Finanse i podatki
Wybór między OFE a ZUS

Okno transferowe otworzy się z dniem 1 kwietnia i będzie dostępne do 31 lipca 2024 r.

25 marca 2024
Termin na wstępne zamknięcie ksiąg za 2023 r. upływa 31 marca 2024 r.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych.

22 marca 2024
Wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców – wszystko na ten temat

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego. Nie dotyczą współpracowników.

21 marca 2024
Zmiana stawek VAT na produkty spożywcze

Od 1 kwietnia 2024 r. produkty spożywcze z VAT 5%

Niższy VAT na usługi kosmetyczne

Na niektóre z tych usług zostanie obniżona stawka z 23 % do 8%.

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. może być formą zoptymalizowania obciążeń podatkowych

25 stycznia 2024
VAT przy usługach najmu i krótkotrwałego zakwaterowania – obowiązek podatkowy

Usługa najmu nieruchomości,  podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej, tj. 23% stawki VAT.

24 stycznia 2024
Koszty w firmie – jak dokumentować?

KUP z działalności gospodarczej są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z działalności

17 stycznia 2024
Wyższa stawka PCC od szóstego mieszkania

Od 1 stycznia 2024 r. kupujący zapłaci 6% przy sześciu lokalach mieszaklnych

16 stycznia 2024
Przypominamy, że wzrosły składki ZUS dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Zmiana ta jest związana z podwyżką minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia i od 1 lipca 2024r.

Krajowy System e-Faktur

KSeF - od kiedy obowiązkowy i dla kogo?

8 stycznia 2024
Dwie działalności gospodarcze a składki ZUS

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać od każdej działalności gospodarczej. Jak policzyć wysokość składki?

17 października 2023
Odpowiedzialność członka zarządu za zaległe składki ubezpieczeniowe

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości ZUS spółki

20 września 2023
Umowa zlecenie a działalność gospodarcza

Czy czynności wykonywane w ramach tej umowy wchodzą w zakres usług świadczonych w działalności?

Transakcje między firmami małżonków

Każdy z małżonków jest odrębnym przedsiębiorcą

19 września 2023
Spotkanie integracyjne pracowników w kosztach podatkowych

Firma ma prawo uznać za koszty podatkowe wydatki na organizację imprezy

Składanie dokumentów do KRS

Zasady składania sprawozdań finansowych do KRS

27 czerwca 2023
Wszystkie wiążące informacje w kompetencjach Dyrektora KIS

Konsolidacja obsługi wiążących informacji na temat informacji stawkowej, akcyzowej, taryfowej czy dotyczącej pochodzenia towaru

Zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r.

Zmiany w transakcjach WNT, WDT, Kasach fiskalnych...

30 czerwca 2023 r. mija przedłużony termin rozliczeń rocznych  CIT

Mija ostateczny termin złożenia CIT

Do 30 czerwca 2023 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Jakie świadczenia spółki z o.o. na rzecz wspólników?

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne bez ZUS

10 maja 2023
Powrót do zwolnienia z VAT

Zasady powrotu do zwolnienia podmiotowego reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej do 22 maja 2023r.

Większość przedsiębiorców będzie musiała dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Zmiana kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn

Będą obowiązywały wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 

Jest to pierwsze takie rozliczenie po wprowadzeniu zmian Polskiego Ładu.

14 marca 2023
Możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT

Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje przedsiębiorcom z uwagi na określony ustawowo limit obrotów.

Sprzedaż rzeczy prywatnych ruchomych w zeznaniu podatkowym

Dochód ze sprzedaży należy rozliczyć dopiero po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym składanym w terminie do 30.04

7 marca 2023
Terminy sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r. nie będą wydłużone

Terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2022 r. nie będą wydłużone.

Wybory przedsiębiorców zgłaszane w PIT za 2022 r.

Które z podjętych decyzji zgłosić w rocznym PIT?

14 lutego 2023
Raport o składkach ZUS za 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Raport o naliczonych składkach ZUS za ubiegły rok kalendarzowy - dodatkowe obowiązki

Deklaracja o rezygnacji z Pracowniczego Planu Kapitałowego

Pracownik w każdym momencie może przystąpić do programu i w każdym zrezygnować z oszczędzania.

13 lutego 2023
Do kiedy złożyć zeznanie podatkowe za 2022r. – wspólny termin dla wszystkich.

Termin na złożenie PIT-28 został w 2023 r. wydłużony w stosunku do terminu z lat wcześniejszych

1 lutego 2023
Alternatywna forma opodatkowania – ryczałt

Przedsiębiorca w 2023 r. może opłacać tzw. ryczałt ewidencjonowany...

31 stycznia 2023
Zmiana formy opodatkowania 2022/2023 w PIT

Można dokonać zmiany formy opodatkowania za pośrednictwem zeznania rocznego PIT-36.

Zgłoszenie wyboru formy opodatkowania na 2023 r.

Wybierając inną formę opodatkowania niż według skali podatkowej, przedsiębiorca o podjętej decyzji ma obowiązek poinformować urząd

Składki zdrowotne Przedsiębiorców w 2023r.

Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej, ustalają podstawę wymiaru składek o wysokość dochodu

Podatek dochodowy – kwartalny ryczałt w 2023r.

O wyborze kwartalnego ryczałtu należy zawiadomić organ podatkowy.

30 stycznia 2023
Ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy pracującego na etacie

Czy przy niskim wynagrodzeniu, niższym niż minimalna płaca można korzystać ze zwolnienia z opłacania za siebie składki zdrowotnej?

20 grudnia 2022
Umowa o pracę z członkiem zarządu

Umowa o pracę jest jedną z możliwych podstaw wynagradzania członków zarządu w spółkach kapitałowych

Przygotowanie do podatkowego zamknięcia roku – Spis z natury

Jeżeli prowadzisz działalność handlową, wytwórczą, produkcyjną to na koniec roku masz obowiązek sporządzić spis z natury.

Od stycznia 2023 r. wyższe dofinansowanie z PFRON

W 2023 r. zostanie podniesiona wysokość dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON

14 grudnia 2022
Czy można anulować fakturę?

Anulowania wystawionych faktur nie zostało uregulowane w przepisach o VAT, w praktyce jednak dopuszcza się taką możliwość...

Od stycznia 2023 r. podwyżka diet i ryczałtów delegacyjnych

Od 1 stycznia 2023 r. wyższe diety z tytułu podróży służbowej oraz diety i ryczałty za noclegi

Od 2023 roku najem prywatny opodatkowany wyłącznie ryczałtem

Podatnicy osiągający przychód z najmu prywatnego nie będą mieli wyboru pomiędzy formą ryczałtową, a zasadami ogólnymi.

23 listopada 2022
Wysokość składki zdrowotnej wspólnika spółki jednoosobowej

Ubezpieczeniu zdrowotnemu wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega na zasadach obowiązujących jdg

10 listopada 2022
Odzież Przedsiębiorcy a koszty

Czy odzież przedsiębiorcy może stanowić koszty podatkowe firmy?

26 października 2022
Wyższe stawki kilometrówki

Stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu wzrosną

19 października 2022
Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2023r.

Limit ten przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP

5 października 2022
Działalność gospodarcza w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości wg stawki najwyższej, kiedy pomieszczenie mieszkalne jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

4 października 2022
Kwoty minimalnego wynagrodzenie w roku 2023 – dwukrotny wzrost.

Podwyższenie wysokości wynagrodzenia minimalnego za 2023 r. w dwóch terminach

29 września 2022
Zmiana urzędu skarbowego przez dużych Przedsiębiorców.

Przy jakim obrocie należy zmienić urząd skarbowy...

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w serwisie e-Urząd Skarbowy

Wydanie zaświadczenia przez serwis e-Urząd nie podlega opłacie skarbowej.

20 września 2022
Polski Ład 2.0 – Czy opłaca się zmienić formę opodatkowania za 2022 ?

Komu może się opłacać zmiana formy opodatkowania? Kto i kiedy będzie mógł zmienić formę opodatkowania w trakcie roku?

1 lipca 2022
Usługi konsultacyjne a podatek VAT

Czy doradztwo biznesowe, prawne, porady architektów, księgowych jest czym innym niż świadczenie konsultacji w tych branżach?

2 czerwca 2022
Firma i mieszkanie mają wspólną lokalizację

Które wydatki sę kosztem uzyskania przychodu...

16 maja 2022
Wynagrodzenie chorobowe dla nowozatrudnionego pracownika – na jakich zasadach?

Czy pracownik wykorzystał już limit należnego wynagrodzenia?

12 maja 2022
Rejestracja do VAT UE – kogo obowiązuje

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z podmiotami z państw UE mają obowiązek zarejestrować do VAT UE

Umowa zlecenia ze studiującym synem – podatek i składki

Podmiot zatrudniający taką osobę nie ma obowiązku zgłaszać jej do ubezpieczeń w ZUS...

Minimalne wynagrodzenie w roku 2022

Nowy Polski Ład wprowadził minimalne wynagrodzenie bez podatku.

30 grudnia 2021
Jest sposób na odliczenie grudniowej składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwości obniżenia podatku o składki zdrowotne.

7 grudnia 2021
Skala podatkowa 2022r. i ulga dla klasy średniej

W miejsce progresywnej kwoty wolnej wprowadzana jest stała jej wartość niezależna od kwoty dochodu.

30 listopada 2021
Polski Ład – nowe zasady rozliczania samochodów leasingowanych

Przedsiębiorca będzie musiał wykazać przychód z działalności gospodarczej

Nowe, wyższe limity podatkowe na rok 2022

Wzrost limitów dla celów podatkowych wynika ze zwyżki średniego kursu euro.

29 listopada 2021
CIT Estoński po nowemu od 2022 roku – Polski Ład

Głównym założeniem estońskiego CIT jest brak płatności CIT tak długo, jak zysk pozostaje w przedsiębiorstwie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składki zdrowotne, zasady opodatkowania i wyłączenia – Polski ład

Dla wielu przedsiębiorców korzystniejsze od opodatkowania na zasadach ogólnych może okazać się ryczałt

23 listopada 2021
Jednoosobowa działalność gospodarcza – składki zdrowotne, skala podatkowa czy podatek liniowy – Polski Ład

Podatek według skali czy podatek liniowy - Polski ład

Zmniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy a tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Przepisy ustawy o ZUS stanowią o zmniejszeniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

7 maja 2021
Składki ZUS za okres choroby Przedsiębiorcy

Przedsiębiorca przebywał na zwolnieniu lekarskim, po spełnieniu wymaganych warunków może opłacić niższe składki ZUS.

Mikrofirmy mogą nie tworzyć PPK

Mikroprzedsiębiorcy mogą być zwolnieni z obowiązku PPK gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą rezygnację.

19 kwietnia 2021
Zbliża się termin zawarcia umowy o PPK

Umowę należy zawrzeć w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

Rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych za rok 2020

Termin przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS przedłuża się do dnia 31 lipca 2021 r.

5 kwietnia 2021
Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego a przerwa świąteczna.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Zgłoszenia i wybory dokonywane przez Przedsiębiorcę w zeznaniu rocznym.

Przedsiębiorcy mają prawo informować i dokonywać wyborów, które mogą wpływać na sposób rozliczania i opłacania tego podatku.

19 marca 2021
Możliwość powrotu do zwolnienia z VAT w 2021 r.

Ustawodawca przewidział możliwość powrotu do zwolnienia z VAT

2 lutego 2021
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników z określonych branż

Zwolnienie obowiązku opłacania składek za grudzień 2020r. i styczeń 2021r.

Można wnioskować w ZUS o ponowne świadczenie postojowe.

Ponowne świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej na dzień 30 listopada 2020r. działalność w wybranych branż.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm, małych i średnich firm – wsparcie branżowe.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które ograniczyły, zawiesiły działalność

15 stycznia 2021
Wybór formy opodatkowania w roku 2021r. Czy warto dokonać zmiany?

Przedsiębiorco, sprawdź jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza w roku 2021. Podatek liniowy czy wg skali?

14 stycznia 2021
Wybór formy opodatkowania

Jeżeli przedsiębiorca i chcesz zmienić formę opodatkowania ma obowiązek dokonania zgłoszenia o tej zmianie.

Kolejna branża z kasami online od 01.01.2021r. Kto może wnioskować o przesunięcie terminu.

Ustawodawca wskazał podmioty, które są zobowiązane, w określonych terminach, do wymiany starych kas na kasy on-line.

28 grudnia 2020
Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż – 5000 zł

Sprawdź gdzie należy złożyć wniosek o dotację o dotację 5 tys. zł z Funduszu Pracy

21 grudnia 2020
Tarcza Antykryzysowa 6.0 – 6 form wsparcia jakie można otrzymać z ZUS.

Sprawdź 6 form wsparcia z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0

Dla kogo obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

15 grudnia 2020
Pracownicze Plany Kapitałowe

Jeśli dany pracodawca nie będzie odprowadzał składek do PPK, będzie mu groziła kara. Sprawdź terminy PPK...

26 października 2020
Jak założyć firmę – jednoosobowa działalność gospodarcza

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1 ...

14 października 2020
Ministerstwo Finansów zapowiada duże zmiany w podatku dochodowym

Spółce komandytowej nadany zostanie status podatnika podatku dochodowego. Zmniejszeniu ulegnie wysokość niektórych stawek ryczałtu

29 września 2020
Nowe JPK i kody GTU

Zamieszczane kody towarów w JPK odegrają kluczową rolę w weryfikacji sprzedaży podatnika.

9 września 2020
Sposoby uniknięcia podwójnego opodatkowania w sp. z o.o.

Najprostszym sposobem uniknięcia podwójnego opodatkowania jest wypłacanie pieniędzy w taki sposób, który będzie kosztem dla spółki

8 września 2020
Zmiany w przepisach podatkowych od 1 października 2020r. !

Obowiązek oznaczania faktur MPP w nowym jpk_vat

1 września 2020
Umowa o pracę z większościowym wspólnikiem w spółce z o.o.

Zatrudnienia większościowego wspólnika w dwuosobowej spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę budzi sporo kontrowersji.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do końca września 2020 r.

Spółki mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do końca września 2020 r.

Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek do 13 lipca 2020

Przedłużony termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zakłócenia usunięte 16.07.2020r.

8 lipca 2020
Nowa matryca stawek VAT

Nowe zasady upraszczają system stawek VAT oraz ułatwić stosowanie odpowiednich stawek VAT do konkretnych towarów.

1 lipca 2020
Tarcza antykryzysowa a ulga na złe długi

W tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się dodatkowe uregulowania dotyczące zatorów płatniczych, czyli tzw. ulgi na złe długi.

24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0 – umorzenie pożyczki, wakacje kredytowe, praca zdalna

Weszły w życie przepisy Tarczy 4.0. Nowe przepisy pozwalają na obcięcie pensji pracownika o połowę przez rok.

Kiedy można stosować stawkę podatku CIT 9%

Sprawdź czy wszystkie spółki mogą stosować preferencyjną stawkę podatku CIT 9%

14 maja 2020
Sp. z o.o. spółka komandytowa – najważniejsze informacje

Spółka z o.o. spółka komandytowa to popularna forma prowadzenia biznesu. Sprawdź dlaczego.

13 maja 2020
Kalendarz obowiązków podatkowych dla Księgowych i Przedsiębiorców na rok 2021. i styczeń 2022

Sprawdzaj kalendarz obowiązków podatkowych na rok 2021r.

15 kwietnia 2020