7 lutego 2020

Faktura do paragonu bez NIP w 2020r.

 -faktura do paragonu-

Czy można wystawiać faktury do paragonów niezawierających NIP nabywcy?

Od 1 stycznia 2020 r. w sytuacji gdy sprzedaż została zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz przedsiębiorcy (podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej) wystawia się jeżeli paragon posiada numer NIP.

konsultacje księgowe

Wystawianie faktur na podstawie paragonów z numerem NIP nabywcy ograniczone zostało do  kas fiskalnych, które posiadają taką możliwość gdyż nie wszystkie kasy posiadają takie możliwości.

Zatem, gdy kupujący jest  podatnikiem, a nie konsumentem, powinien o tym poinformować sprzedawcę przed zaewidencjonowaniem sprzedaży w kasie.

Gdy sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP na paragonie, a nabywca zadeklaruje że nabywa usługę/ towar jako podatnik (przedsiębiorca), sprzedawca nie powinien rejestrować takiej sprzedaży w kasie rejestrującej, tylko od razu wystawić fakturę.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej nie uległy zmianie. W takiej sytuacji, tak jak było w poprzednim roku 2019 r., do egzemplarza faktury pozostającego u przedsiębiorcy należy dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Faktury takie nie będą zawierały numeru identyfikującego nabywcę.

O nowych zasadach wystawiania faktur do paragonów pisaliśmy również w artykule: Faktury do paragonów – nowe zasady

2020-02-07

Sprawdź szkolenia z podatków dla Przedsiębiorców i Księgowych:

Zmiany w VAT – obowiązkowy split payment i pozostałe nowości