poradnik podatkowy

Od stycznia 2023 r. wyższe dofinansowanie z PFRON

14 grudnia 2022
podziel się na:

Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja ustawy przewiduje zwiększenie środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Od 1 stycznia 2023 r. zostanie podniesiona wysokość dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON i wyniesie:

  • 2.400 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności (do 31.12.2022 jest to kwota 1.950 zł) ,
  • 1.350 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (do 31.12.2022 jest to kwota 1.200 zł) ,
  • 500 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (do 31.12.2022 jest to kwota 450 zł) .

2022-12-14

 

Od stycznia 2023 r. podwyżka diet i ryczałtów delegacyjnych