poradnik podatkowy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku a limit do VAT

3 lutego 2020
podziel się na:

– limit do VAT –

Limit do VAT uprawniający do korzystania ze zwolnienia z VAT w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku działalność gospodarczą należy liczyć od dnia rozpoczęcia tej działalności.

Zgodnie z ustawą o VAT (dokładnie art. 113 ust. 9)  zwolnienie z tego podatku przysługuje przedsiębiorcom, którzy przewidują, że wartość zrealizowanej sprzedaży nie przekroczy, kwoty 200.000 zł proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Jeśli w trakcie roku sprzedaż przekroczy limit 200.000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od transakcji, którą przekroczono tę kwotę.

Aby wyliczyć wartość kwoty, która powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego, w sytuacji gdy podatnik rozpocznie działalność w trakcie roku podatkowego, należy ustalić proporcję według wzoru:

Limit do VAT = 200.000 x (liczba dni, do końca roku, prowadzenia działalności gospodarczej / 365)

Jeżeli przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT to wartość sprzedaży netto jest równa wartości sprzedaży brutto. Do wyliczenia obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT przyjmuje się w całości kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów i usług.

Do wyliczenia wartości sprzedaży, która uprawnia do zwolnienia, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia z VAT u przedsiębiorców rozpoczynających w trakcie roku działalność gospodarczą należy liczyć od dnia rozpoczęcia tej działalności, a nie dopiero od dnia w którym podatnik dokona pierwszej sprzedaży.

Gdańsk, 2020-02-03

 

Możliwość powrotu do zwolnienia z VAT w 2021 r.