Zakładam firmę
Przypominamy, że wzrosły składki ZUS dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Zmiana ta jest związana z podwyżką minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia i od 1 lipca 2024r.

16 stycznia 2024
Krajowy System e-Faktur

KSeF - od kiedy obowiązkowy i dla kogo?

8 stycznia 2024
Dwie działalności gospodarcze a składki ZUS

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać od każdej działalności gospodarczej. Jak policzyć wysokość składki?

17 października 2023
Odpowiedzialność członka zarządu za zaległe składki ubezpieczeniowe

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości ZUS spółki

20 września 2023
Umowa zlecenie a działalność gospodarcza

Czy czynności wykonywane w ramach tej umowy wchodzą w zakres usług świadczonych w działalności?

Transakcje między firmami małżonków

Każdy z małżonków jest odrębnym przedsiębiorcą

19 września 2023
Powrót do zwolnienia z VAT

Zasady powrotu do zwolnienia podmiotowego reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT

10 maja 2023
Możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT

Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje przedsiębiorcom z uwagi na określony ustawowo limit obrotów.

14 marca 2023
Raport o składkach ZUS za 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Raport o naliczonych składkach ZUS za ubiegły rok kalendarzowy - dodatkowe obowiązki

14 lutego 2023
Alternatywna forma opodatkowania – ryczałt

Przedsiębiorca w 2023 r. może opłacać tzw. ryczałt ewidencjonowany...

31 stycznia 2023
Zmiana formy opodatkowania 2022/2023 w PIT

Można dokonać zmiany formy opodatkowania za pośrednictwem zeznania rocznego PIT-36.

Zgłoszenie wyboru formy opodatkowania na 2023 r.

Wybierając inną formę opodatkowania niż według skali podatkowej, przedsiębiorca o podjętej decyzji ma obowiązek poinformować urząd

Składki zdrowotne Przedsiębiorców w 2023r.

Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej, ustalają podstawę wymiaru składek o wysokość dochodu

Podatek dochodowy – kwartalny ryczałt w 2023r.

O wyborze kwartalnego ryczałtu należy zawiadomić organ podatkowy.

30 stycznia 2023
Ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy pracującego na etacie

Czy przy niskim wynagrodzeniu, niższym niż minimalna płaca można korzystać ze zwolnienia z opłacania za siebie składki zdrowotnej?

20 grudnia 2022
Umowa o pracę z członkiem zarządu

Umowa o pracę jest jedną z możliwych podstaw wynagradzania członków zarządu w spółkach kapitałowych

Czy można anulować fakturę?

Anulowania wystawionych faktur nie zostało uregulowane w przepisach o VAT, w praktyce jednak dopuszcza się taką możliwość...

14 grudnia 2022
Od stycznia 2023 r. podwyżka diet i ryczałtów delegacyjnych

Od 1 stycznia 2023 r. wyższe diety z tytułu podróży służbowej oraz diety i ryczałty za noclegi

Odzież Przedsiębiorcy a koszty

Czy odzież przedsiębiorcy może stanowić koszty podatkowe firmy?

26 października 2022
Praca w godzinach nadliczbowych

Nadgodziny można pracownikowi zrekompensować poprzez udzielenie czasu wolnego albo...

19 października 2022
Wyższe stawki kilometrówki

Stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu wzrosną

Działalność gospodarcza w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości wg stawki najwyższej, kiedy pomieszczenie mieszkalne jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

4 października 2022
Przewodnik zakładania sp. z o.o. dla przedsiębiorców – bezpłatny e-book

Dowiesz się, od czego najlepiej zacząć zakładanie spółki. Pobierz bezpłatny e-book.

29 września 2022
Przewodnik zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej – bezpłatny e-book

Sprawdź od czego najlepiej zacząć rejestrację firmy. Pobierz bezpłatny e-book.

Firma i mieszkanie mają wspólną lokalizację

Które wydatki sę kosztem uzyskania przychodu...

16 maja 2022
Rejestracja do VAT UE – kogo obowiązuje

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z podmiotami z państw UE mają obowiązek zarejestrować do VAT UE

12 maja 2022
Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. może być formą zoptymalizowania obciążeń podatkowych

25 listopada 2021