Zatrudniam pracowników
Wybór między OFE a ZUS

Okno transferowe otworzy się z dniem 1 kwietnia i będzie dostępne do 31 lipca 2024 r.

25 marca 2024
Umowa zlecenie a działalność gospodarcza

Czy czynności wykonywane w ramach tej umowy wchodzą w zakres usług świadczonych w działalności?

20 września 2023
Spotkanie integracyjne pracowników w kosztach podatkowych

Firma ma prawo uznać za koszty podatkowe wydatki na organizację imprezy

19 września 2023
Raport o składkach ZUS za 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Raport o naliczonych składkach ZUS za ubiegły rok kalendarzowy - dodatkowe obowiązki

14 lutego 2023
Deklaracja o rezygnacji z Pracowniczego Planu Kapitałowego

Pracownik w każdym momencie może przystąpić do programu i w każdym zrezygnować z oszczędzania.

13 lutego 2023
Umowa o pracę z członkiem zarządu

Umowa o pracę jest jedną z możliwych podstaw wynagradzania członków zarządu w spółkach kapitałowych

20 grudnia 2022
Od stycznia 2023 r. podwyżka diet i ryczałtów delegacyjnych

Od 1 stycznia 2023 r. wyższe diety z tytułu podróży służbowej oraz diety i ryczałty za noclegi

14 grudnia 2022
Płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS w 2023r.

Płatnik składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS

10 listopada 2022
Zasady obliczania współczynnika urlopowego w 2023 r.

Współczynnik urlopowy służy do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przez pracownika.

26 października 2022
Praca w godzinach nadliczbowych

Nadgodziny można pracownikowi zrekompensować poprzez udzielenie czasu wolnego albo...

19 października 2022
Kwoty minimalnego wynagrodzenie w roku 2023 – dwukrotny wzrost.

Podwyższenie wysokości wynagrodzenia minimalnego za 2023 r. w dwóch terminach

29 września 2022
Wynagrodzenie chorobowe dla nowozatrudnionego pracownika – na jakich zasadach?

Czy pracownik wykorzystał już limit należnego wynagrodzenia?

12 maja 2022
Umowa zlecenia ze studiującym synem – podatek i składki

Podmiot zatrudniający taką osobę nie ma obowiązku zgłaszać jej do ubezpieczeń w ZUS...

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie na etacie.

To jak pracodawca zareaguje na dodatkową działalność zarobkową pracownika powinno być uzależnione od sytuacji.

7 maja 2021
Mikrofirmy mogą nie tworzyć PPK

Mikroprzedsiębiorcy mogą być zwolnieni z obowiązku PPK gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą rezygnację.

19 kwietnia 2021
Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego a przerwa świąteczna.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

5 kwietnia 2021
Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł

28 grudnia 2020
Tarcza Antykryzysowa 6.0 – 6 form wsparcia jakie można otrzymać z ZUS.

Sprawdź 6 form wsparcia z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0

21 grudnia 2020
Pracownicze Plany Kapitałowe

Jeśli dany pracodawca nie będzie odprowadzał składek do PPK, będzie mu groziła kara. Sprawdź terminy PPK...

26 października 2020
Umowa o pracę z większościowym wspólnikiem w spółce z o.o.

Zatrudnienia większościowego wspólnika w dwuosobowej spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę budzi sporo kontrowersji.

1 września 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0 – umorzenie pożyczki, wakacje kredytowe, praca zdalna

Weszły w życie przepisy Tarczy 4.0. Nowe przepisy pozwalają na obcięcie pensji pracownika o połowę przez rok.

24 czerwca 2020
Zmiana i rozwiązanie umowy o pracę. Jak zmienić i rozwiązać umowę, aby nie narazić się na pozew – prezentacja z webinaru

Zmiana i rozwiązanie umowy o pracę - pobierz prezentację z webinaru

14 maja 2020
Kalendarz obowiązków podatkowych dla Księgowych i Przedsiębiorców na rok 2021. i styczeń 2022

Sprawdzaj kalendarz obowiązków podatkowych na rok 2021r.

15 kwietnia 2020
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracownika

Dofinansowanie takie dotyczy umów o pracę jak i również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia

Tarcza Antykryzysowa – w pytaniach i odpowiedziach

Omówienie najtrudniejszych i najważniejszych zagadnień Tarczy Antykryzysowej

10 kwietnia 2020
Tarcza antykryzysowa. Jakie wnioski składać o zwolnienia i dopłaty? Kto może złożyć wniosek i kiedy?

Kto dokładnie może składać wnioski, o jaką pomoc się starać i jakie są terminy składania wniosków?

Tarcza Antykryzysowa – prezentacja ze szkolenia

Prezentacja ze szkolenia online

1 kwietnia 2020
Temat na BLOGA

Jeśli jesteś Przedsiębiorcą i jest zagadnienie, które Cię interesuje. Napisz do nas!

9 stycznia 2020
Dochody objęte zerowym PIT 2019

Niektóre przychody osób, które nie ukończyły 26. roku życia, od 1 sierpnia 2019 r. korzystają z tzw. zwolnienia dla młodych.

3 grudnia 2019
Koszty całkowitego zatrudnienia pracownika w 2020 r.

Ile wynosi wysokość obowiązkowych składek odprowadzanych od minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

19 listopada 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe – co trzeba wiedzieć?

Pracowanicz Platy Kapitałowe to forma oszczędzania na przyszłość

31 października 2019