poradnik podatkowy

Wybór między OFE a ZUS

25 marca 2024
podziel się na:
Z dniem 1 kwietnia 2024 r. po 8 latach otworzy się okno transferowe dla osób, które chcą zmienić swoją decyzję odnośnie przekazywania składek w zakresie tzw. II filaru (patrz tabela), odpowiednio do otwartego funduszu emerytalnego ofe lub na subkonto w ZUS.

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową, od 2016 r., co cztery lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której ZUS ewidencjonuje składkę na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy systemowej, ma możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania do otwartego funduszu emerytalnego części składki na ubezpieczenie emerytalne albo zewidencjonowania tej części składki na subkoncie.

Taka możliwość powinna była nastąpić już cztery lata temu, jednak za sprawą art. 31ze ust. 1 specustawy w sprawie COVID-19, w 2020 r. nie stosowało się przepisu art. 39a ustawy systemowej, a oświadczenia w tym zakresie złożone od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie wywoływały skutków prawnych.

W 2024 r. przypada kolejny termin na podjęcie decyzji w zakresie kierowania swoich składek do ofe lub na subkonto w ZUS. Okno transferowe otworzy się z dniem 1 kwietnia i będzie dostępne do 31 lipca 2024 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 394). Wynika z niego, iż w przypadku podjęcia decyzji o:

  • przekazywaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne, w wysokości 2,92%, do otwartego funduszu emerytalnego (w konsekwencji na subkoncie prowadzonym przez ZUS będzie ewidencjonowana część składki w wysokości 4,38%) – należy wypełnić część I, II i III oświadczenia stanowiącego załącznik do rozporządzenia,
  • zewidencjonowaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne, w wysokości 2,92%, na subkoncie prowadzonym przez ZUS (w konsekwencji na subkoncie będzie ewidencjonowana cześć składki w łącznej wysokości 7,3%) – należy wypełnić część I, II i IV oświadczenia.

W treści oświadczenia znajduje wykaz wszystkich nazw otwartych funduszy emerytalnych.

Ubezpieczony, który nie zamierza dokonywać żadnych zmian w zakresie przekazywania składek do II filaru, nie powinien składać oświadczenia.

W trakcie zbliżającego się okna transferowego, tj. w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r., osoby, które kiedykolwiek przystąpiły do ofe, będą mogły podjąć decyzję i zarządzić częścią swojej składki emerytalnej, czyli wybrać, gdzie chcą tę część przekazać – do ofe czy do ZUS.

Osoby, które po podjęciu pierwszej pracy nie przystąpiły do ofe, będą miały możliwość przystąpienia do ofe w terminie 4 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do ofe.

Co ze środkami z OFE po przejściu na emeryturę?

W terminie 10 lat przed przejściem na emeryturę, środki z OFE są stopniowo przekazywane na specjalne subkonto w ZUS-ie, gdzie zasilają kapitał przeznaczony na przyszłą emeryturę świadczeniobiorcy. wyjątkiem jest wypłata środków spadkobiercom. Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu.

 

2024-03-25

 

Poradnik podatkowy >>