27 czerwca 2023

30 czerwca 2023 r. mija przedłużony termin rozliczeń rocznych  CIT

Przypominamy, że do 30 czerwca 2023 r. przedłużony został termin:
  • do złożenia zeznania CIT-8 albo CIT-8AB za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku,
  • do złożenia informacji CIT-RB o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.,
  • do złożenia informacji CIT-CSR o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.,
  • do złożenia deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.,
  • do wykonania obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 updop, jeżeli pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r.; chodzi tu o obowiązek wykazania w CIT/KW przychodów, kosztów i dochodów z przekształcenia oraz ustalenia podatku należnego w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek,
  • do złożenia informacji CIT-8ST według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

2023-06-26