Zmiany w VAT – obowiązkowy split payment i pozostałe nowości

Rodzaj szkolenia: szkolenie

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatku VAT.

Opis

Celem szkolenia jest przybliżenia najnowszych zmian w ustawie o VAT, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności we wskazanych branżach, który ma zastąpić mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT już od listopada 2019. Uczestnicy dowiedzą się jakie dodatkowe obowiązki zostaną nałożone na podatników, jak się do nich przygotować i jakie sankcje zostały przewidziane za ich nieprzestrzeganie.

Zostaną również omówione sankcje podatkowe obowiązujące od 01.01.2020.

Program

 • Likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT.
 • Split payment – zasady funkcjonowania:
  • zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności
  • odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment
  • formy płatności transakcji handlowych a split payment
  • kiedy będzie można wypłacić środki zgromadzone na rachunku VAT?
 • Split payment – obowiązkowe stosowanie:
  • towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością– nowy załącznik nr 15 do ustawy
  • przypadki obowiązkowego zastosowanie split payment przez nabywcę towaru/usługi
  • solidarna odpowiedzialność nabywcy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15
  • przesłanki zwolnienia nabywcy z obowiązkowego stosowania podzielonej płatności
  • czy dozwolone będzie stosowanie kompensat?
  • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących split payment.
 • Pozostałe zmiany w ustawie o VAT:
  • nowe obowiązki podatników w zakresie używania kas rejestrujących
  • zmiany matrycy stawek VAT.
 • Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej:
 • zasady występowania po WIS
 • zakres ochrony przysługujący na mocy WIS
 • Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK:
 • co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
 • zmiana struktury JPK
 • wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i
 • nieprawidłowości
 • nowe ewidencje VAT

Jeśli inny uczestnik naszych szkoleń polecił Tobie naszą ofertę zarówno Ty jak i osoba polecająca otrzymacie 10% rabatu na szkolenie!

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na następne szkolenie!

Szkolenie poprowadzi:
Agnieszka Zalewska
Radca Prawny / Doradca Podatkowy

Radca prawny, członek gdańskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG. Egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów złożyła z wynikiem pozytywnym. Posiada 10 – letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych w obszarach zarządzania ryzykiem operacyjnym i nadużyć (m.in. weryfikacja dokumentacji finansowej, podatkowej rachunkowej firm z segmentu SME & Corpo) oraz Complaince. Zdobywała doświadczenie w pracy w Trójmiejskich kancelariach prawniczych w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jest współpracownikiem w Kancelarii Radców Prawnych. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, prawa podatkowego i complaince.

Termin
26/02/2020 - 26/02/2020
Godzina:
16:00 – 19:00
Miejsce:
2+1 akademia księgowości, ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk - Wrzeszcz
Czas trwania
3 godziny
Cena brutto
250 PLN