poradnik podatkowy

Minimalne wynagrodzenie w roku 2022

30 grudnia 2021
podziel się na:

Minimalne wynagrodzenie 2022 wynosi 3010,00 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie to kwota wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS.

Od minimalnego wynagrodzenia od 2022 r. nie pobiera się już podatku dochodowego. Nowy Polski Ład wprowadził minimalne wynagrodzenie bez podatku.

Kwota minimalnej płacy wzrosła od 2021 r. o 210 zł. W poprzednim roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2800 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie 2022 netto – kwota do wypłaty

Minimalne wynagrodzenie 2022 netto wynosi 2 363,56 zł.

Sładka emerytalna przy minimalnym wynagrodzeniu wyniesie 293,78 zł,

Składka rentowa – 45,15 zł,

Składka chorobowa – 73,75 zł.

Razem na składki przeznacza się 412,68 zł.

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest kwota 2 597,32 zł, a sama składka wynosi 233,76 zł.

Suma składek ZUS i składki zdrowotnej to 646,44 zł.

3010,00 zł – 646,44 zł = 2363,56 zł (wynagrodzenie netto)

Minimalne wynagrodzenie 2022 przy umowie zlecenie – stawka godzinowa

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku przy umowie zlecenie obliczane jest na podstawie tzw. stawki godzinowej.

Jest to minimalna kwota, którą zleceniobiorca powinien otrzymać za godzinę swojej pracy.

Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wynosi 19,70 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa netto do wypłaty wynosi 13,91 zł.

KUP DOSTĘP – CIT Estoński 2022 – kto może skorzystać? – Nagranie webinaru plus materiały

 

KUP DOSTĘP – Jaką formę opodatkowania wybrać w 2022r.? – zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany, CIT estoństki – Nagranie webinaru plus materiały