poradnik podatkowy

Biała lista podatników VAT – sprawdź co musisz wiedzieć

20 września 2019
podziel się na:

 

– biała lista –

Ministerstwo Finansów na swojej stronie udostępniło biała listę podatników czyli wykaz podatników VAT.

Od 1 września każdy przedsiębiorca widnieje w tym rejestrze, w którym jest również informacja o jego firmowym numerze rachunku bankowego. Wykaz ten ma zapobiec oszustwom oraz ochronić uczciwych kontrahentów przed wyłudzeniami.

Rejestr prowadzony jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Na białej liście znajdą się m.in. takie dane, jak:

  •       Informacje dotyczące rejestracji podatnika VAT
  •       Informacje dotyczące wyrejestrowania lub przywrócenia statusu podatnika VAT
  •       Numer rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Numery kont bankowych znajdujące się w rejestrze to rachunki bankowe wpisane przez przedsiębiorców i inne podmioty VAT w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP lub CEIDG.

Na te rachunki kontrahenci będą dokonywać wszystkich wpłat.

Wyszukiwanie danego kontrahenta w białej liście podatników nie wymaga znajomości numeru identyfikacji podatkowej. System ułatwia przedsiębiorcom sprawdzenie kontrahenta. Można tylko wpisać fragment nazwy firmy czy nazwiska podmiotu, aby bez problemu odszukać potrzebne dane.

Nowe przepisy dotyczą transakcji pomiędzy firmami (rozliczeń B2B), powyżej kwot 15 tys. zł.

Przepisy te dotyczą również płatności za towary i usługi wskazane przez ustawodawcę w załączniku 15 do ustawy o VAT (zawierającej listę towarów i usług, których sprzedaż będzie od 1 listopada 2019 roku objęta obowiązkiem stosowania podzielonej płatności), nawet jeżeli kwota będzie niższa.

Sprawdź załącznik nr 15 ustawy o VAT:

https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf

Zapłata na konto wskazane na wykazie podatników będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2020 r. Przed tą datą płatność na rachunek spoza wykazu nie grozi konsekwencjami podatkowymi.

Może się okazać, że mimo wszelkich starań i dopełnionych formalności, numer rachunku bankowego naszej firmy wciąż nie widnieje w wykazie kont bankowych. Wówczas należy najpierw zaktualizować dane konta firmowego w CEIDG lub NIP. Warto niezwłocznie zweryfikować, czy wszystkie niezbędne dane naszej firmy znajdują się w białej liście podatników.

2019-09-20

oferta usług księgowych

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/indywidualna-oferta-dla-twojej-firmy/

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

  • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
  • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

Obecnie, kontrahentów można sprawdzać ręcznie na stronie Ministerstwa Finansów. Automatyczna weryfikacja będzie możliwa po opublikowaniu przez Ministerstwo pliku w listopadzie 2019 roku.

Sprawdź białą listę podatników klikając w link https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Jeśli jednak zapłaciłeś należność za fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego przelewem na rachunek bankowy wystawcy faktury inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT, złóż ZAW-NR.

Jeśli złożysz zawiadomienie, do urzędu skarbowego, o numerze rachunku spoza wykazu, na który zleciłeś przelew w ciągu 3 dni na formularzu ZAW-NR  będziesz mógł:

  • zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT i
  • uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją.

Więcej szczegółów na temat zawiadomienia ZAW-NR do urzędu skarbowego oraz wzór zawiadomienia są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/

Wzór zawiadomienia:

https://www.podatki.gov.pl/media/5697/zaw-nr_01-14.pdf

 

 

cennik biuro rachunkowe

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/indywidualna-oferta-dla-twojej-firmy/