Prowadzę firmę
Wybór między OFE a ZUS

Okno transferowe otworzy się z dniem 1 kwietnia i będzie dostępne do 31 lipca 2024 r.

25 marca 2024
Termin na wstępne zamknięcie ksiąg za 2023 r. upływa 31 marca 2024 r.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych.

22 marca 2024
Wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców – wszystko na ten temat

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego. Nie dotyczą współpracowników.

21 marca 2024
Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. może być formą zoptymalizowania obciążeń podatkowych

25 stycznia 2024
Koszty w firmie – jak dokumentować?

KUP z działalności gospodarczej są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z działalności

17 stycznia 2024
Przypominamy, że wzrosły składki ZUS dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Zmiana ta jest związana z podwyżką minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia i od 1 lipca 2024r.

16 stycznia 2024
Krajowy System e-Faktur

KSeF - od kiedy obowiązkowy i dla kogo?

8 stycznia 2024
Dwie działalności gospodarcze a składki ZUS

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać od każdej działalności gospodarczej. Jak policzyć wysokość składki?

17 października 2023
Odpowiedzialność członka zarządu za zaległe składki ubezpieczeniowe

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości ZUS spółki

20 września 2023
Umowa zlecenie a działalność gospodarcza

Czy czynności wykonywane w ramach tej umowy wchodzą w zakres usług świadczonych w działalności?

Transakcje między firmami małżonków

Każdy z małżonków jest odrębnym przedsiębiorcą

19 września 2023
Spotkanie integracyjne pracowników w kosztach podatkowych

Firma ma prawo uznać za koszty podatkowe wydatki na organizację imprezy

Składanie dokumentów do KRS

Zasady składania sprawozdań finansowych do KRS

27 czerwca 2023
Wszystkie wiążące informacje w kompetencjach Dyrektora KIS

Konsolidacja obsługi wiążących informacji na temat informacji stawkowej, akcyzowej, taryfowej czy dotyczącej pochodzenia towaru

Zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r.

Zmiany w transakcjach WNT, WDT, Kasach fiskalnych...

30 czerwca 2023 r. mija przedłużony termin rozliczeń rocznych  CIT

Mija ostateczny termin złożenia CIT

Do 30 czerwca 2023 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Jakie świadczenia spółki z o.o. na rzecz wspólników?

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne bez ZUS

10 maja 2023
Powrót do zwolnienia z VAT

Zasady powrotu do zwolnienia podmiotowego reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej do 22 maja 2023r.

Większość przedsiębiorców będzie musiała dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Zmiana kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn

Będą obowiązywały wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 

Jest to pierwsze takie rozliczenie po wprowadzeniu zmian Polskiego Ładu.

14 marca 2023
Raport o składkach ZUS za 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Raport o naliczonych składkach ZUS za ubiegły rok kalendarzowy - dodatkowe obowiązki

14 lutego 2023
Deklaracja o rezygnacji z Pracowniczego Planu Kapitałowego

Pracownik w każdym momencie może przystąpić do programu i w każdym zrezygnować z oszczędzania.

13 lutego 2023
Do kiedy złożyć zeznanie podatkowe za 2022r. – wspólny termin dla wszystkich.

Termin na złożenie PIT-28 został w 2023 r. wydłużony w stosunku do terminu z lat wcześniejszych

1 lutego 2023
Alternatywna forma opodatkowania – ryczałt

Przedsiębiorca w 2023 r. może opłacać tzw. ryczałt ewidencjonowany...

31 stycznia 2023
Zmiana formy opodatkowania 2022/2023 w PIT

Można dokonać zmiany formy opodatkowania za pośrednictwem zeznania rocznego PIT-36.

Zgłoszenie wyboru formy opodatkowania na 2023 r.

Wybierając inną formę opodatkowania niż według skali podatkowej, przedsiębiorca o podjętej decyzji ma obowiązek poinformować urząd

Podatek dochodowy – kwartalny ryczałt w 2023r.

O wyborze kwartalnego ryczałtu należy zawiadomić organ podatkowy.

30 stycznia 2023
Ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy pracującego na etacie

Czy przy niskim wynagrodzeniu, niższym niż minimalna płaca można korzystać ze zwolnienia z opłacania za siebie składki zdrowotnej?

20 grudnia 2022
Przygotowanie do podatkowego zamknięcia roku – Spis z natury

Jeżeli prowadzisz działalność handlową, wytwórczą, produkcyjną to na koniec roku masz obowiązek sporządzić spis z natury.

Od stycznia 2023 r. wyższe dofinansowanie z PFRON

W 2023 r. zostanie podniesiona wysokość dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON

14 grudnia 2022
Czy można anulować fakturę?

Anulowania wystawionych faktur nie zostało uregulowane w przepisach o VAT, w praktyce jednak dopuszcza się taką możliwość...

Wysokość składki zdrowotnej wspólnika spółki jednoosobowej

Ubezpieczeniu zdrowotnemu wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega na zasadach obowiązujących jdg

10 listopada 2022
Płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS w 2023r.

Płatnik składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS

Odzież Przedsiębiorcy a koszty

Czy odzież przedsiębiorcy może stanowić koszty podatkowe firmy?

26 października 2022
Praca w godzinach nadliczbowych

Nadgodziny można pracownikowi zrekompensować poprzez udzielenie czasu wolnego albo...

19 października 2022
Wyższe stawki kilometrówki

Stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu wzrosną

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2023r.

Limit ten przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP

5 października 2022
Działalność gospodarcza w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości wg stawki najwyższej, kiedy pomieszczenie mieszkalne jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

4 października 2022
Kwoty minimalnego wynagrodzenie w roku 2023 – dwukrotny wzrost.

Podwyższenie wysokości wynagrodzenia minimalnego za 2023 r. w dwóch terminach

29 września 2022
Zmiana urzędu skarbowego przez dużych Przedsiębiorców.

Przy jakim obrocie należy zmienić urząd skarbowy...

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w serwisie e-Urząd Skarbowy

Wydanie zaświadczenia przez serwis e-Urząd nie podlega opłacie skarbowej.

20 września 2022
Polski Ład 2.0 – Czy opłaca się zmienić formę opodatkowania za 2022 ?

Komu może się opłacać zmiana formy opodatkowania? Kto i kiedy będzie mógł zmienić formę opodatkowania w trakcie roku?

1 lipca 2022
Usługi konsultacyjne a podatek VAT

Czy doradztwo biznesowe, prawne, porady architektów, księgowych jest czym innym niż świadczenie konsultacji w tych branżach?

2 czerwca 2022
Firma i mieszkanie mają wspólną lokalizację

Które wydatki sę kosztem uzyskania przychodu...

16 maja 2022
Wynagrodzenie chorobowe dla nowozatrudnionego pracownika – na jakich zasadach?

Czy pracownik wykorzystał już limit należnego wynagrodzenia?

12 maja 2022
Rejestracja do VAT UE – kogo obowiązuje

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z podmiotami z państw UE mają obowiązek zarejestrować do VAT UE

Umowa zlecenia ze studiującym synem – podatek i składki

Podmiot zatrudniający taką osobę nie ma obowiązku zgłaszać jej do ubezpieczeń w ZUS...

Minimalne wynagrodzenie w roku 2022

Nowy Polski Ład wprowadził minimalne wynagrodzenie bez podatku.

30 grudnia 2021
Jest sposób na odliczenie grudniowej składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwości obniżenia podatku o składki zdrowotne.

7 grudnia 2021
Skala podatkowa 2022r. i ulga dla klasy średniej

W miejsce progresywnej kwoty wolnej wprowadzana jest stała jej wartość niezależna od kwoty dochodu.

30 listopada 2021
Polski Ład – nowe zasady rozliczania samochodów leasingowanych

Przedsiębiorca będzie musiał wykazać przychód z działalności gospodarczej

Nowe, wyższe limity podatkowe na rok 2022

Wzrost limitów dla celów podatkowych wynika ze zwyżki średniego kursu euro.

29 listopada 2021
CIT Estoński po nowemu od 2022 roku – Polski Ład

Głównym założeniem estońskiego CIT jest brak płatności CIT tak długo, jak zysk pozostaje w przedsiębiorstwie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składki zdrowotne, zasady opodatkowania i wyłączenia – Polski ład

Dla wielu przedsiębiorców korzystniejsze od opodatkowania na zasadach ogólnych może okazać się ryczałt

23 listopada 2021
Jednoosobowa działalność gospodarcza – składki zdrowotne, skala podatkowa czy podatek liniowy – Polski Ład

Podatek według skali czy podatek liniowy - Polski ład

Zmniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy a tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Przepisy ustawy o ZUS stanowią o zmniejszeniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

7 maja 2021
Składki ZUS za okres choroby Przedsiębiorcy

Przedsiębiorca przebywał na zwolnieniu lekarskim, po spełnieniu wymaganych warunków może opłacić niższe składki ZUS.

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie na etacie.

To jak pracodawca zareaguje na dodatkową działalność zarobkową pracownika powinno być uzależnione od sytuacji.

Mikrofirmy mogą nie tworzyć PPK

Mikroprzedsiębiorcy mogą być zwolnieni z obowiązku PPK gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą rezygnację.

19 kwietnia 2021
Zbliża się termin zawarcia umowy o PPK

Umowę należy zawrzeć w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

Rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych za rok 2020

Termin przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS przedłuża się do dnia 31 lipca 2021 r.

5 kwietnia 2021
Zgłoszenia i wybory dokonywane przez Przedsiębiorcę w zeznaniu rocznym.

Przedsiębiorcy mają prawo informować i dokonywać wyborów, które mogą wpływać na sposób rozliczania i opłacania tego podatku.

19 marca 2021
Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm, małych i średnich firm – wsparcie branżowe.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które ograniczyły, zawiesiły działalność

15 stycznia 2021
Wybór formy opodatkowania w roku 2021r. Czy warto dokonać zmiany?

Przedsiębiorco, sprawdź jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza w roku 2021. Podatek liniowy czy wg skali?

14 stycznia 2021
Wybór formy opodatkowania

Jeżeli przedsiębiorca i chcesz zmienić formę opodatkowania ma obowiązek dokonania zgłoszenia o tej zmianie.

Kolejna branża z kasami online od 01.01.2021r. Kto może wnioskować o przesunięcie terminu.

Ustawodawca wskazał podmioty, które są zobowiązane, w określonych terminach, do wymiany starych kas na kasy on-line.

28 grudnia 2020
Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż – 5000 zł

Sprawdź gdzie należy złożyć wniosek o dotację o dotację 5 tys. zł z Funduszu Pracy

21 grudnia 2020
Tarcza Antykryzysowa 6.0 – 6 form wsparcia jakie można otrzymać z ZUS.

Sprawdź 6 form wsparcia z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0

Dla kogo obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

15 grudnia 2020
Pracownicze Plany Kapitałowe

Jeśli dany pracodawca nie będzie odprowadzał składek do PPK, będzie mu groziła kara. Sprawdź terminy PPK...

26 października 2020
Jak założyć firmę – jednoosobowa działalność gospodarcza

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1 ...

14 października 2020
Nowe JPK i kody GTU

Zamieszczane kody towarów w JPK odegrają kluczową rolę w weryfikacji sprzedaży podatnika.

9 września 2020
Sposoby uniknięcia podwójnego opodatkowania w sp. z o.o.

Najprostszym sposobem uniknięcia podwójnego opodatkowania jest wypłacanie pieniędzy w taki sposób, który będzie kosztem dla spółki

8 września 2020
Zmiany w przepisach podatkowych od 1 października 2020r. !

Obowiązek oznaczania faktur MPP w nowym jpk_vat

1 września 2020
Umowa o pracę z większościowym wspólnikiem w spółce z o.o.

Zatrudnienia większościowego wspólnika w dwuosobowej spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę budzi sporo kontrowersji.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do końca września 2020 r.

Spółki mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do końca września 2020 r.

Tarcza antykryzysowa a ulga na złe długi

W tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się dodatkowe uregulowania dotyczące zatorów płatniczych, czyli tzw. ulgi na złe długi.

24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0 – umorzenie pożyczki, wakacje kredytowe, praca zdalna

Weszły w życie przepisy Tarczy 4.0. Nowe przepisy pozwalają na obcięcie pensji pracownika o połowę przez rok.

Zmiana i rozwiązanie umowy o pracę. Jak zmienić i rozwiązać umowę, aby nie narazić się na pozew – prezentacja z webinaru

Zmiana i rozwiązanie umowy o pracę - pobierz prezentację z webinaru

14 maja 2020
Kiedy można stosować stawkę podatku CIT 9%

Sprawdź czy wszystkie spółki mogą stosować preferencyjną stawkę podatku CIT 9%

Sp. z o.o. spółka komandytowa – najważniejsze informacje

Spółka z o.o. spółka komandytowa to popularna forma prowadzenia biznesu. Sprawdź dlaczego.

13 maja 2020
Kalendarz obowiązków podatkowych dla Księgowych i Przedsiębiorców na rok 2021. i styczeń 2022

Sprawdzaj kalendarz obowiązków podatkowych na rok 2021r.

15 kwietnia 2020
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracownika

Dofinansowanie takie dotyczy umów o pracę jak i również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia

Tarcza Antykryzysowa – w pytaniach i odpowiedziach

Omówienie najtrudniejszych i najważniejszych zagadnień Tarczy Antykryzysowej

10 kwietnia 2020
Tarcza Antykryzysowa – prezentacja ze szkolenia

Prezentacja ze szkolenia online

1 kwietnia 2020
Wsparcie dla Przedsiębiorców i pakiet osłonowy

Jeżeli masz problemy finansowe, nie masz możliwości zapłacenia w terminie podatku możesz skorzystać z ulg.

19 marca 2020
Pakiet osłonowy dla Przedsiębiorców

Prace nad wsparciem gospodarki w okresie epidemii i jej skutków wciąż trwają. Aktualne planowane działania rządu.

17 marca 2020
Pożyczka dla spółki z o.o. od jej udziałowca

Pożyczka od udziałowca. Od ustaleń pomiędzy stronami czyli spółka i jej udziałowcem, zależy czy pożyczka będzie oprocentowana.

6 marca 2020
Straty z lat ubiegłych w działalności gospodarczej – jak ją rozliczyć i odliczyć!

O stracie podatkowej mówimy w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodów przewyższa sumę przychodów

2 marca 2020
Opodatkowanie dywidendy

Prawo do dywidendy jest podstawowym uprawnieniem wspólnika bądź akcjonariusza, wynikającym z wniesienia kapitału

18 lutego 2020
Paragon a faktura uproszczona

Faktura uproszczona to dokument wystawiany w sytuacji, gdy cała kwota należności nie przekracza 450 zł albo 100 euro ...

17 lutego 2020
Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych od 2020 r.

Wierzyciel ma prawo do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Rekompensata przysługuje bez wezwania.

13 lutego 2020
Wypłata dywidendy – jaką kwotę zysku możesz przeznaczyć do wypłaty dywidendy?

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, to zbliża się termin podjęcia ostatecznych decyzji o wypłacie dywidendy. Czy wiesz jaka kwotę zysku możesz przeznaczyć na wypłatę dywidendy?

11 lutego 2020
Faktura do paragonu bez NIP w 2020r.

Czy można wystawiać faktury do paragonów niezawierających NIP nabywcy?

7 lutego 2020
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku a limit do VAT

Jeśli w trakcie roku sprzedaż przekroczy limit 200.000 zł, zwolnienie traci. Sprawdź szczegóły!

3 lutego 2020
Temat na BLOGA

Jeśli jesteś Przedsiębiorcą i jest zagadnienie, które Cię interesuje. Napisz do nas!

9 stycznia 2020
Wybór formy opodatkowania 2020r. – Karta podatkowa

Wysokość karty podatkowej nie zależy ani od wysokości przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę ani ponoszonych kosztów.

7 stycznia 2020