poradnik podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. kasa fiskalna on-line u mechanika i na stacjach benzynowych

30 grudnia 2019
podziel się na:

– kasa fiskalna –

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych w kasach on-line muszą zacząć ewidencjonować podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

Zmiany dotyczą również przedsiębiorców dokonujących naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Kasy on-line będą musieli posiadać również podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Zasady skorzystanie z ulgi podatkowej na zakup kasy

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej on-line w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Kwotę ulgi przysługującej na zakup kas podatnicy mają prawo odliczyć od podatku należnego, a w przypadku, gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają oni prawo do zwrotu tej różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe.

Odliczenie przysługuje w stosunku do kas, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Fiskalizacji kasy należy dokonać przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line. W przypadku podatników świadczących usługi naprawy pojazdów, czy dokonujących sprzedaży paliw silnikowych, którzy zostali objęci obligatoryjną wymianą kas, wskazano graniczną datę, od której uznawane jest rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas on-line w obowiązującym terminie, czyli od 1 stycznia 2020 r., aby ulgę na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami.

Odliczenie ulgi lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

  • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy on-line,
  • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

 

2019-12-27

konsultacje księgowe

kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/konsultacje-ksiegowe/