poradnik podatkowy

Dla kogo obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

15 grudnia 2020
podziel się na:

Podmioty, których wartość przychodów za 2020 r. osiągnie kwotę 9.030.600 zł, będą zobligowane założyć na dzień 1 stycznia 2021 r. księgi rachunkowe.

Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do podmiotów mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Należy wziąć pod uwagę przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych osiągnięte w 2020 r. Następnie ustaloną za dany rok wartość przychodów porównuje się z limitem 2.000.000 euro.

Sposób wyceny

Równowartość 2.000.000 euro podlega przeliczeniu na złote kursem średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. W 2020 r. pierwszym dniem roboczym października był 1 października. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na ten dzień wynosił 4,5153 zł/euro (tabela kursów NBP nr 192/A/NBP/2020). Zatem limit przychodów za 2020 r. decydujący o obowiązkowym zaprowadzeniu pełnej księgowości w 2021 r. wynosi 9.030.600 zł, tj. 2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro.

Firmy, których wartość przychodów za 2020 r. wyniesie co najmniej kwotę 9.030.600 zł, będą zobowiązane do zaprowadzenia od dnia 1 stycznia 2021 r. ksiąg rachunkowych.

Jeżeli firma nie osiągnie w 2020 r. wskazanego limitu przychodów, również może w 2021 r. prowadzić pełną księgowość. O dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych należy poinformować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym księgi były prowadzone, tj. za 2021 r. Jeżeli księgi prowadzi spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska, informację składają wszyscy wspólnicy.

2020-12-15

Przygotowanie do podatkowego zamknięcia roku – Spis z natury

konsultacje księgowe