poradnik podatkowy

Deklaracja o rezygnacji z Pracowniczego Planu Kapitałowego

13 lutego 2023
podziel się na:

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i prywatny system oszczędzania. PPK umożliwia odkładanie dodatkowych środków na emeryturę. Do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy mają 18 lat i nie ukończyli 55 roku życia. Z systemu można się wypisać, jednak wymaga to złożenia stosownych dokumentów. Nie wystarczy raz je podpisać. Musisz zrobić to każdego roku. Niedługo mija termin, w którym możesz to zrobić!

Deklaracja o rezygnacji

Uczestnik PPK może w każdej chwili zrezygnować z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego – PPK, na podstawie deklaracji złożonej pracodawcy. Raz złożona przez pracownika deklaracja o rezygnacji jest skuteczna aż do tzw. ponownego auto zapisu. Auto zapis zobowiązuje pracodawcę do wznowienia dokonywania wpłat do PPK za wszystkie osoby w wieku 18-55 lat, które złożyły wcześniej deklaracje o rezygnacji. Najbliższy termin automatycznego wznowienia wpłat to 1 kwietnia 2023 r., a kolejne co 4 lata. 

Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli wcześniej uczestnik PPK nie złoży wniosku o dokonywanie wpłat do PPK, tym samym „wycofując się” ze złożonej deklaracji o rezygnacji. Dotyczy to również pracowników, którzy w międzyczasie odejdą z pracy, a następnie po przerwie do niej wrócą.

Powrót do pracodawcy

Należy zwrócić uwagę, że pracodawca zatrudniający ponownie osobę, którą zapisał wcześniej do PPK, nie musi pytać jej czy chce oszczędzać w tym programie. Jeśli przed odejściem z pracy nie złożyła deklaracji o rezygnacji, to już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego jej po powrocie do pracy powinien naliczyć wpłaty do PPK. 

W sytuacja gdy pracownik zmienił pracę i aktywnie oszczędzał w PPK, pracodawca – po ponownym jego zatrudnieniu – już od pierwszego wypłaconego mu wynagrodzenia powinien naliczyć wpłaty do PPK. Naliczanie wpłat bez zgłoszenia następuje pod warunkiem, że między poprzednim a obecnym zatrudnieniem tego pracownika pracodawca nie zmienił instytucji finansowej, co obligowałoby go do ponownego zgłoszenia tego pracownika do PPK.
Wcześniejsze deklaracje pracownika np. w sprawie wysokości wpłaty dodatkowej, czy obniżenia wpłaty podstawowej, nadal obowiązują. Ustawa o PPK nie określa terminu obowiązywania tych deklaracji. Ich wysokość uczestnik PPK może zmienić poprzez zmianę złożonej deklaracji dotyczącej wpłat do PPK.

Dobrowolność udziału w PPK

Pracowniczy Plan Kapitałowy dla pracowników jest dobrowolny. Pracownik w każdym momencie może przystąpić do programu i w każdym zrezygnować z oszczędzania. Rezygnację z udziału w PPK składa się pracodawcy. Dyspozycje zwrotu lub wypłaty środków składa się instytucji finansowej, w której pracownik ma rachunek PPK. Rezygnacja oznacza zakończenie wpłat pracodawcy na prywatny rachunek PPK pracownika, nie otrzyma on także kolejnych wpłat od państwa.

Rezygnacja z PPK nie oznacza wypłaty środków – aby skorzystać z oszczędności, nie trzeba składać rezygnacji. Można wypłacić pieniądze z PPK w każdym momencie.

 

2023-02-13