoliczności sprzedaży)
  • kody w ewidencji zakupów
  • oznaczenie MPP
  • korekty deklaracji, korekty JPK
  • faktury uproszczone emitowane z kasy rejestrującej

Terminy:

07.10.2020 (10:00-13:00)

28.10.2020 (17:00-20:00)

 

Zajęcia prowadzone są “na żywo” w wygodnej aplikacji online.
Mają formę interaktywną – uczestnicy mają możliwość zadawania prowadzącemu pytań bezpośrednio lub na czacie.
Aby wziąć udział w szkoleniu musisz posiadać dostęp do Internetu, komputer z kamerą, głośnikami i mikrofonem.
Istnieje możliwość dostosowania godzin odbywających się zajęć do grupy.

Sprawdź również:

Ulga badawczo rozwojowa oraz IP Box

 

 

 

 

Szkolenie poprowadzi:
Agnieszka Zalewska
Radca Prawny / Doradca Podatkowy

Radca prawny, członek gdańskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG. Egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów złożyła z wynikiem pozytywnym. Posiada 10 – letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych w obszarach zarządzania ryzykiem operacyjnym i nadużyć (m.in. weryfikacja dokumentacji finansowej, podatkowej rachunkowej firm z segmentu SME & Corpo) oraz Complaince. Zdobywała doświadczenie w pracy w Trójmiejskich kancelariach prawniczych w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jest współpracownikiem w Kancelarii Radców Prawnych. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, prawa podatkowego i complaince.

Termin
07/10/2020
28/10/2020
Drugi Uczestnik: 0 zł.
Godzina:
Miejsce:
szkolenie online
Czas trwania
3 godziny zeg.
Cena brutto
350 PLN