poradnik podatkowy

Podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2020r.

4 listopada 2019
podziel się na:

-limit obrotów-

Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Równowartość tej kwoty podlega przeliczeniu na złote po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Wartość tych przychodów na ten dzień w roku 2019 wynosi 8.746.800 zł.

Jak to zostało wyliczone?

-limit obrotów-

W 2019 r. pierwszym dniem roboczym października był 1 października. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na ten dzień wynosił 4,3734 zł (tabela kursów NBP nr 190/A/NBP/2019). Limit przychodów za 2019 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r. wynosi zatem 8.746.800 zł, tj. 2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro. Zatem, gdy suma przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych ustalonych za 2019 r. osiągnie kwotę 8.746.800 zł, to wskazane wcześniej podmioty będą zobligowane do otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 r. ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone dobrowolnie

Jeżeli firma nie osiągnie w 2019 r. wskazanego limitu przychodów, to będzie miała prawo w 2020 r. prowadzić pełną księgowość dobrowolnie. W takiej sytuacji jest obowiązek poinformować o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym księgi były prowadzone, tj. za 2020 r.

Gdy księgi prowadzi spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska, informację składają wszyscy wspólnicy.

-limit obrotów-

2019-11-04

biuro rachunkowe cennikKliknij w link: https://dwaplusjeden.com/indywidualna-oferta-dla-twojej-firmy/