Finanse i podatki
Od 2023 roku najem prywatny opodatkowany wyłącznie ryczałtem

Podatnicy osiągający przychód z najmu prywatnego nie będą mieli wyboru pomiędzy formą ryczałtową, a zasadami ogólnymi.

23 listopada 2022
Wysokość składki zdrowotnej wspólnika spółki jednoosobowej

Ubezpieczeniu zdrowotnemu wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega na zasadach obowiązujących jdg

10 listopada 2022
Odzież Przedsiębiorcy a koszty

Czy odzież przedsiębiorcy może stanowić koszty podatkowe firmy?

26 października 2022
Wyższe stawki kilometrówki

Stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu wzrosną

19 października 2022
Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2023r.

Limit ten przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP

5 października 2022
Działalność gospodarcza w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości wg stawki najwyższej, kiedy pomieszczenie mieszkalne jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

4 października 2022
Kwoty minimalnego wynagrodzenie w roku 2023 – dwukrotny wzrost.

Podwyższenie wysokości wynagrodzenia minimalnego za 2023 r. w dwóch terminach

29 września 2022
Zmiana urzędu skarbowego przez dużych Przedsiębiorców.

Przy jakim obrocie należy zmienić urząd skarbowy...

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w serwisie e-Urząd Skarbowy

Wydanie zaświadczenia przez serwis e-Urząd nie podlega opłacie skarbowej.

20 września 2022
Polski Ład 2.0 – Czy opłaca się zmienić formę opodatkowania za 2022 ?

Komu może się opłacać zmiana formy opodatkowania? Kto i kiedy będzie mógł zmienić formę opodatkowania w trakcie roku?

1 lipca 2022
Usługi konsultacyjne a podatek VAT

Czy doradztwo biznesowe, prawne, porady architektów, księgowych jest czym innym niż świadczenie konsultacji w tych branżach?

2 czerwca 2022
Firma i mieszkanie mają wspólną lokalizację

Które wydatki sę kosztem uzyskania przychodu...

16 maja 2022
Wynagrodzenie chorobowe dla nowozatrudnionego pracownika – na jakich zasadach?

Czy pracownik wykorzystał już limit należnego wynagrodzenia?

12 maja 2022
Rejestracja do VAT UE – kogo obowiązuje

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z podmiotami z państw UE mają obowiązek zarejestrować do VAT UE

Umowa zlecenia ze studiującym synem – podatek i składki

Podmiot zatrudniający taką osobę nie ma obowiązku zgłaszać jej do ubezpieczeń w ZUS...

Minimalne wynagrodzenie w roku 2022

Nowy Polski Ład wprowadził minimalne wynagrodzenie bez podatku.

30 grudnia 2021
Spis z natury na koniec roku

Jeżeli prowadzisz działalność handlową, wytwórczą, produkcyjną to na koniec roku masz obowiązek sporządzić spis z natury.

28 grudnia 2021
Jest sposób na odliczenie grudniowej składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwości obniżenia podatku o składki zdrowotne.

7 grudnia 2021
Skala podatkowa 2022r. i ulga dla klasy średniej

W miejsce progresywnej kwoty wolnej wprowadzana jest stała jej wartość niezależna od kwoty dochodu.

30 listopada 2021
Polski Ład – nowe zasady rozliczania samochodów leasingowanych

Przedsiębiorca będzie musiał wykazać przychód z działalności gospodarczej

Nowe, wyższe limity podatkowe na rok 2022

Wzrost limitów dla celów podatkowych wynika ze zwyżki średniego kursu euro.

29 listopada 2021
CIT Estoński po nowemu od 2022 roku – Polski Ład

Głównym założeniem estońskiego CIT jest brak płatności CIT tak długo, jak zysk pozostaje w przedsiębiorstwie.

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. może być formą zoptymalizowania obciążeń podatkowych

25 listopada 2021
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składki zdrowotne, zasady opodatkowania i wyłączenia – Polski ład

Dla wielu przedsiębiorców korzystniejsze od opodatkowania na zasadach ogólnych może okazać się ryczałt

23 listopada 2021
Jednoosobowa działalność gospodarcza – składki zdrowotne, skala podatkowa czy podatek liniowy – Polski Ład

Podatek według skali czy podatek liniowy - Polski ład

Zmniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy a tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Przepisy ustawy o ZUS stanowią o zmniejszeniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

7 maja 2021
Składki ZUS za okres choroby Przedsiębiorcy

Przedsiębiorca przebywał na zwolnieniu lekarskim, po spełnieniu wymaganych warunków może opłacić niższe składki ZUS.

Mikrofirmy mogą nie tworzyć PPK

Mikroprzedsiębiorcy mogą być zwolnieni z obowiązku PPK gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą rezygnację.

19 kwietnia 2021
Zbliża się termin zawarcia umowy o PPK

Umowę należy zawrzeć w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

Rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych za rok 2020

Termin przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS przedłuża się do dnia 31 lipca 2021 r.

5 kwietnia 2021
Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego a przerwa świąteczna.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Zgłoszenia i wybory dokonywane przez Przedsiębiorcę w zeznaniu rocznym.

Przedsiębiorcy mają prawo informować i dokonywać wyborów, które mogą wpływać na sposób rozliczania i opłacania tego podatku.

19 marca 2021
Możliwość powrotu do zwolnienia z VAT w 2021 r.

Ustawodawca przewidział możliwość powrotu do zwolnienia z VAT

2 lutego 2021
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników z określonych branż

Zwolnienie obowiązku opłacania składek za grudzień 2020r. i styczeń 2021r.

Można wnioskować w ZUS o ponowne świadczenie postojowe.

Ponowne świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej na dzień 30 listopada 2020r. działalność w wybranych branż.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm, małych i średnich firm – wsparcie branżowe.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które ograniczyły, zawiesiły działalność

15 stycznia 2021
Wybór formy opodatkowania w roku 2021r. Czy warto dokonać zmiany?

Przedsiębiorco, sprawdź jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza w roku 2021. Podatek liniowy czy wg skali?

14 stycznia 2021
Wybór formy opodatkowania

Jeżeli przedsiębiorca i chcesz zmienić formę opodatkowania ma obowiązek dokonania zgłoszenia o tej zmianie.

Kolejna branża z kasami online od 01.01.2021r. Kto może wnioskować o przesunięcie terminu.

Ustawodawca wskazał podmioty, które są zobowiązane, w określonych terminach, do wymiany starych kas na kasy on-line.

28 grudnia 2020
Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż – 5000 zł

Sprawdź gdzie należy złożyć wniosek o dotację o dotację 5 tys. zł z Funduszu Pracy

21 grudnia 2020
Tarcza Antykryzysowa 6.0 – 6 form wsparcia jakie można otrzymać z ZUS.

Sprawdź 6 form wsparcia z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0

Dla kogo obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

15 grudnia 2020
Pracownicze Plany Kapitałowe

Jeśli dany pracodawca nie będzie odprowadzał składek do PPK, będzie mu groziła kara. Sprawdź terminy PPK...

26 października 2020
Jak założyć firmę – jednoosobowa działalność gospodarcza

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1 ...

14 października 2020
Ministerstwo Finansów zapowiada duże zmiany w podatku dochodowym

Spółce komandytowej nadany zostanie status podatnika podatku dochodowego. Zmniejszeniu ulegnie wysokość niektórych stawek ryczałtu

29 września 2020
Nowe JPK i kody GTU

Zamieszczane kody towarów w JPK odegrają kluczową rolę w weryfikacji sprzedaży podatnika.

9 września 2020
Sposoby uniknięcia podwójnego opodatkowania w sp. z o.o.

Najprostszym sposobem uniknięcia podwójnego opodatkowania jest wypłacanie pieniędzy w taki sposób, który będzie kosztem dla spółki

8 września 2020
Zmiany w przepisach podatkowych od 1 października 2020r. !

Obowiązek oznaczania faktur MPP w nowym jpk_vat

1 września 2020
Umowa o pracę z większościowym wspólnikiem w spółce z o.o.

Zatrudnienia większościowego wspólnika w dwuosobowej spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę budzi sporo kontrowersji.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do końca września 2020 r.

Spółki mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do końca września 2020 r.

Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek do 13 lipca 2020

Przedłużony termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zakłócenia usunięte 16.07.2020r.

8 lipca 2020
Nowa matryca stawek VAT

Nowe zasady upraszczają system stawek VAT oraz ułatwić stosowanie odpowiednich stawek VAT do konkretnych towarów.

1 lipca 2020
Tarcza antykryzysowa a ulga na złe długi

W tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się dodatkowe uregulowania dotyczące zatorów płatniczych, czyli tzw. ulgi na złe długi.

24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0 – umorzenie pożyczki, wakacje kredytowe, praca zdalna

Weszły w życie przepisy Tarczy 4.0. Nowe przepisy pozwalają na obcięcie pensji pracownika o połowę przez rok.

Kiedy można stosować stawkę podatku CIT 9%

Sprawdź czy wszystkie spółki mogą stosować preferencyjną stawkę podatku CIT 9%

14 maja 2020
Sp. z o.o. spółka komandytowa – najważniejsze informacje

Spółka z o.o. spółka komandytowa to popularna forma prowadzenia biznesu. Sprawdź dlaczego.

13 maja 2020
Kalendarz obowiązków podatkowych dla Księgowych i Przedsiębiorców na rok 2021. i styczeń 2022

Sprawdzaj kalendarz obowiązków podatkowych na rok 2021r.

15 kwietnia 2020
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracownika

Dofinansowanie takie dotyczy umów o pracę jak i również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia

Tarcza Antykryzysowa – w pytaniach i odpowiedziach

Omówienie najtrudniejszych i najważniejszych zagadnień Tarczy Antykryzysowej

10 kwietnia 2020
Tarcza antykryzysowa. Jakie wnioski składać o zwolnienia i dopłaty? Kto może złożyć wniosek i kiedy?

Kto dokładnie może składać wnioski, o jaką pomoc się starać i jakie są terminy składania wniosków?

Tarcza Antykryzysowa – prezentacja ze szkolenia

Prezentacja ze szkolenia online

1 kwietnia 2020
Wsparcie dla Przedsiębiorców i pakiet osłonowy

Jeżeli masz problemy finansowe, nie masz możliwości zapłacenia w terminie podatku możesz skorzystać z ulg.

19 marca 2020
Pakiet osłonowy dla Przedsiębiorców

Prace nad wsparciem gospodarki w okresie epidemii i jej skutków wciąż trwają. Aktualne planowane działania rządu.

17 marca 2020
Ulgi podatkowe i odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2019r.

Ulgi podatkowe określone w przepisach to prawo do zastosowania odliczeń, których celem jest zmniejszenie podatku

10 marca 2020
Pożyczka dla spółki z o.o. od jej udziałowca

Pożyczka od udziałowca. Od ustaleń pomiędzy stronami czyli spółka i jej udziałowcem, zależy czy pożyczka będzie oprocentowana.

6 marca 2020
Straty z lat ubiegłych w działalności gospodarczej – jak ją rozliczyć i odliczyć!

O stracie podatkowej mówimy w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodów przewyższa sumę przychodów

2 marca 2020
Opodatkowanie dywidendy

Prawo do dywidendy jest podstawowym uprawnieniem wspólnika bądź akcjonariusza, wynikającym z wniesienia kapitału

18 lutego 2020
Paragon a faktura uproszczona

Faktura uproszczona to dokument wystawiany w sytuacji, gdy cała kwota należności nie przekracza 450 zł albo 100 euro ...

17 lutego 2020
Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych od 2020 r.

Wierzyciel ma prawo do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Rekompensata przysługuje bez wezwania.

13 lutego 2020
Najważniejsze daty w prowadzeniu działalności gospodarczej

Jeśli prowadzisz firmę lub dopiero zaczynasz, to musisz pamiętać o najważniejszych datach w rozliczeniach z fiskusem i ZUS

11 lutego 2020
Wypłata dywidendy – jaką kwotę zysku możesz przeznaczyć do wypłaty dywidendy?

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, to zbliża się termin podjęcia ostatecznych decyzji o wypłacie dywidendy. Czy wiesz jaka kwotę zysku możesz przeznaczyć na wypłatę dywidendy?

Rozliczenie sprzedaży mieszkania

Kiedy i w jakiej sytuacji,  w związku ze sprzedażą mieszkania powstaje obowiązek składania zeznania podatkowego i zapłaty podatku?

7 lutego 2020
Faktura do paragonu bez NIP w 2020r.

Czy można wystawiać faktury do paragonów niezawierających NIP nabywcy?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku a limit do VAT

Jeśli w trakcie roku sprzedaż przekroczy limit 200.000 zł, zwolnienie traci. Sprawdź szczegóły!

3 lutego 2020
Termin złożenia PIT za 2019r.

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019

10 stycznia 2020
Temat na BLOGA

Jeśli jesteś Przedsiębiorcą i jest zagadnienie, które Cię interesuje. Napisz do nas!

9 stycznia 2020
Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) a sankcje dochodowe

Pominięcie split payment wyłącza transakcje z kosztów

Wybór formy opodatkowania 2020r. – Karta podatkowa

Wysokość karty podatkowej nie zależy ani od wysokości przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę ani ponoszonych kosztów.

7 stycznia 2020
Wybór formy opodatkowania 2020r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przy ryczałcie nie ma konieczności ustalania wysokości poniesionych kosztów. Zatem im wyższy przychód tym wyższy podatek.

Mikrorachunek podatkowy od 01.2020. Dla kogo jest i jak go założyć?

Od 1 stycznia 2020 roku wszedł w życie mikrorachunek podatkowy.

2 stycznia 2020
Zmiany w Małym ZUS od stycznia 2020. Mały ZUS plus. -Zasady, jak go obliczyć i gdzie złożyć wniosek?

Uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule powinni zgłosić chęć korzystania z ulgi do 8.01.2020r.

30 grudnia 2019
Od 1 stycznia 2020 r. kasa fiskalna on-line u mechanika i na stacjach benzynowych

Od 1 stycznia 2020 r. sprzedaż na kasach on-line muszą zacząć ewidencjonować mechanicy i stacje benzynowe

Faktury do paragonów – nowe zasady

27 grudnia 2019
Kto utracił prawo do kwartalnego rozliczania VAT?

Sprawdź kto ma prawo rozliczać podatek VAT kwartalnie

19 grudnia 2019
Wyższe składki ZUS w 2020 r.

Dla niektórych przedsiębiorców w roku 2020r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie 3.136,20 zł

Zawiadomienia i oświadczenia do urzędu skarbowego razem z PIT za 2019r.

Podatnik ma obowiązek poinformować właściwy dla siebie urząd skarbowy dopiero w rocznym zeznaniu składanym za rok podatkowy

16 grudnia 2019
Dochody objęte zerowym PIT 2019

Niektóre przychody osób, które nie ukończyły 26. roku życia, od 1 sierpnia 2019 r. korzystają z tzw. zwolnienia dla młodych.

3 grudnia 2019
Rodzaje opodatkowania dochodów Przedsiębiorców w 2019r/ 2020r. Danina solidarnościowa.

Opodatkowanie firmy zależy od rodzaju działalności, jej przedmiotu i rozmiaru. Nowy podatek - danina solidarnościowa!

22 listopada 2019
Podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2020r.

Kto będzie miał obowiązek prowadzić pełne księgi rachunkowe w roku 2020r. ?

4 listopada 2019
Pracownicze Plany Kapitałowe – co trzeba wiedzieć?

Pracowanicz Platy Kapitałowe to forma oszczędzania na przyszłość

31 października 2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dla kogo obowiązkowy ?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych obowiązkowy dla spółek

Obowiązkowy split payment w VAT dla towarów wrażliwych – praktyczne problemy

Od 1 listopada 2019 r. metoda mechanizmu podzielonej płatności (MPP) - split payment dla niektórych podatników będzie obowiązkowa

30 października 2019
Split payment – zmiany w regulowaniu płatności z rachunku VAT od 1 listopada 2019r.

Od 1 listopada 2019r. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość przeznaczenia środków z rachunku VAT na zapłatę innych zobowiązań

10 października 2019
Kto od 1 września 2019 r. stracił prawo do zwolnienia z VAT?

Od 1 września br. ze zwolnienia z VAT nie mogą korzystać sprzedawcy preparatów kosmetycznych

26 września 2019
Od 1 października 2019 niższa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze

Niższa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze od 1 października 2019r.

Biała lista podatników VAT – sprawdź co musisz wiedzieć

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta , dlaczego niektórych rachunków nie ma na liście.

20 września 2019
Najem kilku mieszkań a działalność gospodarcza – podatek od najmu

Kwalifikacja przychodów z najmu prywatnych składników majątku jest kwestią sporną i nie zawsze zaliczenie tego rodzaju przychodów do prywatnego najmu bądź działalności gospodarczej zależy od decyzji podatnika.

Pamiętaj o podatku PCC

Podatek PCC to inaczej podatek od czynności cywilnoprawnych. Poznaj zasady jego naliczania oraz wyłączenia i zwolnienia z tego rodzaju opodatkowania.

18 września 2019