poradnik podatkowy

Kto od 1 września 2019 r. stracił prawo do zwolnienia z VAT?

26 września 2019
podziel się na:

zmiany w VAT

Od 1 września br. ze zwolnienia z VAT, nawet gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła 200.000 zł, nie mogą korzystać podatnicy, którzy w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, dokonują dostaw:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych i nie- elektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28).

Pozbawieni możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT, są podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4), bez względu na sposób realizacji ich dostawy. Utrata tego prawa do zwolnienia nie dotyczy tylko sprzedaży internetowej, ale również stacjonarnej.

Prawo do zwolnienia z VAT utracili także podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

W sytuacji, gdy na poczet dostawy wskazanych towarów czy świadczenia wymienionych usług, przed tym dniem gdy podatnik otrzymał zaliczkę (część lub całość zapłaty), wówczas będzie ona w tej części podlegać zwolnieniu od podatku VAT (znajdzie zastosowanie art. 41 ust. 14h pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 41 ust. 14f). Płatności po 1 września 2019r. podlegają podatkowi VAT.

2019-09-26

 

konsultacje księgowe

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/konsultacje-ksiegowe/