poradnik podatkowy

Dochody objęte zerowym PIT 2019

3 grudnia 2019
podziel się na:

– dochód bez podatku –

Niektóre przychody osób, które nie ukończyły 26. roku życia, od 1 sierpnia 2019 r. korzystają z tzw. zwolnienia dla młodych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof. W 2019 r. przedmiotowym zwolnieniem przychody te objęte są do kwoty 35.636,67 zł, o ile zostały uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia br.

Przychody te, pomimo że korzystają ze zwolnienia podatkowego, będą wykazywane w rocznych zeznaniach PIT-36 i PIT-37. Podstawą do rozliczenia tych przychodów będą informacje PIT-11 sporządzane przez pracodawców.

Stosując to zwolnienie koszty uzyskania przychodów ze wskazanych w nim tytułów stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu (art. 22 ust. 3b ustawy o pdof).

Do nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia stosowane będzie odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Odliczeniu nie podlegają składki krajowe. Podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony, w przypadku gdy podatnik uzyska przykładowo przychody w kwocie 60.000 zł, w tym zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 w wysokości 20.000 zł, kwota zapłaconych przez podatnika składek społecznych (obliczonych od 60.000 zł) będzie pomniejszana o kwotę obliczoną w wysokości: 20.000 zł × 13,71%, oraz odpowiednio w przypadku składek zdrowotnych – o kwotę w wysokości: (20.000 zł minus składki społeczne) × 7,75%. Pomniejszenie to nie będzie mogło jednak być wyższe niż kwota faktycznie zapłaconych składek od przychodu objętego przedmiotowym zwolnieniem.

2019-12-03

certyfikowane biuro rachunkowe

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/ksiegowosc-dla-malej-firmy/