poradnik podatkowy

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2023r.

5 października 2022
podziel się na:
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 01.01.2023 r., jeżeli ich przychody za 2022 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.
Limit ten przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, który na 3 października 2022 r. wynosił 4,8272 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2022). Zatem limit przychodów za 2022 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2023 r., wynosi:

2.000.000 euro × 4,8272 zł/euro = 9.654.400 zł.

Gdańsk, 2022-10-05

Przewodnik zakładania sp. z o.o. dla przedsiębiorców – bezpłatny e-book