poradnik podatkowy

Wyższa stawka PCC od szóstego mieszkania

16 stycznia 2024
podziel się na:

Kupujący, który nabył co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, od 1 stycznia 2024 r. zapłaci 6% podatku od czynności cywilnoprawnych od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu.

Jeżeli nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość dokona kilku kupujących na współwłasność, przytoczony przepis będzie miał zastosowanie także wtedy, gdy chociażby jeden z nich będzie zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce.

Gdy nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość dokona kilku kupujących, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku według stawki 6% określonej w art. 7a ust. 1 ustawy o PCC będą wyłącznie kupujący spełniający warunki, o których mowa w tym przepisie.

Podwyższona stawka podatku od czynności cywilnoprawnych to dodatkowe obciążenie dla osób kupujących mieszkania. Ma ono jednak zastosowanie w specyficznych warunkach. Wystarczy, że inwestor kupi pięć mieszkań w danej inwestycji budowlanej zamiast sześciu, a uniknie obowiązku zapłaty PCC.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2023 r. poz. 1463